CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755020
Đang truy cập:284
Nhóm tài liệu: NC-Cải cách hành chính
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
696 /UBND-DN13/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin điều chỉnh quyết định số 205/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
1116 QĐ/UB15/8/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: phê chuẩn địa giới hành chính giữa xã Sơn Lộc thuộc huyện Can Lộc và thị trấn Nông trường Thạch Ngọc thuộc huyện Thạch Hà
 25/4/2012UBND xã Thạch Trị V/v: Công tác Cải cách hành chính và các Phong trào thi đua năm 2012 của xã Thạch Trị
178 TB-UBND03/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại UBND huyện Lộc Hà
01 /QĐ-UBND02/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2008
3653 /QĐ-UBND10/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố 148 thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
08 /YS-UBND08/1/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Quyết định Ban hành kế hoạch kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2012 của tỉnh Hà Tĩnh
651 /UBND-KSTT08/3/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức và nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
4025 /UBND-NC124/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
4190 /UBND-KSTT07/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị công khai hồ sơ thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh
1104 QĐ-UBND16/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1711 /QĐ-UBND14/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
1557 /QĐ-UBND01/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
2937 /QĐ-UBND09/10/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh
354 /QĐ-UBND29/1/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
517 /QĐ-UBND22/2/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
1494 /QĐ-UBND24/5/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính được sử đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
2133 /QĐ-UBND15/7/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
3298 /QĐ-UBND23/10/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
3442 /QĐ-UBND04/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
3752 /QĐ-UBND27/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
4411 /UBND-KSTT23/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia đối với hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
951 /UBND-NL103/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp nhận, chuyển giao trang thiết bị của Dự án Hỗ trợ CCHC
3880 /QĐ-UBND07/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
341 CV/UB-TCCQ01/4/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký dự án hỗ trợ cải cách hành chính
593 QĐ/UB03/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao hoàn chỉnh các đề án và dự án và dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ
03 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " Một cửa" của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
816 CV/UB16/5/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai thư điện tử các cơ quan hành chính nhà nước
3766 /UBND-NC129/10/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2871 /QĐ-UBND17/9/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính ngành Giao thông Vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 28/8/1995UBND huyện Thạch Hà Sơ lược báo cáo của UBND thị trấn Nông Trường
04 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " Một cửa" của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẽ em Hà Tĩnh
44 /VP-KSTT09/3/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
179 TB-UBND03/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại Sở VHTT&DL
4030 /QĐ-UBND13/12/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Lao động - Thương bình - và Xã hội áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3343 /QĐ-UBND08/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh Hà Tĩnh
05 /VP-KSTT04/1/2012VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện Nghi Xuân năm 2011
67 /VP-CNTT06/3/2012VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy định gửi các văn bản điện tử thay văn bản giấy
135 /VP-KSTT28/5/2012VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho ý kiến về TTHC trong dự thảo ban hành quy chế tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
1895 /QĐ-UBND27/6/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
172 /VP-KSTT07/9/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
2923 /UBND-KSTT04/9/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
181 /CV-TC05/6/2000Ban Tổ Chức V/v: thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XIV kỳ họp thứ 6
571 CV/UB02/7/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cử cán bộ tham gia soát xét thủ tục hành chính
215 /CV-TC28/5/2002Ban Tổ Chức V/v: lập mới, chỉnh sửa hồ sơ ĐGHC các đơn vị hành chính thay đổi sau khi thực hiện chỉ thị 364 - CT
05 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " Một cửa" của Sở Tài chính Hà Tĩnh
35 /YS-UBND17/2/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2011
 04/5/2012UBND xã Thạch Khê V/v: Kết quả tự kiển tra, kiểm tra, thực hiện CCHC Nhà nước năm 2012 của xã Thạch Khê
07 /VP-KSTT06/1/2012VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính năm 2011
104 /BC-UBND26/5/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại UBND tỉnh Hà Tĩnh
2936 /UBND-KSTT31/8/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia đối với hồ sơ thủ tục hành chính
3105 /UBND-TH114/9/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng
1847 /UBND-KSTT13/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị công khai, không công khai hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1920 CV/UB23/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý kiến dự thảo: Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính
216 /CV-TC28/5/2002Ban Tổ Chức V/v: sắp xếp, chuyển đổi các thị trấn nông trường
2442 /UBND-NC28/7/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết quả rà soát thủ tục hành chính của Sở Tài chính
180 TB-UBND03/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Y Tế và các đơn vị trực thuộc
114 /VP-KSTT27/5/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp
09 NQ/ĐU06/6/2002Đảng ủy thị trấn nông trường Thạch Ngọc V/v: xin sắp xếp chuyển đổi thị trấn nông trường chuyển thành đơn vị hành chính độc lập cấp xã
10 /VP-KSTT11/1/2012VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của UBND thị xã Hồng Lĩnh năm 2011
12345678