CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13740845
Đang truy cập:201
Nhóm tài liệu: Đất đai, Nhà cửa
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
3204 /QĐ-UB29/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng đấu giá QSD đất lô đất tại số 23 đường Phan Đình Phùng TX Hà Tĩnh
2544 QĐ-UB01/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đất SD vào mục đích phi NN
2826 QĐ-UB08/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép UBND xã Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên khảo sát địa điểm để XD làng nghề CB hải sản
820 QĐ-UB27/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp
3099 QĐ/UB27/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
746 QĐ/UBND21/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép chi nhánh Xăng dầu HT khảo sát địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
1576 /QĐ-UBND23/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất phi nông nghiệp: Bưu điện huyện Cẩm Xuyên - Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh
33/2006 /QĐ-UBND18/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành một số quy định về bồi thường, hổ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2262 /UBND-NC217/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý vi phạm Về việc tự ý cho thuê đất san lấp mặt bằng tại xã Đậu Liêu
103 QĐ/UB-NL318/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Trung tâm giống chăn nuôi Hà Tĩnh
207 QĐ/UB-NL301/2/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp: Cảng Hà Tĩnh
803 QĐ/UB-NL304/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp cho công ty cổ phần Phát hành sách Hà Tĩnh
1357 QĐ/UB-LN307/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp: Công ty Hong Lin Việt Nam Co.LTD
506 CV/UB01/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ giới khu đất xây dựng trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
59 QĐ/UB13/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thuê đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng: Công ty xây lắp điện 3 - Bộ Công nghiệp
741 QĐ/UB04/5/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thuê đất chuyên dụng vào mục đích chuyên dùng cho Cty công trình 475
1884 QĐ-UB21/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
187 TT/UB-TM113/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giá đất
629 CV/UB-NL102/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đất làm lối vào cho cửa hàng xăng dầu; huyện Vũ Quang
1647 QĐ/UB-NL301/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyên dùng: Cho Giáo Xứ Xa Hoà
3121 QĐ/UB-NL324/12/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thuê đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng cho CTy Hicosen
2077 QĐ/UB-NL301/10/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đất sử dụng vào mục đích chuyên dùng cho Trường THPT Phúc Trạch
1891 QĐ/UB12/9/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm đất ở NGUYỄN GIA VIỆT
2241 QĐ/UB25/10/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân làm đất ở (Nguyễn Thị Cẩm Anh)
1515 CV/UB-NL301/10/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Rà soát, bổ sung về tình hình đất đai và phương án sắp xếp lại các công, lâm trường
428 QĐ/UB19/3/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất (17,86 ha)
2151 /QĐ-UB28/9/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất (1080,0 m2)
487 QĐ/UB03/4/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất: TT Kỳ Anh - huyện Kỳ Anh
1209 QĐ/UB03/7/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất tại TT Tây Sơn huyện Hương Sơn
732 CV/UB01/6/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao điều tra khảo sát 600 ha đất tại khu công nghiệp cảng Vũng Áng
1154 QĐ/UB17/6/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển quyền sử dụng đất Nguyễn Văn Hải (125 m²)
747 QĐ/UB01/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển quyền sử dụng đất
01 CV/UB02/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất và cấp đất
643 CV/UB-NL101/7/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Làm thủ tục miễn tiền thuê đất
1274 /QĐ-UB03/9/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép TT xúc tiến VL thanh niên được khảo sát khu đất P Bắc Hà do Cty lương thực quản lý
388 /QĐ-UBND03/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất của XN SXKD công nghệ phẩm TXHT
1542 /QĐ-UB01/12/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Nguyễn Thị Lục P Bắc Hồng TXHL được chuyển nhượng QSD đất cho Phan Thị Kiều Nông trường Cờ đỏ Nghĩa đàn NA
1168 /QĐ-UBND02/11/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thu hồi đất xã Xuân An - Nghi Xuân
340 QĐ/UB01/4/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Trung tâm đào tạo và hướng nghiệp được tiến hành khảo sát khu đất thuộc cửa hàng ăn uống Thạch Hà
358 QĐ/UB01/2/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trung tâm Truyền giống lợn Đức Long
1614 QĐ/UB01/12/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép UBND TX Hà Tĩnh được tiến hành khảo sát khu đất thuộc sở xây dựng, Cty vật tư đồng quản lý tại phường TXHT để xây dựng công trình khu dân cư quy hoạch giao thông theo quy hoạch được duyệt
1354 QĐ/UB01/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh được tiến hành khảo sát khu đất thuộc phường Tân Giang TX Hà Tĩnh để xây dựng công trình trụ sở làm việc, Hội đồng ND, UBND và tỉnh ủy Hà Tĩnh
1677 QĐ03/11/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho thuê đất để sử dụng vào mục đích chuyên dùng Cty bưu chính và phát hành báo chí bưu điện Hà Tĩnh thuê 108 m2 đất
01 QĐ-UB03/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bùi Đình Quý
655 QĐ-UB02/6/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Sở Xây Dựng tiếp nhận nhà ở trên khu đất đã quy hoạch
01 QĐ/UB02/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển quyền sử dụng đất: Nguyễn Thị Minh
01 CT/UB-NL106/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sơ kết 3 năm thi hành Luật đất đai
726 CV/UB-NL101/8/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình đất đai tham gia các dự án đầu tư
01 /QĐ-UBND17/3/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với bà Nguyễn Thị Liên, Thôn 10 xã Kỳ Đồng
213 /QĐ-UB-TNMT10/9/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao đất làm nhà ở cho ông Hoàng Việt Long, xã Kỳ Hải
01 /QĐ/UB-TNMT05/1/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông (bà): Trần Văn Huýn - Đ/c thửa đất: Kp Hưng Bình, Thị Trấn Kỳ Anh
336 /QĐ/UB-TNMT01/4/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông (bà): Đặng Văn Phấn - Đ/c thửa đất: Thôn Cồn Quán Xã Kỳ Trinh
381 /QĐ-UB-TNMT07/12/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông (bà): Trần Thanh Hải , xã Kỳ Phong
444 /QĐ/UB-TNMT07/7/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao đất làm nhà ở cho ông (bà): Tô Đình Công - Xã Kỳ Long
906 /QĐ-UBND01/7/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao đất làm nhà ở cho hộ ông (bà): Lê Ngọc Hà- Đ/c thửa đất: Xã Kỳ Phương
667 /QĐ-UBND09/5/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với ông Nguyễn Văn Quảng - Xã Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh
1197 /QĐ-UBND01/9/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích SDĐ đối với ông (bà): Trần Đính Dánh. Đ/c thửa đất: thôn Đồng Trụ Đông - xã Kỳ Đồng
1405 /QĐ-UBND03/11/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích SDĐ cho đối với ông (bà): Hoàng Trọng Hoà. Đ/c thửa đất: Khu Phố Trung Thượng Tt Kỳ Anh
1597 /QĐ-UBND02/12/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thị Tân - Đ/c thửa đất: Thôn Bàn Hải Xã Kỳ Ninh
816 /QĐ-UBND15/7/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để thực hiện BT, HT, GPMB, XD đường liên thôn xã Kỳ Đồng - Kỳ Phú của hộ ông (bà): Võ Vọ - thôn Tây Hồ Xã Kỳ Đồng
12345678910...