CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367689
Đang truy cập:124
Nhóm tài liệu: Kinh tế - Xã hội
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 CV/UB03/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp theo CV 820/CV-Ub ngày 21/9/1994 xin kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu
839 CV/UB01/9/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trao đổi gỗ lấy xi măng, sắt, thép, gạch
1324 /CV-UB02/1/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ký kết hợp đồng Khai thác vận chuyển mua sắm gỗ năm 1996
01 CV/UB02/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua xe ô tô vận chuyển khách
1220 CV/UB01/9/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua nhà làm trụ sở cho TTDV bán đầu giá tài sản
1010 QĐ/UB08/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án "Cải thiện quyền kinh tế - xã hội cho các nhóm phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương nhằm giảm nạn buôn bán người"
19 VP/UB08/1/1975UBHC huyện Đức Thọ V/v: Ban hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuốc khu vực tập thể và cá nhân
03 KH/UB03/1/1989UBND huyện Đức Thọ V/v: Kế hoạch Nhà nước năm 1989 của huyện Đức Thọ
44 VP/UB07/3/1984UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh lý hợp đồng kinh tế năm 1983 và khẩn trương triển khai ký kết hợp đồng kinh tế năm 1984
473 SL/UB10/2/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo ý kiến của Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt về cấm nhập, sản xuất, mua, bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khoer của con người và tài sản
310 VP/UB-KH02/7/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Xây dựng kế hoạch năm 1997
01 HĐLLTQ01/1/2003UBND huyện Đức Thọ V/v: Hợp đồng kinh tế
326 /VP.UB28/12/1979UBND huyện Can Lộc V/v: Điều tra tình hình kinh tế, Tài chính trên địa bàn huyện
31 BC/UB13/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 1991 và nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1992
146 /BC-UBND19/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 và Quý I/2012 (Báo cáo làm việc với Đ/c Vũ Huy Hoàng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bổ trưởng Bộ Công thương và Đoàn công tác Bộ Công thương ngày 20/4/2012)
250 /BC-UBND03/7/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 (Báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI ngày 17-19/7/2012)
494 /BC-UBND10/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2013 (Báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI từ ngày 18/12 đến ngày 20/12 năm 2012)
 01/1/1989HĐND huyện Hương Sơn V/v: Một số chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1989 trong 6 tháng cuối năm
02 B/C25/1/1999HĐND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thẩm định của Ban kinh tế xã hội, HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện
02 BC/BKT-XH07/7/2003Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2003; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003, báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2002
38/2009 /NQ-HĐND17/7/2009HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
12 NQ/HĐND23/1/2002HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2002
04 VP/UB03/1/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Xây dựng chương trình công tác 6 tháng năm 1997
 08/1/1991UBND huyện Đức Thọ V/v: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để giữ vững an ninh chính trị, ổn định TTXH trong tình hình hiện nay
209 VP/UB24/4/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Trình lên một số công việc để giúp đỡ khôi phục các cơ sở sản xuất kinh doanh của huyện
02 CV/VP03/1/1997Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cấp giấy phép miễn thu phí qua cầu
291 CV/UB01/4/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
1194 CV/UB-TM01/12/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin chỉ tiêu vận chuyển đường sắt
842 CV/UB01/9/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin ký hợp đồng cung ứng lao động
793 VP/UB02/11/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 1992
75 BC/UB02/5/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Về tình hình sản xuất đời sống và thực hiện một số nhiệm vụ trong tháng 4/1992
02 /CV-UB03/1/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý xe 2 bánh gắn máy
204 CV-UB02/3/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bán than cho các nhu cầu miền núi
166 QĐ/UB10/2/1977UBND huyện Đức Thọ V/v: Phân chia HTX Tân Trường xã Đức Tân ra làm 4 HTX theo chuyên ngành chuyên nghề
07 CT/UB13/5/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Tăng cường chỉ đạo HTX mua bán trong tình hình hiện nay
514 CV/UB-KHĐT03/9/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo tình hình thực hiện quyết định 1738 QĐ/UB-NL1 ngày 13/12/1996 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
713 TB/UB28/11/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo kết luận của UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 1996
300 /UBND-NN04/9/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thực trạng kinh tế - xã hội các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn và nhu cầu đầu tư, hỗ trợ giai đoạn 2010-2015
32 /YS-UBND15/2/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Phê duyệt kế hoạch triển khai đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ( gọi tắt là đề án 32)
278/ GM-UBND07/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Đức Thọ đến năm 2020
03 BC/UB04/1/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2001; nhiệm vụ giải pháp năm 2002
355 B C/UB04/5/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cứu tế khẩn cấp vụ giáp hạt
187 CV/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin mua thóc dự trữ quốc gia
755 CV/UB02/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh đơn giá dự toán công trình xây dựng
979 CV/UB19/5/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tham gia ý kiến quy hoạch tổng thể PT kinh tế - XH tỉnh Hà Tĩnh đến 2020
597 CV/UB16/4/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức xổ số nhân đạo
454 QĐ/UB19/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lắp đặt đèn chiếu sáng đường nội thị
05 CV/UB05/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cho phép làm dịch vụ giá cảnh gỗ
303 VP/UB06/8/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Kế hoạch chyển dân KTM
212 VP/SL24/4/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
338 /BC-UBND04/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và phát triển công nghiệp thương mại tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 (Tài liệu phục vụ tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Công thương ngày 07/11/2011)
763 CV/UB06/9/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý hàng thịch thu
02 /CT-UB02/2/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp tục thực hiện cấp GPKD TM&DV
341 CV/UB03/5/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giá thu nợ thóc dự trữ
768 CV/UB-TM01/8/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xin mua & chuyển giao từ các tỉnh phía nam
369 QĐ/UB-NL203/4/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng 3 - huyện Hương Sơn
731 /UBND-TH18/4/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010
05 -BC/UB-TH10/1/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình
189 CV/UB02/3/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý vận chuyển hàng lậu
1548 CV-UB02/12/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng bán đấu giá tài sản thế chấp
12345678910...