CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755207
Đang truy cập:294
Nhóm tài liệu: NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
381 CV-UB07/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện đấu thầu công trình cũng cố, nâng cấp đê Tân Long huyện Hương Sơn
978 QĐ/UB-NL225/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp CT: xử lý sạt lở bờ biển và nâng cấp đê biển Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
1902 QĐ-UB-NL223/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt KH đấu thầu công trình thuỷ lợi Khe Gát, xã Hương Trà huyện Hương Khê
752 CV/UB06/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện đấu thầu các công trình xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển 2005
260 QĐ-UB20/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng xã Sơn bình Hương sơn thuộc dự án HRDP
627 QĐ/UB14/4/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Báo cáo đầu tư công trình: nâng cấp, kiên cố kênh mương nội đồng Khe Hao, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc thuộc dự án phát triển nông thôn Hà Tĩnh (HRDP)
1448 QĐ-UB13/8/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 thuộc DA xử lý sạt lở bờ biển & nâng cấp đê biển xã Xuân Hội huyện Nghi Xuân
579 CV/UB-NL202/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị giúp đỡ đầu tư kinh phí xử lý sạt lở bờ hữu Sông lam - xã Đức Quang
01 QĐ/UB03/1/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu khôi phục và nâng cấp Hồ chứa nước Nhà Đường - Can Lộc thuộc dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn Hà Tĩnh
1014 QĐ/UB01/6/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ kinh phí làm thuỷ lợi phục vụ sản xuất vụ hè thu
1296 QĐ/UB01/7/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán đắp đê Đồng Môn - Hà Tĩnh năm 1999
138 TT/UB01/9/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin duyệt điều chỉnh và bổ sung dự án khả thi khôi phục và nâng cấp đê biển tỉnh Hà Tĩnh (dự án PAM 4617)
07/2009 /NQ-HĐND24/12/2009HĐND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2010
0103/1/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xét tờ trình và LC kinh tế cống đê ngăn mặn của xã Thạch Sơn huyện Thạch Hà
401 /QĐ-UBND05/2/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầy HS-03 thuộc công trình: Hệ thống thủy lợi Khen Muội, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn thuộc dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" (CBRIP) Hà Tĩnh
2211 /QĐ-UBND21/8/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình tuyến đê hữu sông Lam, đoạn từ Cầu Bến Thủy đến đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân (k0+K7+800)
392 /UBND-NL228/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập nhu cầu vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn công trình đầu mối các hồ chứa
3040 /QĐ-UBND28/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
3795 /QĐ-UBND29/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu XL công trình: Đê tả nghèn, huyện Lộc Hà đoạn từ K31+700 đến K32+840
1402 /QĐ-UBND15/5/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục công trình Đập A và cống lấy nước dưới dập A thuộc Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước đập Bún, huyện Thạch Hà
819 /QĐ-UBND27/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án đầu tư củng cố bảo vệ và nâng cấp các tuyến đê thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
1171 /QĐ-UBND24/4/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Rà soát quy hoạch thủy lợi sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh
518 /QĐ-UBND03/4/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình hồ chứa nước Mạc Khê huyện Kỳ Anh
1872 /QĐ-UBND23/6/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp Công trình Cải tạo, nâng cấp đường xã Cẩm Lộc từ QL 1A vào đê ngăn mặn xã Cẩm Lộc - Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
2556 /QĐ-UBND18/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình: Hồ chứa nước Cơn Trường, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn
4226 /QĐ-UBND28/12/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả nợ vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiến cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông NT, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề
488 /QĐ-UBND11/2/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu XDCT: Kênh chính Trại Tiểu xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, thuộc dự án ISDP Hà Tĩnh
2071 /QĐ-UBND16/7/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi, giao đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cho Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh
2441 /QĐ-UBND19/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất, giao đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4
1725 /QĐ-UBND16/6/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp hệ thống kênh tưới và công trình trên kênh thuộc công trình hồ chứa nước Khe Sung xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh
2885 /QĐ-UBND05/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp Hạng mục thoát nước tiêu úng công trình Tuyến đê hữu Sông Lam, huyện Nghi Xuân
2552 /UBND-NL04/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật "Quy định về đối tượng, điều kiện và trình tự thực hiện tái định cư cơ vùng lòng hồ công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang"
182 CV/UB-TL02/5/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Thi công đường ứng cứu đê La Giang đoạn từ ngã trư Trổ vào đê
177 PA/UB-PCLB02/4/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Phương án hộ đê La Giang năm 2001 - huyện Đức Thọ
631 KH/UB-TL02/11/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Kế hoạch triển khai tu sữa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất Đông xuân 1996 - 1997
138 /UBND-NL13/1/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo thu hồi đất (đợt 1) trong khu vực lòng hồ chứa nước Ngàn Trươi
2678 /UBND-NL111/8/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập dự án đầu tư Đường trục chính, hệ thống kênh mương xã Xuân Viên và đường trục chính xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
3370 /UBND-NL106/10/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn thời gian thi công gói thầu XL-BN-01 công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bộc Nguyên
2163 /QĐ-UBND27/7/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm và hệ thống kênh tưới hồ Hữu Ngạn
2143 /QĐ-UBND15/7/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ hồ chứa nước Bộc Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh
3775 /QĐ-UBND27/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt vị trí "cống đầu kênh" của các công trình thủy lợi do Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý trên địa bàn huyện Hương Sơn
01 CV/UB05/1/2001UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo kế hoạch bê tông hóa kênh mương năm 2001
905 /QĐ-UBND03/7/2006UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê duyệt đề cương khảo sát địa hình và cập nhật bổ sung hồ sơ dự án: Cụm công trình thủy lợi hồ Động Tròn huyện Hương Sơn - Giai đoạn: Cập nhật bổ sung hồ sơ dự án
1456 /QĐ-UBND02/10/2006UBND huyện Hương Sơn V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng đập Khe Đá và đập Khe Lành xã Sơn Kim 2 năm 2006
01 TT/UB04/1/2006UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị giao UBND huyện làm chủ đầu tư hệ thống thủy lợi cụm công trình Động Tròn Hương Sơn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án
570 /TTr-UBND03/3/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số: ĐT 01 CT Thủy lợi Động Tròn, huyện Hương Sơn
473 /QĐ-UBND17/3/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự roán CT: gói thầu ĐT-01 thuộc cụm CT thủy lợi Động Tròn, HM: Đầu mối trạm bơm, kênh và CT trên kênh trạm bơm Sơn Ninh, kênh và công trình trên kênh Đập Mạ
2679 /UBND-NL112/8/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa chữa, gia cố tuyến đê Thường Kiệt, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân
1061 /UBDN-NL108/4/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn thời gian thi công gói thầu XL-TT-06 công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thượng Tuy và gói thầu sửa chữa, nâng cấp kênh N1-6-5
4173 /QĐ-UBND26/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Kênh mương nội đồng xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, thuộc dự án ISDP Hà Tĩnh
712 VP/UB20/12/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu thủy lợi
02 TT/UB03/1/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Xin thẩm định hồ sơ TKKTTC công trình kiên cố hóa kênh mương
956 /UBND-NL105/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đấu thầu xây lắp CT Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân
3752 /UBND-NL101/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị thỏa thuận kỹ thuật dự án đầu tư Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hải - Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
678 /UBND-NL220/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập dự án củng cố, bảo vệ, nâng cấp các tuyến đê thành phố Hà Tĩnh
135 /UBND-NL221/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tách hợp phần đầu mối Ngàn Trươi - Cẩm Trang và hệ thống kênh thành hai tiểu dự án hợp phần
3239 /UBND-Nl219/12/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng nguồn dự phòng Dự án hồ chứa nước Đá Bạc thị xã Hồng Lĩnh
34 VP/UB-XD09/4/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt dự án khả thi khôi phục và nâng cao hệ thống công trình thuỷ lợi Linh Cảm - Hà Tĩnh
753 CV/UB01/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt dự án đầu tư Hồ Đá Bạc
1417 CV/UB02/12/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt DA vay vốn WB
12345678910...