CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755453
Đang truy cập:191
Nhóm tài liệu: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
578 CV/UB03/8/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời việc đầu tư TB gia công nội thất từ cây ngô đồng
704 /CV-UB01/9/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin hỗ trợ TT chuyển giao tiến bộ KT NN Ht
1670b QĐ/UB03/12/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án khả thi đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
691 CV/UB-CN02/6/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ký kết HĐ tiêu thụ mía năm 1997
1143 QĐ/UB-CN01/9/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án khả thi Khai thác tận thu chế biến quặng Mang gan
147 QĐ/UB01/2/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty phát triển công nghiệp
1710 /QĐ-UB21/8/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
1118 CV-UB01/8/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ định thầu rà phá bom mìn và KSTK đường gửi khu nhà máy và vùng kho thóc thuộc hậu cảng .
922 QĐ/UB12/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty quản lý và xây dựng CTGT Hà Tĩnh
305 GP/UB-CN223/2/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty xổ phần xây dựng nhà đất Hương Sơn
1690 QĐ/UB-CN225/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX khai thác đá xây dựng Minh Tân
1770 UB.GP19/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
3034 /QĐ-UB25/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn giấy phép SDVLNCN: Hợp tác xã SXKD VLXD Văn Sơn
55 CV-UB11/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất cán bộ tham gia Ban chỉ đạo các dự án: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê và Nhà máy Thép liên hợp Hà Tĩnh
632 CV-UB-CN206/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai XD hệ thống cấp điện tại KCN VA
834 CV-UB27/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy bia Hà Tĩnh
1699 /UBND-CN208/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tùng Lộc huyện Can Lộc
2315 /UBND-CN224/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị bổ sung vốn JBIC SPL4 cho DA cấp nước TT Nghèn huyện Can Lộc
2491 UBND-CN210/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bàn giao mặt bằng thi công các công trình thuộc dự án MPRP Hà Tĩnh
467 VP/UB18/9/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo về tình hình của HTX cơ khí Hồng Lĩnh
 01/4/2008UBND huyện Vũ Quang V/v: Thuyết minh dự án Xây dựng mô hình thâm canh cây mây nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu tại Vũ Quang
1856 /UB.GP.SDVLNCN04/7/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Sơn Nguyệt
2176 /UB.GP.SDVLNCN04/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho công ty phát triển kinh tế tổng hợp Hoàng Sơn
3782 /GP-UBND27/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê
683 /GP-UBND15/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Hoàng Ngân
889 /QĐ-UBND01/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự toán kính phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án KLH gang thép và cảng Sơn Dương ( Phần bồi thường, hỗ trợ di dời dân thôn Tân Phúc Thành 1 và 2 xã Kỳ Lợi - đợt 2 )
1890 /GP-UBND01/7/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Sơn
1816 /GP-UBND24/6/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Xí nghiệp tư nhân Ngọc Ni
2277 /GP-UBND10/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Cường Thịnh
3784 /GP-UBND20/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn
3751 /UBND-VX01/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định Quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề Tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh
1407 /GP-UBND04/5/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã khai thác đá Núi Hồng
1941 /GP-UBND20/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần Sông Đà 27
3680 /UBND-CN122/10/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá xây dựng xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
1749 /UBND-GT06/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng Bãi thải xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, huyện Kỳ Anh
1847 /GP-UBND27/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn
3415 /GP-UBND16/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn
1625 /GP-UBND07/6/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Hoàng Hà
3416 /GP-UBND16/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Tập đoàn Hải Giang San
120 /UBND-CN111/1/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá xây dựng xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà đối với Công ty CP Khai thác và Chế biến đá Thạch Hải
05 TC/UB01/1/1989UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin thành lập trung tâm dịch vụ sản xuất thủ công nghiệp
1977 /GP-UBND21/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần GHT
1184 /UBND-TM22/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tạm ứng vốn để bồi thường, GPMB dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
2617 /UBND-TM10/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia Hội chợ Thương mại nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Việt - Trung năm 2010
3785 /GP-UBND20/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần Hoàng Hà
2378 /GP-UBND16/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH MTV Sơn Dương
2330 /UB.GP.SDVLNCN04/9/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: cho HTX khai thác kinh doanh đá xây dựng Tân Hồng
2492 UBND-CN210/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Không trừ tiết kiệm theo quy định tại QĐ số 625QĐ/UB-XD
2316 /UBND-CN224/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Dịch tiếng Anh
835 CV-UB27/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho DA QH quặng titan
697 /UBND-CN213/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức đoàn công tác nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động các KKT
164 /CV-UB03/2/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao góp ý ĐA QH Trung tâm điện lực VA
1494 /QĐ-UBND13/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho công ty tư nhân Ngọc Ni
923 QĐ/UB12/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX Sơn Long
1221 CV/UB01/9/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chính sách phát triển cây chè
98 CV/UB02/2/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khai hoang trồng cao su
1155 QĐ/UB17/6/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công CT: Cải tạo và mở rộng lưới điện thị trấn Cày- huyện Thạch Hà
531 CV/UB-CN01/6/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thi công đường dây 35KV Cẩm Minh - Cẩm Thịnh, Thiên Cầm - Cẩm Lĩnh
942 ĐL/Ub-102/10/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch xây dựng các công trình điện 35KV năm 1996
1066 CV/UB01/11/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin hỗ trợ điện ảnh phục vụ miền núi
12345678910...