CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755402
Đang truy cập:178
Nhóm tài liệu: Hiệp hội, Doanh nghiệp, Công ty, Xí nghiệp
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 10/4/2014 Tập báo cáo tình hình hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ( HTX) năm 2014 ( Số liệu theo báo cáo tài chính đến 31/12/2013, số liệu về DN, HTX đến thời điểm báo cáo)
01 QĐ/UB04/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển Công ty Kinh doanh tổng hợp-XNK Nội Thuơng thành Công ty Kinh doanh tổng hợp DTSX -XNK Hà Tĩnh
496 QĐ/UB24/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cho phép Công ty SXKDLĐS và dịch vụ XNK
974 /QĐ-UBND01/9/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp GP thành lập DN
572 CV02/8/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xử lý lưu động cho Xí nghiệp sản xuất VL và xây dựng Hương Khê.
202 CV-UB01/3/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Các dự án mở rộng ngành nghề của xí nghiệp xây dựng 5
467 QĐ/UB-XD02/5/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Vay kho bạc tỉnh 500 triệu đồng cho công ty xây lắp điện vay để làm tuyến 35KV Kỳ Anh - giai đoạn 2
1723 QĐ-UB12/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GP thành lập DN tư nhân
3056 QĐ-UB07/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoảng sản HTX Thắng Lợi khai thác đá tại mỏ đá Rú Săng,thuộc xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà ,tỉnh Hà Tĩnh
595 CV/UB16/4/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất cán bộ tham gia vào Hiệp hội Phân bón Việt Nam
1490 CV-UB21/8/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi bổ sung danh mục DN không đình công theo nghị định 51/CP
1029 QĐ/UB10/5/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Ban đổi mới tại DN Công ty Việt Hà
1622 QĐ/UB01/8/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấm dứt hoạt động của Công ty Liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu ROLIN - Hà Tĩnh
1389 QĐ/UB15/7/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho Tổng Công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh
2411 GP/UB20/10/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho Tông Công ty KSTM Hà Tĩnh
1355 CV/UB-TM16/9/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp về luật thuế
457 QĐUB-DN01/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung thành viên ban thanh lý công ty Thương nghiệp Can lộc
1103 CV/UB22/7/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao đóng góp ý kiến vào bản dự thảo đề án hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động Sở hữu công nghiệp
438 GP/UB16/3/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
28.A.800.01723/8/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Phan Thị Thủy - địa điểm kinh doanh Số 40 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh
28.A.802.01113/9/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Nguyễn Duy Sỹ - địa điểm kinh doanh Số 109 đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
1526 QĐ/UB-CN201/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
1298 QĐ/UB-DN06/12/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty LĐS- XNK đường 8 Hà Tĩnh thành Công ty cổ phần Lâm nghiệp đường 8 Hà Tĩnh
205 VP/UB03/5/1991UBND huyện Đức Thọ V/v: Xin hỗ trợ và giúp đỡ các xí nghiệp gặp khó khăn
 05/4/2010UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã: HTX Phú Cường - trụ sở Số 200, đường Nguyễn Xí, TP Hà Tĩnh
28.A.802.00608/8/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Nguyễn Thị Thiển - địa diểm kinh doanh Số 23 đường Mai Thúc Loan, TP Hà Tĩnh
28.A.802.16323/7/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Bùi Thị Hà , Địa điểm kinh doanh: Số nhà 47 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
28.A.803.28818/6/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể cho ông (bà): Nguyễn Thị Hạnh , Địa điểm kinh doanh: Số 579 tầng 1 đình chợ 2 tầng chợ TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
28.A.800.00618/6/2012UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể cho Ngũ Thị Nga, Địa điểm kinh doanh: Số quầy 780 tầng 1, chợ TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
28.A.800.00302/12/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cho ông ( bà): Nguyễn Thị Mai, Địa điểm kinh doanh: Số 140 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
28.A.800.65505/2/2013UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cho ông ( bà): Hồ Thị Ngọc Anh, Địa điểm kinh doanh: Số 22 ngõ 6 đường Phan Đình Phùng TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
28.A.800.00713/6/2011UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho ông(bà): Nguyễn Thị Bình - địa chỉ kinh doanh Tầng 1 chợ TP Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh
28.A.800.01014/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cho ông (bà): Lê Thị Hà, địa điểm kinh doanh: Số 249 - Đường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh
28.A.802.54523/5/2014UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho ông (bà): Trịnh Thị Lợi, địa điểm kinh doanh: quầy số 32, 33 đình chợ cá - chợ Tp Hà Tĩnh
28.A.804.00110/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cho ông (bà): Nguyễn Duy Tuấn, địa điểm kinh doanh: Số 01 - Ngõ 07 - Đường Hà Huy Tập - Tp Hà Tĩnh
28.A.804.20027/8/2014UBND thành phố Hà Tĩnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cho ông (bà): Võ Anh Thắng, địa điểm kinh doanh: Số 149 - Đường Nguyễn Công Trứ - Tp Hà Tĩnh
 25/12/2013UBND phường Nguyễn Du Danh sách các hộ SX-KD đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn phường Nguyễn Du đến ngày 31/12/13
 29/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến 20/3/2014
 29/4/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo danh sách các hộ sản xuất, kinh doanh, trùng tên, chuyển doanh nghiệp
17 /BC-UBND30/3/2014UBND phường Bắc Hà V/v: Báo cáo về việc kiểm tra, thống kê, rà soát các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Bắc Hà
01 /BC-UBND01/3/2014UBND phường Đại Nài Báo cáo tình hình thực hiện điều tra, rà soát hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
22 /BC-UBND07/4/2014UBND phường Tân Giang V/v: Báo cáo giải trình về việc chênh lệch số liệu điều tra các hộ sản xuất kinh doanh
01 /BC-UBND03/1/2014UBND xã Thạch Bình Báo cáo tình hình thực hiện điều tra, rà soát hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
17 /BC-UBND10/4/2014UBND xã Thạch Hạ Báo cáo kết quả rà soát các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Thạch Hạ có đến 10/4/2014
359 /TT.UB23/5/2000UBND huyện Thạch Hà V/v: Xin Thành lập công ty khai thác công trình thủy lợi huyện Thạch Hà
 08/3/1993Xí nghiệp sản xuất VLXD huyện Nghi Xuân Hồ sơ giải thể xí nghiệp quốc doanh
 20/12/2013UBND huyện Nghi Xuân Báo cáo kết quả kiểm tra, thống kê, rà soát hộ kinh doanh trên đại bàn huyện nghi xuân
 31/12/2014UBND huyện Thạch Hà HS Thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Thạch Hà
28C.8001055 /HKD01/2/2014UBND huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Trần Thị Ngân - Địa điểm kinh doanh: Thôn 2, xã Xuân Hồng
1206 /UBND-CN219/5/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xếp hạng DN cho Cty CP Sắt Thạch Khê
28C.8001711 /HKD15/9/2014Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Hoàng Trung Hải - Địa điểm kinh doanh: Thôn 9, xã Xuân Hồng
28C.8001800 /HKD06/11/2013Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Phạm Thị Thanh - Địa điểm kinh doanh: Xóm 3, Xuân Phổ
299 /QĐ-UBND30/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phương án và chuyển Công ty ĐT xuất khẩu lao động thuộc Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh thành Công ty CP
1670 /QĐ-UBND11/6/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Linh Cảm
2927 /QĐ-UBND08/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khảo sát địa điểm lập quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu và thương mại tổng hợp của Công ty CP Đầu tư Nam Á tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
3734 /QĐ-UBND16/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần in Hà Tĩnh
741 /UBND-XD19/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khảo sát địa điểm xây dựng Trung tâm hành chính - cơ quan dân chính Đảng Thành phố Hà Tĩnh
4148 /UBND-CN29/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thăm dò mỏ sét gạch ngói tại xã Phù Việt, huyện Thạch Hà của Công ty TNHH Thuận Hoàng
4445 /UBND-CN20/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khảo sát địa điểm xây dựng khu chế biến đá của Công ty cổ phần xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng
QĐ/UBND01/1/1986UBND huyện Hương Sơn V/v: Chuyển Phân xưởng Chè Trường Thọ lên thành Xí nghiệp chế biến Chè xuất khẩu thuộc UBND huyện Hương Sơn
12345678910...