CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532342
Đang truy cập:295
Nhóm tài liệu: Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/2023UBND xã Thạch Linh Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM gia đình ông (bà): LƯU XUÂN TRƯỜNG - TRƯƠNG THỊ DUNG, nguyên quán xã Thạch Linh, TX Hà Tĩnh (theo QĐ 651)
 01/1/2001UBND xã Thạch Linh Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM gia đình ông (bà): NGUYỄN TẤT TÂM - NGUYỄN THỊ NHỎ, nguyên quán xã Thạch Linh, TX Hà Tĩnh (theo QĐ 651)
 01/1/2003UBND xã Kỳ Châu Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): PHAN EM, nguyên quán xã Kỳ Châu , huyện Kỳ Anh
 01/1/2001UBND xã Xuân Thành Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN THỊ MÂN, nguyên quán xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
 01/1/2005UBND xã Thạch Sơn Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỂN THỊ PHƯƠNG THẢO, nguyên quán xã Thạch Sơn (Trú Quán: Thạch Trung - Thị Xã Hà Tĩnh), huyện Thạch Hà
 01/1/2005UBND xã Thạch Khê Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): TRƯƠNG QUANG NINH, nguyên quán xã Thạch Khê (Trú Quán: Thạch Lạc), huyện Thạch Hà
 01/1/2005UBND xã Thạch Sơn Hồ sơ Huân, huy chương KCCM cứu nước của ông (bà): TRẦN CÔNG CHÚT, nguyên quán xã Thạch Sơn , huyện Thạch Hà
 01/1/2004UBND xã Xuân Yên V/v: Hồ sơ huân, huy chương kháng chiến chống mỹ cứu nước của ông (bà): Phan Tần, Phan Thị Thi - Nguyên quán: xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (QĐ 346)
 01/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh Danh sách khen thưởng của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân xã Cẩm Nhượng đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
 01/1/2006UBND xã Xuân Phổ Hồ sơ Huân, Huy chương KCCP-CM của gia đình ông (bà): , nguyên quán xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (theo Quyết Định số 2518)
 01/1/2006UBND xã Lộc Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN ĐỈNH, nguyên quán xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND Hương Đô Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ TĂNG, nguyên quán xã Hương Đô, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Thị Trấn Hương Khê Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): MAI VĂN THỰ, nguyên quán xã Hương Long , huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Xuân Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ HỮU DỤNG, nguyên quán xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND Thị Trấn Hương Khê Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐẶNG THỊ SOA, nguyên quán xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hòa Hải Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ ĐĂNG LAI, nguyên quán xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phương Điền Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ THÁI, nguyên quán xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Liên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐINH VIÊN, nguyên quán xã Hương Liên, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Trạch Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN LẠNG, nguyên quán xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phương Mỹ Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): VÕ XUÂN NĂM, nguyên quán xã Phương Điền, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Phú Gia Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): PHAN ĐÌNH HẠT, nguyên quán xã Phú Gia, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Long Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LƯU THỊ VIỆT, nguyên quán xã Gia Phố, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Gia Phố Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): HOÀNG THỊ MINH, nguyên quán xã Gia Phố, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Gia Phố Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ KHOA, nguyên quán xã Gia Phố, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/1996UBND xã Kỳ Lợi Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): VÕ THANH CHƯƠNG, nguyên quán xã Kỳ Lợi , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Lâm Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): LÊ ANH HÙNG, nguyên quán xã Kỳ Lâm , huyện Kỳ Anh
 01/1/2006UBND xã Gia Phố Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): BÙI THỊ HUỆ, nguyên quán xã Gia Phố, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/1996UBND xã Kỳ Ninh Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN THỊ NHUNG, nguyên quán xã Kỳ Ninh (Trú Quán: Đức Thuận - Hồng Lĩnh), huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Phú Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN VĂN ĐỆ, nguyên quán xã Kỳ Phú , huyện Kỳ Anh
 01/1/1996UBND xã Kỳ Phương Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): NGUYỄN THỊ BÁU, nguyên quán xã Kỳ Phương , huyện Kỳ Anh
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN VẬN, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/1996UBND xã Kỳ Phong Bản khai thành tích tham gia KCCM cứu nước của ông (bà): HUỲNH THỊ QUÝ, nguyên quán xã Kỳ Phong (Trú Quán: Thị Trấn Nông Trường 20/4 Hương Khê), huyện Kỳ Anh
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN MẠNH HÒA, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ CHÂU, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN QUỐC CƯƠNG, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Lâm Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐINH VĂN CƯỚC, nguyên quán xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (theo QĐ 412)
 01/1/2008Ban TĐ-KT tỉnh Danh sách nhân dân và cán bộ huyện Can Lộc được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích tham gia trong kháng chiến chống Pháp xâm lược (theo Quyết định 412)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐẶNG THỊ SONG, nguyên quán xã Hương Phố (Thị Trấn), huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ BỐN, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN ĐÌNH NHỊ, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ CHIÊN, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hà Linh Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN THỊ THÀNH, nguyên quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN THỊ CỬU, nguyên quán xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hòa Hải Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): TRẦN THỊ PHẨM, nguyên quán xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hòa Hải Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN HIẾU, nguyên quán xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hòa Hải Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ ĐĂNG QUYỀN, nguyên quán xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN ĐÌNH THÁI, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐOÀN THỊ LỘC, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): PHAN THỊ TÂN, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ XUÂN TRIÊM, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): LÊ THỊ LỢI, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Đô Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐINH CÔNG VIÊN, nguyên quán xã Hương Đô, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Bình Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): PHẠM THỊ HƯỜNG, nguyên quán xã Hương Bình, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Hương Đô Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐINH THỊ THÌN, nguyên quán xã Hương Đô, huyện Hương Khê (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Cẩm Quan Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN ĐÌNH LIỆU - NGUYỄN THỊ CHÂU, nguyên quán xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (theo QĐ 413)
 01/1/2006UBND xã Nguyễn Văn Hải; Cẩm Trung Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN VĂN HẢI, nguyên quán xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (theo QĐ 409)
 01/1/2007UBND xã Cẩm Nam Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): ĐẶNG QUỐC HUỆ, nguyên quán xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên (theo QĐ 409)
 01/1/2006UBND xã Cẩm Thăng Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN LƯƠNG DUYÊN, nguyên quán xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (theo QĐ 409)
 01/1/2006UBND xã Cẩm Yên Hồ sơ tặng Huân, Huy chương KCCM cho ông (bà): NGUYỄN ĐÌNH LÊ, nguyên quán xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên (theo QĐ 409)
 01/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp (có DS kèm theo)
12345678910...