CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10375926
Đang truy cập:37
Nhóm tài liệu: NC-Pháp chế - Tư pháp - Hộ tịch
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
1720 CV/UB09/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Báo cáo tình hình xây dựng củng cố tổ chức pháp chế
1109 QĐ/UB17/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho phép thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh LƯU HUYỀN THƯƠNG
09 TP/HT-NN01/10/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GCN kết hôn giữa công dân VN với người nước ngoài Hồ Thị Hoa
357 QĐ/UB01/4/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi tên đệm: Phan Đình Hiệu thành Phan Văn Hiệu
1081 /QĐ-UB20/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi: Lưu Thị Bảo Nhi
4196 /QĐ-UBND24/12/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài: Hà Tấn Phát (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) làm con nuôi ông Hsieh, Chin - Chih (Trung Quốc (Đài Loan))
847 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Tiến Sỹ - do UBND xã Sơn Kim II cấp
391 /UBND-NC25/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tăng cường công tác đảm bảo ATTT, ATGT
32 QĐ/UB06/10/1975UBND huyện Can Lộc V/v: Đo đạc ruộng đất
/VP-UB08/10/1977UBND huyện Can Lộc V/v: Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo hoàn chỉnh công tác nông hóa thổ nhượng
03 /TB-UBND16/1/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định giới tính ông Đoàn Mạnh Hồng - xã Sơn Mai huyện Hương Sơn
02 /TB-UBND09/1/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho ông (bà): Trần Đức Minh - xã Sơn Thủy
848 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Văn Quyết - do UBND xã Sơn Kim II cấp
1387 /QĐ-UBND03/7/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác đinh lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Văn Thân - xã Sơn Kim 1
01 QĐ/UB03/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Đăng ký hộ khẩu
3024 /UBND-NC110/9/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tư pháp
2741 /UBND-NC09/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khắc dấu thứ 2 để làm thẻ Thanh tra viên
01 VP/UB02/1/1998Văn phòng UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo cho cán bộ, viên chức thuộc các phòng, ban về kiểm tra chứng minh thư nhân dân
1110 QĐ/UB17/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho phép thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh LÊ THỊ SONG
1118 CV/UB15/6/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức triển khai 5 tập trung đăng ký khai sinh cho trẻ em
581 CV/UB-NC02/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công chứng, chứng thực tại UBND huyện, thị xã
781 CV/UB01/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý văn bản pháp quy trước khi ban hành
02 /UBND-CN203/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao góp ý dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện NĐ 05/2005/NĐ-CP
1052 QĐ/UB01/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho nhận tre em Việt Nam làm con nuôi: Nguyễn Thị Lan Anh
1027 /QĐ-UBND14/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Stacey
1759 QĐ-UBND24/6/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Calvin Le
1453 /UBND-NC28/5/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khắc dấu của trường Trung cấp nghề Việt Nhật
1144 QĐ/UB-NC03/9/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cải chính hộ tịch: Đổi tên bà Nguyễn Thị Tâm thành Nguyễn Thị Thảo
960 QĐ/UB-NC202/8/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp thẻ giám định viên tư pháp
849 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hòa - do UBND xã Sơn Kim II cấp
03 /TB-UBND09/1/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho ông (bà): Lê Thị Thanh - xã Sơn Thịnh
699 /QĐ-UBND-KT07/4/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch xác định dân tộc, xác định lại giới tính - Nguyễn Khắc Trà - xã Sơn Hòa huyện Hương Sơn
392 /UBND-DT25/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký cấp báo cho người có uy tín trong đồng bào dân tốc thiểu số
393 /UBND-VX25/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia các hoạt động quản bá văn hóa tại bảo tàng dân tộc học
05 /TB-UBND16/1/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định giới tính ông Phạm Văn Long - xã Sơn Kim I huyện Hương Sơn
301 /UBND07/9/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi người nước ngoài tại các xã tiếp giáp khu vực biên giới
851 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thanh Tâm - do UBND xã Sơn Kim II cấp
03 /CT-UB17/2/1995UBND huyện Hương Sơn V/v: Chấn chỉnh công tác Đăng ký quản lý hộ tịch
1298 QĐ/UB02/7/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh: NGUYỄN THỊ HƯƠNG NY
1760 QĐ-UBND24/6/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Deniel lee
1028 /QĐ-UBND14/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Dennis
3041 /QĐ-UB28/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi của bà Lisina Marie Baldino - Quốc tịch: Mỹ
3503 /UBND-NC110/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xác minh nhân thân công dân mãn hạn tù ở Inđonêxia
433 VP/UB02/6/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin gia hạn và cấp hộ chiếu công vụ
2402 CV-UB09/12/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao BC tình hình soạn thảo ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo tinh thần Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg
897 QĐ/UB25/5/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thay đổi chữ đệm Nguyễn Thị Dung thành Nguyễn Thùy Dung
852 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Thị Khánh Ly - do UBND xã Sơn Kim II cấp
1948 /QĐ-UBND14/8/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Trần Huy Thông - TT Phố Châu
06 /TB-UBND16/1/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định giới tính ông Phạm Đình Ất - xã Sơn Kim I huyện Hương Sơn
07 /TB-UBND16/1/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định giới tính ông Phạm Canh Tuất - xã Sơn Kim I huyện Hương Sơn
07 -KH/BPC21/5/2003Ban Pháp chế HĐND huyện Hương Sơn V/v: Kế hoạch hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2003
3783 /QĐ-UBND19/8/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Hồ Xuân Dũng xã Sơn Bằng huyện Hương Sơn
853 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thanh Na - do UBND xã Sơn Kim II cấp
1442 CV-UB01/10/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chứng nhận chưa đăng ký kết hôn
465 CV/UB-TM03/5/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký thường trú và KD theo địa điểm mới
105 QĐ-UBND21/1/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh: Võ Thị Phương
260 CV/UB02/3/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra xem xét giải quyết việc xin cải chính hộ tịch
854 /QĐ-UBND16/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với ông (bà): Nguyễn Huy Túc - do UBND xã Sơn Kim II cấp
1674 /QĐ-UBND11/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức (cán bộ) pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
590 /UBND-NC101/3/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: cháu Nguyễn Văn Mậm làm con nuôi của ông ALONSO MUNUMER JESUS và bà CALLESJA DE CASTRO, quốc tịch Tây Ban Nha
12345678910...