CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754452
Đang truy cập:223
Nhóm tài liệu: NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 CT/UB10/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số chủ trương biện pháp huy động lương thực vụ thu mùa năm 1991
33 TB/Ub04/3/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho tạm ứng lương thực để triển khai dự án của OXFAM Bỉ
143 QĐ/UB01/2/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý vốn vay các dự án trồng dâu ở huyện Hương Khê
764 /QĐ-UB01/6/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân bổ chỉ tiêu KP khuyến nông năm 1993
917 /CV01/11/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị bổ sung chỉ tiêu theo dự án 327/CT.
773 /QĐ-UB01/6/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển trạm trồng rừng phòng hộ Kẻ Gỗ thành Ban quản lý dự án Rừng phòng hộ Kẻ Gỗ
674 /QĐ-UBND02/5/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt LCKTKT hồ nuôi tôm vùng Hạ Voọc - Bình Hà xã Thạch nam - Thạch Hà
102 /CV-UB01/2/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đất lâm nghiệp để tổ chức sản xuất
159 VP-UB01/3/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo bán phân bón cho hộ nông dân trong năm 1994
656 CV/UB01/8/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kiểm tra xử lý lâm sản
977 CV/UB-NL201/11/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cho vay và hỗ trợ vốn trồng rừng
1003 /QĐ-UB-XD01/8/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Duyệt tổng DT công trình cải tạo trại cá giống Đức Long - ĐT
959 QĐ/UB-NL201/8/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bố trí chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đóng tàu đánh bắt hải sản xa bờ năm 1997
1307 QĐ/UB-NL201/10/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh, bổ sung QĐ 515 QĐ/UB- NL2 ngày 24/4/97 của UBND tỉnh
1495 QĐ/UB-Nl202/8/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt TKKT và tổng dự toán công trình nuôi trồng thủy sản Bắc Hải, Kỳ Hải, Kỳ Anh
1936 QĐ/UB20/9/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ thu nùa 1999
390 QĐ/UB24/3/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử phạt hành chính tàu cá Trung quốc vi phạm các quy định về quản lý hoạt động nghề cá trong vùng biển Việt Nam
1169 QĐ/UB12/6/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đầu tư nâng cấp công trình nuôi tôm xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân
1985 QĐ-UB04/9/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình nuôi nuôi tôm cồn vạn xã Cẩm Lĩnh
2313 QĐ/UB01/10/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng CT nuôi tôm đập Đồng nàng xã Cẩm Lộc
1801 QĐ/UB09/8/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt ĐTSX giống lúa xác nhận huyện Kỳ Anh
277 CV/UB01/3/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai tiểu hợp phần dịch vụ tài chính của dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh vay vốn IFAD
01 CV-UB02/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Vận chuyển gỗ đã khai thác và đóng dấu búa kiểm lâm tồn đọng của kế hoạch năm 1999
1028 CV/UB02/7/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đồng ý hỗ trợ Đội thanh niên tình nguyện của Đoàn CQ cấp tỉnh tham gia chương trình KN-KL
1597 CV-UB04/9/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý lâm sản do Ban QLKBTTN Vũ Quang tạm giữ
1878 CV/UB22/10/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Dự án theo dõi diển biến rừng và đất lâm nghiệp
2295 CV/UB14/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin đăng ký làm việc
941 CV/UB01/7/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQTW5 về CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn
01 CV/UB-NL202/1/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập ban chỉ đạo Chương trình nuôi tôm trên cát
952 CV/UB-NL207/1/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thi công đường giao thông Hương Liên - Phúc Trạch, huyện Hương Khê
01 QĐ/UB-NL102/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công hạng mục kho trung hcuyển giống và sân phơi tại HTX Yên phúc Yên hồ Đức thọ thuộc công trình dự án tổng thể sản xuất giống lúa nhân dân
201 QĐ/UB11/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình: trường Tiểu học xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, thuộc dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh
686 QĐ-UB21/4/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Cầu Sét,xã Xuân Mỹ, huyện Nghi xuân, thuộc dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh (HRDP)
955 QĐ-UB01/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt TKKTTC, tổng DT công trình nhà nghiên cứu, chuyển giao công tác bảo vệ thực vật, thuộc DA PTNT Hà Tĩnh
1140 QĐ-UB28/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nâng cấp đường giao thông nông thôn Kỳ Sơn, Kỳ Anh, thuộc dự án HRDP
1513 QĐ/UB25/8/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt tổng thể kế hoạch đấu thầu xây lắp dự án Năng lượng nông thôn II- HT
2342 QĐ-UB21/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt TKKTTC & Tổng DT công trình nâng cấp hồ chứa nước Chọ Mít xã Đức Giang huyện Vũ Quang thuộc DA XĐGN đa mục tiêu huyện Vũ Quang & vùng phụ cận (MPRP)
01 QĐ-UB04/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ nhiệm PGĐ BQL tiểu dự án Kẽ Gỗ
1051 QĐ/UB-CN201/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 04- Rural road - xây dựng đường giao thông nông thôn xã Hương Long, huyện Hương Khê thuộc dự án 'xoá đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phục cận (MPRP) Hà Tĩnh
2357 QĐ/UB23/11/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự án quy hoạch phát triển làng nghề TTCN xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
02 CV/UB04/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Làm việc với CIDA về chương trình giảm nghèo nông thôn tại Hà Tĩnh
140 QĐ/UBND16/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: trường THCS Liên Hương xã Đức Hương và trường Mầm non xã Đức Hương, huyện Vũ quang, thuộc dự án: (MPRP)
465 /QĐ-UBND13/2/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình vùng nuôi tôm bán thâm canh nam Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
2960 /QĐ-UBND18/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo kinh tế thiết kế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình vùng nôi trồng thuỷ sản rào Mỹ Dương, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
341 /UBND-CN101/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Uỷ quyền vay vốn chương trình kiên cố hoá kênh mương phát triển GTNT, cơ sở hạ tầng
1010 UB-NL123/5/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thanh lý rừng trồng và nguồn vốn trồng rừng
1921 /UBND-NL112/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý QH phát triển KT-XH các huyện dọc tuyến đường HCM
2197 /UBND-NL211/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cho phép công ty CP Việt Hà thuê tàu của Đài Loan
2798 /UBND-NL208/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải trình việc xây dựng công trình bảo vệ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt thuộc Chương trình 134
126 UBND-NL203/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện quỹ quay vòng cấp nước và vệ sinh nông thôn (từ tháng 7/2003 đến tháng 6/2006)
149 /TTr-UBND19/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt BCĐTXD hệ thống công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tỉnh Hà Tĩnh
06 VP/UB03/1/1980UBND huyện Đức Thọ V/v: Xin mua mười máy bơm 100m3/h và xin Chi cục cơ giới chỉ tiêu kế hoạch máy kéo dùng chạy chống hạn
209 VP/UB24/2/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Chỉ đạo thực hiện công tác điều tra năng suất sản lượng cây trồng vụ Đông Xuân 1990
18 SL/UB15/1/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Phê duyệt dự án khả thi XD trung tâm cụm xã miền núi Đức Bồng
01 TB/UB03/1/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc bàn 1 số biện pháp đẩy mạnh SX Đông Xuân
 01/1/2006UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy hoạch sản xuất vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2005 - 2010
11 /CT-UBND17/12/2008UBND huyện Đức Thọ V/v: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông xuân 2008-2009
01 /CT-UBND24/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Chỉ thị về công tác phòng chống dịch bệnh động vật năm 2011
2024 /QĐ-UBND18/4/2013UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành chính sách khuyến khích phát triển đường GTNT - GTNĐ và nhà văn hóa thôn năm 2013
747 /QĐ-UB27/9/2005UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Đề án xây dựng cánh đồng hướng tới đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm và các hộ nông dân chăn nuôi bò cái nền lai sind, lợn quy mô cho thu nhập đạt và vượt 50 triệu đồng/hộ/năm của UBND xã Thạch Hạ
12345678910...