CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13723267
Đang truy cập:178
Nhóm tài liệu: Kinh tế - Xã hội
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 CV/UB03/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp theo CV 820/CV-Ub ngày 21/9/1994 xin kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu
839 CV/UB01/9/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trao đổi gỗ lấy xi măng, sắt, thép, gạch
1324 /CV-UB02/1/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ký kết hợp đồng Khai thác vận chuyển mua sắm gỗ năm 1996
01 CV/UB02/1/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua xe ô tô vận chuyển khách
1220 CV/UB01/9/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mua nhà làm trụ sở cho TTDV bán đầu giá tài sản
1010 QĐ/UB08/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt dự án "Cải thiện quyền kinh tế - xã hội cho các nhóm phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương nhằm giảm nạn buôn bán người"
19 VP/UB08/1/1975UBHC huyện Đức Thọ V/v: Ban hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuốc khu vực tập thể và cá nhân
03 KH/UB03/1/1989UBND huyện Đức Thọ V/v: Kế hoạch Nhà nước năm 1989 của huyện Đức Thọ
44 VP/UB07/3/1984UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh lý hợp đồng kinh tế năm 1983 và khẩn trương triển khai ký kết hợp đồng kinh tế năm 1984
473 SL/UB10/2/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông báo ý kiến của Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt về cấm nhập, sản xuất, mua, bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khoer của con người và tài sản
310 VP/UB-KH02/7/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Xây dựng kế hoạch năm 1997
01 HĐLLTQ01/1/2003UBND huyện Đức Thọ V/v: Hợp đồng kinh tế
326 /VP.UB28/12/1979UBND huyện Can Lộc V/v: Điều tra tình hình kinh tế, Tài chính trên địa bàn huyện
31 BC/UB13/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 1991 và nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1992
146 /BC-UBND19/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội và phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 và Quý I/2012 (Báo cáo làm việc với Đ/c Vũ Huy Hoàng, Ủy viên BCHTW Đảng, Bổ trưởng Bộ Công thương và Đoàn công tác Bộ Công thương ngày 20/4/2012)
250 /BC-UBND03/7/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 (Báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI ngày 17-19/7/2012)
494 /BC-UBND10/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2013 (Báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI từ ngày 18/12 đến ngày 20/12 năm 2012)
 01/1/1989HĐND huyện Hương Sơn V/v: Một số chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1989 trong 6 tháng cuối năm
02 B/C25/1/1999HĐND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thẩm định của Ban kinh tế xã hội, HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện
02 BC/BKT-XH07/7/2003Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2003; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003, báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2002
1599 /2003/QĐ-UB13/11/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Công nhận điều lệ Hợp tác xã Châu Thành xã Kỳ Châu
38/2009 /NQ-HĐND17/7/2009HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
328 /2004/QĐ-UB18/3/2004UBND huyện Kỳ Anh V/v: Công nhận điều lệ Hợp tác xã Sơn Trung (xã Kỳ Trung)
 01/8/2006  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại tổng hợp T&H, địa chỉ: Khu phố 2 thị trấn Kỳ Anh
 02/12/2009UBND xã Kỳ Bắc Báo cáo số liệu đầu tư xây dựng CSHT trên địa bàn (Từ năm 2006-2009) và báo cáo tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng CSHT năm 2010 xã Kỳ Bắc
 01/1/2010  Hồ sơ thành lập HTX môi trường và xây dựng trụ sở dao dịch: Chợ voi Kỳ Phong
 15/2/2010UBND xã Kỳ Bắc Báo cáo thống kê nhà ở của các hộ dân trên địa bàn năm 2010 của xã Kỳ Bắc
414 /QĐ-UBND09/3/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cấp Giấy CNQSD đất và Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở cho các hộ dân tái định cư xã Kỳ Lợi
14 /QĐ-UBND07/1/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác điều tra số liệu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện Kỳ Anh
42 /TTr-UBND18/12/2011UBND xã Kỳ Hợp V/v: Xin phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh giai đoạn 2011-2020
53 /TTr-UBND15/12/2011UBND xã Kỳ Khang V/v: Xin phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020
2029 /QĐ-UBND09/8/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020 xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
2031 /QĐ-UBND09/8/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2020 của xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh
 01/1/2007  Hồ sơ thành lập HTX dịch vụ tổng hợp Đông Anh (Trụ sở giao dịch: Thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)
 27/12/2011UBND xã Kỳ Thịnh V/v: Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020
 20/7/2011  Hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh giai đoạn 2011 - 2020
133 TĐ-KTHT-NN&PTNT02/12/2011Phòng KTHT-NN&PTNT V/v: Kết quả thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã Kỳ Thư, giai đoạn 2011-2020
75 /TĐ-XDNTM18/10/2011Phòng NN&PTNT V/v: Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2020 của xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh
 07/10/2014  Hồ sơ phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch Xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thư , Huyện Kỳ Anh
20 /TT-UBND27/3/2008Ủy ban thị trấn Kỳ Anh V/v: Xin phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
QH-0201/1/2008Công ty TVTK xây dựng DOP Bản đồ hiện trạng, kiến trúc cảnh quan- Dự án Quy hoạch chi tiết cụm CN-TTCN huyện Kỳ Anh
91 /TB-UBND28/8/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về cụm CN- TTCN tập trung huyện Kỳ Anh
26 /TTr-UBND20/4/2012UBND thị trấn Kỳ Anh V/v: Đề nghị thẩm định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Khu phố I, thị trấn Kỳ Anh - tỷ lệ 1/500
 01/1/2009Công ty CP tư vân xây dựng Hoành Sơn V/v: Công trình đường ngoài hàng rào cụm CN -TTCN huyện Kỳ Anh - Tập II: Dự Toán
 01/1/2009Công ty CP Xây dựng Lâm Hà V/v: Nhật ký thi công công trình - Đường ngoài hàng rào cụm CN - TTCN huyện Kỳ Anh
01 /NTTP07/6/2012UBND Thị trấn Kỳ Anh V/v: Biên bản số 01 nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối phố I, thị trấn Kỳ Anh, HM: Tuyến đường số 1 và tuyến kênh K1
10/200/ HĐTVTK 12/12/2004Ngân hàng công thương Nghệ An V/v: Hợp đồng tư vấn thiết kế
130A /TĐ-CT30/11/2011Phòng Công Thương V/v: Văn bản thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang trung tâm thị trấn Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500
46A /TĐ-KT&HT25/4/2012Phòng KT&HT V/v: Báo cáo kết quả thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng chợ và dân cư Bắc thị trấn Kỳ Anh
74 - TTr/VP10/9/2012Văn phòng Huyện ủy V/v: Thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết Trụ sở cơ quan Huyện ủy Kỳ Anh
184/SXD-KTQH17/10/2011Sở Xây dựng V/v: Kết quả thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất dự án đầu tư xây dụng Khách sạn thương mại kết hợp Nhà ở liền kề tại thị trấn Kỳ Anh, tỉ lệ 1/500
87 /TTr-VP26/11/2012Văn phòng Huyện Ủy V/v: Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Huyện ủy Kỳ Anh, hạng mục: Sân đường nội bộ + Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà + Cây xanh bồn hoa + Đài phun nước + Nhà bảo vệ
41 /HD-UBND15/1/2010UBND huyện Kỳ Anh Hướng dẫn xây dựng hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế trong lĩnh vực đất đai
142 /TTr-HĐBT13/8/2014Hội đồng BT-HT-TĐC Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, GPBM tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi
 02/7/2014  Hồ sơ cưỡng chế THĐ, HT, GPMB thực hiện di dời thôn Đông Yên để triển khai các dự án trong Khu KTVA đối với hộ ông (bà): Mai Xuân Thuận - Thôn 3 Đông Yên, xã Kỳ Lợi
 01/1/2014  Hồ sơ cưỡng chế THĐ, HT, GPMB thực hiện di dời thôn Đông Yên để triển khai các dự án trong Khu KTVA đối với hộ ông (bà): Mai Văn Thủy - Thôn 2 Đông Yên, xã Kỳ Lợi
 01/1/2014  Hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện di dời thôn Đông Yên để triển khai các dự án trong Khu KTVA đối với hộ ông (bà): Mai Thị Thanh - Thôn 4 Đông Yên, xã Kỳ Lợi
 01/1/2014  Hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, hỗ trợ, GPMB thực hiện di dời thôn Đông Yên để triển khai các dự án trong Khu KTVA đối với hộ ông (bà): Mai Ngọc Thanh - Thôn 4 Đông Yên, xã Kỳ Lợi
 02/7/2014  Hồ sơ cưỡng chế THĐ, HT, GPMB thực hiện di dời thôn Đông Yên để triển khai các dự án trong Khu KTVA đối với hộ ông (bà): Võ Xuân Ninh - Thôn 4 Đông Yên, xã Kỳ Lợi
 25/2/2014UBND xã Kỳ Lợi Tổng hợp danh sách các hộ xây dựng quán ốt dọc hai bên đường Cảng, vùng Nhiệt điện 1, đường công vụ Nhiệt điện 1
12345678910...