CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049514
Đang truy cập:115
Nhóm tài liệu: TH-Hành chính, Quản trị công sở
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
02 TB/UB01/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo chữ ký của đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh và con dấu của UBND tỉnh Hà Tĩnh
01 TB/UB-TH03/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giới thiệu chữ ký
01/1999 /CT/UB08/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua sắm xe ô tô con và các tài sản đắt tiền
627 CV/UB03/5/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp Công văn số 285 CV/UB-GT của UBND huyện Đức Thọ
01 CV/VP04/1/2000Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua máy điện thoại di động
690 CV/UB02/5/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp Công văn số 175 KB/KHTH
03 TB/UB08/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp duyệt quy hoạch huyện lỵ Vũ Quang
1130 QĐ-UB04/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Chi cục thú y Hà Tĩnh
1591 QĐ/UB30/7/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận số lượng, tên gọi các khối Thị Trấn Thạch Hà huyện Thạch Hà
1751 QĐ-UB05/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận số lượng tên gọi các thôn của xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
806 CV-UB-VX02/6/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phép tổ chức họp báo
1755 CV/UB19/11/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trang bị cho bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh 1 xe ô tô con 4 chổ ngồi
01 BC/BCĐ02/1/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cở Sở năm 2003
2058 QĐ/UB16/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh mục 3 điều 1 Quyết định số 1350 Qđ/UB-CN ngày 20/7/2000 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
52/2005 /QĐ-UB-NV04/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở công nghiệp Hà Tĩnh
01 /UBND-DN03/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải trình việc thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP
1831 UBND-NC28/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao góp ý kiến Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
01 SL/UB02/1/1991UBND huyện Đức Thọ V/v: Tạm thời đình chỉ nơi tổ chức và cá nhân chiếu video tại các quầy hàng, quán cà phê, giải khát dưới bất kì hình thức nào
710 VP/UB02/12/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Mời họp
 30/5/1995Công đoàn cơ quan UBND huyện Đức Thọ V/v: Tổ chức đi thăm quan quê Bác
1210 /UBND-VHTT01/11/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tuyên truyền đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XIV
1106 /QĐ-UBND-TCKH02/12/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Bổ sung dự toán cho các đơn vị năm 2004
260/ UBND-TH02/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Thực hiện quy định gửi văn bản điện tử thay văn bản giấy của UBND tỉnh
048821 /QĐXL15/6/1998Đoàn kiểm tra liên ngành Quyết định xử lý vi phạm hành chính ông, bà (hoặc tổ chức): Nguyễn Thị Hồng -Địa chỉ: Thị trấn Can Lộc
 28/4/2000 V/v: Kê khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của xã An Lộc
15 SL/UB16/10/1991Hội Đồng Bộ Trưởng V/v: Mua xe ô tô con
 12/10/2007UBND huyện Can Lộc Bảng tổng hợp kết quả xác định giá trị quyền sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng
46/2007 /QĐ-UBND15/11/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
751 /UBND-NC11/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ủy quyền tiếp công dân định kỳ
1237 /UBND-NL205/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vắng và cử cán bộ dự họp
3238 /UBND-NC19/12/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vắng tại Hội nghị giao ban về công tác phòng, chống tham nhũng
960 /UBND-VX22/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phép vắng mặt tại Hội nghị triển khai CTMT QG về việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng
1245 /UBND-NL121/5/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vắng và cử cán bộ dự họp
1961 /UBND-NL129/7/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký lịch tham quan học tập; các tỉnh phía Bắc
2108 /UBND-NL211/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ dự hội thảo khoa học; thành phố Đà Nẵng
19/2009 /QĐ-UBND17/7/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh
20/2009 /QĐ-UBND17/7/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2667 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
2668 /QĐ-UBND28/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương Binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh
2669 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2670 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công Nghệ
2671 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QL khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh
2672 /QĐ-UBND28/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN & PTNT tỉnh Hà Tĩnh
2679 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
2680 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh
2681 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
2682 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh
2683 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
2684 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh
2685 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh
182 /TB-VP.UBND03/11/2008Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
2676 /QĐ-UBND28/8/2009UNBD tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
2677 /QĐ-UBND28/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
3657 /UBND-CN223/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ủy quyền tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến với Bộ TN&MT
3749 /UBND-TH101/12/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký lại kế hoạch năm 2010
104 /TB-UBND19/5/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lịch làm việc của Đoàn Kiểm toán nhà nước với các Sở, Ngành và các địa phương, đơn vị kiểm toán thực hiện Chương trình 135 năm 2008
325 /TB-UBND03/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của Chủ tịch Ùy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lộc Hà
864 /QĐ-UBND30/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
520 /UBND-TH01/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị bố trí diện tích làm việc; Trung tâm lưu trữ tỉnh
1512 /UBND-CN19/5/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khắc dấu mới của Ban Quản lý dự án ISDP-HIRDP Hà Tĩnh
12345678910...