CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679384
Đang truy cập:259
Nhóm tài liệu: NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
02 CT/UB16/1/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tăng cường công tác PCCC vật liệu nổ và pháo
95 BC/UB02/7/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Can Lộc
879 CV/UB-NL202/7/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khắc phục hậu quả sau cơn lốc tháng 4 năm 1997
128 BC/UB03/10/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn và lũ quét gây ra từ ngày 19/9 - 22/9/2002
1448 /UBND-NL210/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ dự diễn tập PCLB và TKCN
1872 /UBND-NC01/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao XL, khắc phục khuyết điểm, sai phạm trong việc QL phân phối & SD tiền cứu trợ lũ quyết năm 2002 tại huyện Hương Sơn
2849 /UBND-NL215/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị duyệt kế hoạch duy tu bão dưỡng đê La Giang năm 2007
1018 /BC-UBND08/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo thiệt hại hại do cơn bão số 3 gây ra tính đến 16h ngày 31/7/2011
1829 /QĐ-UBND10/9/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tổ chức bộ máy thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" Thành phố Hà Tĩnh
2968 /QĐ-UBND15/11/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ủng hộ các tỉnh Nam Trung bộ khắc phục hậu quả mưa lũ
2099 /UBND-NL227/8/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bảo số 2, tỉnh Hà Tĩnh
2892 /UBND-TM23/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ gạo khắc phục cơn bão số 7 và mưa lũ do áp thấp nhiệt đới
338 /QĐ-UBND31/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế KTTC và dự toán hạng mục phòng cháy, chữa cháy điều chỉnh bổ sung tổng mức ĐT, TDT CT, chợ Hương Đại huyện Vũ Quang thuộc DA MPRP Hà Tĩnh
254 /UBND-NL113/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thiệt hại và công tác triên khai đối phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 29/9 đến ngày 06/10/2010
285 /BC-UBND01/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2010, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển KTXH năm 2011
3115 /QĐ-UBND27/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh một số nội dung về sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão, lũ năm 2010
4120 /UBND-NL126/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai thực hiện giai đoạn 2, hợp phần 3 - Dự án Quản lý rủi ro thiên tai WB
824 /QĐ-UBND01/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nhiệm vụ Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2013
316 /QĐ-UB04/7/2001UBND huyện Hương Sơn V/v: Tổ chức diễn tập KVPT và Phòng chống bão lụt huyện Hương Sơn
02 /TT-UBND04/1/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Thỏa thuận kỹ thuật xử lý đoạn đê bị vỡ từ Km6+047 - Km6+127 do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 2006 và thay đổi tràn số 1 tại Đập Choi CT Củng cố, nâng cấp đê Tân Long
01 /PA-BCĐ23/4/2015Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 huyện Hương Sơn V/v: Tổ chức, chỉ đạo và điều động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện Hương Sơn năm 2015
1935 /QĐ-UBND01/9/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều chỉnh cấp giống ngô LVN4 hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 2 đã được phân bổ tại QĐ số 1930 /QĐ-UBND ngày 31/08/2007
01 /BCH05/6/2006Ban chỉ huy PCLB-GNTT V/v: Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCLB - GNTT năm 2006
01 TB/BCĐ11/4/2003Ban Chỉ đạo PCCCR huyện Hương Sơn V/v: Thông báo kết quả cuộc họp của ban chỉ đạo PCCCR huyện Hương Sơn ngày 11/4/2003
01 TB/BCH29/4/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCLB - GNTT huyện Hương Sơn năm 2005
01 QĐ/UB28/12/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Công tác bảo vệ rừng và động viên phong trào bảo vệ rừng
01 CV/UB20/8/1997VP UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao nhiệm vụ phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 1997
3532 /UBND-NL13/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ 29/9 đến 06/10
3135 /QĐ-UBND01/10/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009
2558 /UBND-NL125/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trồng cây chắn sóng và cắm mốc chỉ giới bảo vệ hành lang đê biển, đê cửa sông
3169 /UBND-VX14/10/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp phát hàng cứu trợ cho các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt năm 2009
1328 /QĐ-UBND23/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Dự án di dân tái định cư vùng sạt lở, lũ quét, triều cường năm 2007
265 CV/UB-XD03/3/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Về đơn giá nhân công hạng mục PCCC
630 CV/UB-XD02/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khắc phục thiệt hại lũ quét chợ Biên Giới CKQT Cầu Treo
02 QĐ/UBND03/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bảo; lũ năm 2005
691 CV/UB02/5/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển cuộc họp đánh giá tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2000 sang ngày 3/5/2001
811 CV/UB21/5/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đôn đốc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lụt do ADB tài trợ
727 Vp/UB02/8/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin khoanh nợ do thiên tai gây ra
1118 QĐ/UB01/9/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong các ngày 5-17 tháng 5/1993
1119 QĐ/UB01/9/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong các ngày 5-17 tháng 5/1993
673 QĐ/UB10/4/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bố trí vốn đối ứng và kinh phí hỗ trợ đền bù GPMB thực hiện dự án "Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lụt do ADB tài trợ, cấu phần thuỷ lợi
1394 /QĐ-UBND21/5/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức bộ máy thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2014 - 2020
1023 /GM-UBND08/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời tập huấn chuẩn bị công tác bảo vệ đê La Giang trong mùa lụt năm 2011
05 /CT-UBND07/11/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2011
3764 /QĐ-UBND26/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh kế hoạch vốn kế hoạchắc phục, sửa chữa các công trình GT thiệt hại do bão số 2 và 5 năm 2007
3472 /UBND-NL215/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung ứng gạo cứu đói cho các địa phương, đơn vị
241 /UBND05/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo nhanh diễn biến mưa lũ từ ngày 29/9 đến 4/10/2010, tình hình thiệt hại và công tác triển khai đối phó
2541 /QĐ-UBND30/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh một số nội dung về sửa chữa, khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do bão số 3
4150 /UBND-NL129/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất hỗ trợ kinh phí tái thiết khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2010
01 TB/BCH17/5/2002Ban chỉ huy PCLB - GNTT V/v: Nội dung cuộc họp Ban chỉ huy PCLB - GNTT ngày 16/5/2002
02 QĐ/UB03/1/2003UBND huyện Hương Sơn V/v: Phân phối lương thực Chính phủ hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt
251 /QĐ-UB02/5/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao nhiệm vụ Phòng chống lụt bão - Giảm nhẹ thiên tai năm 2002
01 /TTHĐND15/2/2008Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Phối hợp chỉ đạo giám sát công tác khắc phục hậu quả sản xuất Đông Xuân
01 TB/BCĐ15/4/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo nội dung cuộc họp BCĐ PCCCR năm 2005
2309 /QĐ-UBND02/10/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều động cán bộ chỉ đạo PCLB - GNTT
1543 /QĐ-UB05/12/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Thành lập đoàn kiểm tra các CT bị thiệt hại do bão lụt năm 2005
852 QĐ/UB01/11/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu thi công CT khắc phục 1.545 m đường dây 0,4 KV xã Sơn Tây (CT khắc phục lũ lụt)
3831 /UBND-NL08/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ cấy giống vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất sau lũ, lụt
4255 /UBND-NL113/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân bổ gạo do Trung ương cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ
3064 /QĐ-UBND22/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp gạo cho các địa phương để tổ chức cứu đói cho nhân dân khắc phục hậu quả lũ, lụt
12345678910...