CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757687
Đang truy cập:165
Nhóm tài liệu: Thông tin - Truyền thông
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
733 CV/UB-VX19/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đặt văn phòng đại diện của Tạp chí truyền hình Việt Nam; Hà Tĩnh
2219 QĐ-UB20/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung giá trị quyết toán dự án hệ thống thiết bị ghi hình trực tiếp bằng xe truyền hình lưu động - Đài PTTH tỉnh
2017 UBND-CNTT22/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình triển khai vốn XDCB thuộc ĐA 112 năm 2006
829 /QĐ-UBND31/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đầu tư bổ sung mua sắm thiết bị truyền hình Đài phát thanh - Truyền hình huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
836 /UBND-CN209/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định Website sở KH & ĐT
2555 UBND-XD16/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cải tạo, nâng cấp Đài truyền hình huyện Nghi Xuân
2482 QĐ/UB24/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Bưu điện tỉnh HT khảo sát địa điểm xây dựng Trạm Viễn thông tại xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
915 /UBND-CN211/5/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai mạng viễn thông CDMA trên địa bàn tỉnh
1089 /UBND-CN201/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình phổ cấp dịch vụ viễn thông công ích và đề xuất thực hiện chương trình DVVTCI năm 2006
3658 /UBND-VX23/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phát sóng tiểu phẩm phòng chống HIV/AIDS trến sóng truyền hình tỉnh
261 QĐ-UB20/2/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phương thức cung ứng máy chiếu phim nhựa 35 mm âm thanh lập thể cho Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà tĩnh
1972 QĐ/UB-CNTT03/10/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch triển khai vốn đầu tư xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu và các hạng mục thuộc Đề án 112 năm 2005
449 CV01/6/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị giúp đỡ cung cấp số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh
111 /VP-CNTT01/8/2008Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Trung tâm tin học khảo sát lập dự án hội nghị truyền hình giao ban trực tuyến
1443 /QĐ-UBND20/5/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng báo chí Trần Phú năm 2008
375 QĐ/UB25/4/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu thi công XD cụm Pa Nô tuyên truyền huyện Hương Sơn
2483 QĐ/UB24/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Bưu điện tỉnh HT khảo sát địa điểm xây dựng trạm Viễn thông tại xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ
595 QĐ/UB03/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ đào tạo chương trình CNTT theo đề án 112 CP
1875 /UBND-CN205/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao góp ý QH CNTT
2744 /UBND-CNTT09/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Sở Xây Dựng đề xuất phương án xây dựng phòng hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh
3161 /UBND-VX17/11/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị giúp đỡ truyền hình trực tiếp lễ hội kỷ niệm danh nhân Nguyễn Công Trứ tại Hà Tĩnh
1563 /QĐ-UBDN12/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh
3605 /QĐ-UBND16/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành điều lệ Giải báo chí Trần Phú
1976 CV-UB02/11/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên sóng phát thanh truyền hình "
1772 CV/UB01/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao cung cấp thông tin và báo cáo tình hình hợp tác của địa phương với CH Pháp
1325 CV/UB26/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung cấp thông tin Website Chính phủ
287 CV/UB08/3/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua Camera bổ sung vào xe truyền hình lưu động
07 TT/UB-XD17/1/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thẩm định dự án nghiên cứu khả thi xây dựng trung tâm phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh
186 /KQTĐ-VP12/11/2008Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hội nghị truyền hình trực tuyến
2928 UBND-CN225/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thiết lập hà tầng và cung cấp dịch vụ Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
69 BC/UB-CNTT19/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005
02 /QĐ-UBND02/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành điều lệ Giải báo chí Trần Phú
430 /UBND-CN203/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung cấp thông tin cho Tập đoàn thép JFE - Nhật Bản
1452 /CV-UBND10/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao chuẩn bị nội dung và làm việc Ban chuyên đề đài truyền hình Việt Nam về Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo
2484 QĐ/UB24/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Bưu điện tỉnh HT khảo sát địa điểm xây dựng trạm Viễn thông tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ
2611 UBND-VX21/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình cung cấp thông tin 2 chiều cho nông dân tại tỉnh
1030 /QĐ-UBND14/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị, nâng cấp Trạm phát lại truyền hình Xuân Thành huyện Nghi Xuân
654 /QĐ-UBND18/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đầu tư bổ sung thiết bị phủ sóng truyền hình, phát thanh cho Đài truyền thanh - truyền hình 2 huyện Hương Khê và Lộc Hà
1518 CV/CNTT01/10/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký xây dựng phần mềm dùng chung
61 CV/DA09/7/2002Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005
1326 CV/UB26/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung cấp thông tin Website Chính phủ
688 CV/UB26/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham dự hội nghị và lễ trạo giải thưởng lãnh đạo CNTT
1209 CV/UB07/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai truyền hình cáp ở huyện Nghi Xuân
541 CV/CNTT15/4/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ hạ tầng CNTT
130 /QĐ-VP01/9/2008Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao Trung tâm tin học nâng cấp, triển khai và đào tạo cho cán bộ các đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh
864 /UBND-VX11/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin chủ trương cấp phép hoạt động Truyền hình cáp
1248 /UBND-VX21/5/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử phóng viên thường trú; Hà Tĩnh
2930 UBND-CN225/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép thiết lập hạ tầng và cung cấp dịch vụ Bưu chính viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh
06 /UBND-CN203/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng trang tin điện tử
211 /UBND-VX25/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức giao ban báo chí
1663 CV-UB01/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hổ trợ thiết lập VPN phục vụ truyền thông cho Mạng CPNET
137 CV03/3/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây lắp hệ thống TH qua hệ cáp dẫn quang và vi ba băng rộng tại thị xã HT
138 CV03/3/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đặt địa điểm in báo bằng cáp dẫn quang và vi ba bằng rộng; thị xã HT
1398 /UBND-NL119/6/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung cấp thông tin về tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngập nước ven biển
1031 /QĐ-UBND14/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị truyền hình của Đài phát thanh - truyền hình huyện Hương Sơn
1779 /UBND-NL126/7/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cung cấp thông tin thu hút đầu tư ngoài vào trồng rừng sản xuất
2009 /QĐ-UBND27/7/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị sản xuất chương trình của Đài PT - TH tỉnh Hà Tĩnh
651 CV/UB02/7/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin bổ sung kinh phí thực hiện dự án Tin học hoá QLNN UBND tỉnh Hà Tĩnh
967 QĐ/UB05/8/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm: Phan Văn Nghị
07 QĐ-UB03/1/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban Biên tập trang TTĐT Hà Tĩnh
12345678910