CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12025907
Đang truy cập:220
Nhóm tài liệu: NC-Tôn giáo - Dân tộc
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
910 CV/UB01/12/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng nhà thờ Đông Yên (Kỳ Lợi)
274 CV/UB-NC201/4/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phong chức linh mục cho tu sỹ Nguyễn Tiến Lợi
1101 /QĐ-UB-NC08/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thành lập giáo xứ Mỹ Lộc
1266 QĐ/UB17/9/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ sơ xây dựng Chùa Cảm Sơn
159 /QĐ.UB26/9/1998UBND thị xã Hà Tĩnh Hố sơ cho phép xây dựng cung thành đường nhà thờ họ Hạnh Đức, phòng học giáo lý, tu sữa phòng sinh hoạt của xứ thuộc Xã Thạch Trung
281/ CV.UB17/9/2003UBND thị xã Hà Tĩnh Hồ sơ xin xây dựng, sữa chữa Chùa Cảm Sơn
43/ CV.UB.TG01/2/2005UBND thị xã Hà Tĩnh Tập văn bản tham mưu về công tác tôn giáo của phòng nội vụ
1327 /QĐ-UBND23/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép xây dựng lại chùa Kim Quang
4193 /QĐ-UBND27/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng công trình Cụm công nghiệp chế biến hải sản xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà
1410 /UBND-NC109/5/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức Đại lễ Phật đản 2011
691 /QĐ-UBND09/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh"
4064 /QĐ-UBND28/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng Đường giao thông giữa hai chưa khẩu Cầu Treo (Việt Nam) và Nậm Phao (Lào) đoạn thuộc lãnh thổ Việt Nam - huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh"
2454 /QĐ-UBND09/8/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của "Dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng núi Hoành Sơn, xã Kỳ Thinh, huyện Kỳ Anh"
01 /UBND02/1/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị cho phục hồi họ giáo Tứ Mỹ
1902 /UBND-NC116/6/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thống nhất truyền chức linh mục
1102 /QĐ-UB-NC08/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thành lập giáo họ Hương Lộc
1650 /UBND-NL201/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân định 3 khu vực vùng dân tộc, miền núi tỉnh Hà Tĩnh
01 CV02/1/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng nhà thờ
02 CT/UB11/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổng kết việc thực hiện nghị định 69-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định về các hoạt động tôn giáo
1873 /UBND-NC01/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấp thuận chủng sinh đi học hàm thụ
15 BC/UB-TG08/1/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo tình hình xứ đạo Thọ Ninh
1103 /QĐ-UB-NC08/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thành lập giáo họ Vĩnh Sơn
1903 QĐ-UB-TH123/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép giáo họ trăm năm XD lại nhà thờ
249 CV/UB01/3/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sơ kết thực hiện Nghị định 26 CP của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo
227 /QĐ-UBND21/1/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép giáo họ Đồng Nghĩa xứ Hòa Mỹ xã Xuân Lộc huyện Can Lộc khảo sát địa điểm, quy hoạch XD nhà thờ
486 CV/UB-TG03/8/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Thay đổi Linh mục quản xứ Kẻ Tùng - Đức La
852 QĐ/UB02/7/2004UBND huyện Hương Sơn V/v: Thành lập hội đồng xét duyệt để phân định các khu vực ở vùng dân tộc - miền núi huyện Hương Sơn
04 SL/UB17/1/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ về các hoạt động Tôn giáo
715 /UBND-NC17/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều tra, xác minh thông tin giả mạo Quyết định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
250 CV/UB01/3/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng lại nhà thờ họ Giáo Kim Cương
1104 /QĐ-UB-NC08/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thành lập giáo họ Vĩnh Điền
1987 QĐ-UB04/9/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép họ Lạc Sơn xây dựng lại nhà thờ
144 /BC-UB05/10/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh
1105 /QĐ-UB-NC09/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thành lập giáo họ Hoà Bình
1904 QĐ-UB-TH123/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép giáo họ Bãi Màng XD lại nhà thờ
2842 /UBND-DT25/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổng kết các Chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2006 - 2010
2980 /UBND-CN01/9/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Vận động di dời Nhà thờ Giáo họ Thiên Lý
05 /TB-UBND15/1/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình dân tộc thiểu số có số dân từ dưới 10.000 người
269 /QĐ-UBND28/1/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Giáo họ Gia Phương cải tạo nhà thờ
1741 /UBND-NC24/7/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấp thuận truyền chức linh mục
1521 /QĐ-UBND29/5/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Giáo họ Hòa Yên xây dựng nhà thờ tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà
1515 /QĐ-UBND29/5/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm TM&KDTH Đại Bàng tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh"
4084 /QĐ-UBND23/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên
2994 /QĐ-UBND15/9/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Ban trị sự Chùa Am khảo sát, quy hoạch tổng thể, xây dựng nâng cấp, trùng tu Chùa Am - Diên quang tự tại xã Đức Hòa và xã Đức Long, huyện Đức Thọ
300 /QĐ-UBND24/1/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng Khu chế biến đá xây dựng Vân Song tại thôn Trường Sơn, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"
57 /UBND-NC107/1/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấp thuận Lễ truyền chức Linh mục cho 06 Phó tế quê tỉnh Hà Tĩnh tại Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh
1588 /QĐ-UBND13/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép xây dựng lại chùa Thanh Quang
04 /QĐ-TC10/3/2003Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kỷ luật cán bộ, giáo viên: Trần Quang Anh - công tác tại: trường THCS Cẩm Xuyên
3288 /UBND-VX24/9/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn thời gian thi công gói thầu số 1: Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Thiên Tượng
1551 /UBND-DT21/5/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Yêu cầu báo cáo kết quả đào tạo cán bộ người dân tộc thiếu số
816 BC/UB-TG05/10/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo tình hình hoạt động công tác tôn giáo 9 tháng năm 1999
2119 /QĐ-UBND01/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban chỉ đạo và điều hành dự án "Giáo dục vệ sinh và dinh dưỡng học đường" giai đoạn II (2006-2008) tỉnh Hà Tĩnh
1783 CV/UB-TH16/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấp thuận chủng sinh vào học Đại chủng việc khoá IX
3053 /QĐ-UBND01/10/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Núi Voi tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc"
3173 /QĐ-UBND23/10/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông trộn sẵn Liên Thành tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"
873 /QĐ-UBND05/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai tác và chế biến đá xây dựng tại khu vực Rú Lầm xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh"
101 /BC-VPUB24/3/2010Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công tác Dân tộc quý I năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2010
4085 /QĐ-UBND23/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"
3202 /UBND-NC120/9/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ đạo tham mưu giải quyết đất đai của các cơ sở đạo Công giáo
197 /BC-VP03/8/2009Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo công tác Dân tộc 06 tháng đầu năm 2009
12345678910...