CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13023535
Đang truy cập:133
Nhóm tài liệu: NC-Nội chính
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
106 /QĐ-SNV08/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Trường Đại học Hà Tĩnh
142 /QĐ-SNV15/8/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay thế, bổ sung thành viên Đoàn Thanh tra tại Trường Đại học Hà Tĩnh
141 /KH-ĐTT08/6/2017Đoàn Thanh tra Kế hoạch tiến hành Thanh tra
35 /GM-ĐTTr14/8/2017Đoàn Thanh Tra Công bố Quyết định Thanh tra
172 /QĐ-SNV25/10/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyền thông
 30/7/2001UBND xã Kỳ Lạc Biên bản họp cán bộ 4 thường trực xã Kỳ Lạc
 31/1/2001Phòng GD&ĐT Kỳ Anh Danh sách giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế theo công văn số 268/Ban TCCQ tỉnh
 25/11/2002UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo chất lượng cán bộ công chức chia theo lĩnh vực có mặt đến 30/12/2002
311/2001 /CV-UB 17/7/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị cử tuyển học sinh xã Kỳ Nam vào PTTH
 16/2/2001VP UBND huyện Kỳ Anh Danh sách tiền lương năm 2001 của VP UBND huyện Kỳ Anh
 01/1/2001  Hồ sơ để thành lập xã mới
 15/8/2002UBND xã Kỳ Hợp Số lượng CB chính quyền cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng tính đến ngày 15/7/2022 của UBND xã Kỳ Hợp
 09/9/2002UBND xã Kỳ Đồng Thống kê hiện trạng trình độ cán bộ cơ sở của UBND xã Kỳ Đồng
 01/1/2002Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh Danh sách giáo viên hết thời hạn tập sự đề nghị bổ nhiệm chính thức vào ngạch
 01/12/2002Phòng TC-LĐTBXH Danh sách cán bộ thuyên chuyển theo Nghị định 12/CP
 01/1/2002UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ công chức có mặt đến ngày 10/1/2002
 15/1/2002UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo diễn biến quỹ lương đến ngày 1/1/2002
 27/12/2002UBND huyện Kỳ Anh Dự kiến phân công nhiệm vụ công chức năm 2003 Khối sự nghiệp
33 /TTUB28/1/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập xã mới Kỳ Trung
23 /TTr16/1/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Bổ sung biên chế công chức
 12/2/2000Uỷ ban BVCS Trẻ em Báo cáo xây dựng kế hoạch biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực UBBVCSTE
275 /CV-UB29/6/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị bố trí cán bộ: Điện lực Hà Tĩnh
 01/12/2001Ban TCCQ huyện Bảng kê danh sách công chức, viên chức và tiền lương thực hiện từ tháng 10 năm 2001 - Hợp đồng cơ quan hành chính nhà nước , đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: Phạm Thị Tùng; Phạm Thị Vân Anh; Hồ Thị Thanh Huyền
 01/1/2000  Báo cáo chất lượng cán bộ cơ quan UBND huyện Kỳ Anh
 01/1/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Danh sách cán bộ xã, thị trấn nghỉ việc từ năm 1997 trở về trước chưa được hưởng chế độ
 18/4/2001UBND huyện Kỳ Anh Danh sách đề nghị tuyển dụng giáo viên năm học 2000 - 2001
177 /CV-UB05/10/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Hướng dẫn tổng kết xây dựng chính quyền cơ sở
 20/10/2001Trường Tiểu học Kỳ Hà Danh sách cán bộ công chức có mặt đến 20/10/2001 Trường Tiểu học Kỳ Hà
02 /TT-TC01/2/2001Phòng TC-LĐTBXH V/v: Xin hỗ trợ kinh phí mua máy Photocopy
01 /QĐ-VP02/1/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản cơ quan tính đến 31/12/2001
01 /KH-BD-ĐT01/2/2002Phòng TC-LĐTBXH V/v: Dự trù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2002
07 /CV-UB08/1/2002UBND huyện Kỳ Anh V/v: Ghi phiếu đánh giá CC
05 /TTr06/1/2002UBND xã Kỳ Giang V/v: Cắt diện tích đất đai, dân số của xã Kỳ Giang để thành lập xã mới Kỳ Hương
 01/3/2003UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo chất lượng cán bộ xã, thị trấn
 16/1/2003UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo biên chế quỹ lương các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2003
 24/5/2002Văn phòng Uỷ ban huyện Kỳ Anh Danh sách lao động điều chỉnh mức lương, phụ cấp BHXH quý 2 năm 2002
 12/11/2003UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính Phủ
 04/7/2003UBND huyện Kỳ Anh Tổng hợp thực trạng cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn
 01/2/2003  Danh sách cán bộ cơ quan Phòng giáo dục - đào tạo Kỳ Anh
39 /CV-TC28/1/2003Ban tổ chức V/v: Hướng dẫn xây dựng đề án triển khai mô hình Trung tâm giao dịch một cửa cấp huyện
 20/10/2003UBND xã Kỳ Hoa Tập danh sách đối tượng người có công xã Kỳ Hoa
02 /2001/QĐ-UB02/1/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thuyên chuyển cán bộ đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Sự - đến nhận công tác tại: Công ty rau quả Hà Tĩnh
05 /2000 /QĐ.UB02/1/2001UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND xã, thị trấn, xã Kỳ Hoa
01 /BC-UB01/2/1999UBND huyện Kỳ Anh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 1998 và chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 1999
563/2000/QĐ-UB11/10/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phân bổ công chức ngành giáo dục đào tạo cho 112 giáo sinh đến nhận công tác giảng dạy tại các trường TH, THCS năm học 2000 - 2001
 19/1/1999Phòng TCCQ huyện Kỳ Anh Kỳ Anh Danh sách cán bộ
 18/2/2001Trường THCS Kỳ Thịnh Danh sách CB CNV có mặt đến ngày 01/02/2001 Trường THCS xã Kỳ Thịnh
86 /2000/QĐ-UB17/1/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông (bà): Nguyễn Thị Thuỷ, thuộc Phòng GD Kỳ Anh
 28/2/2000UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo số trường, lớp, học sinh năm 1999 - 2000 và kế hoạch năm học 2000 - 2001: Tiểu học
 01/1/2000UBND xã Kỳ Bắc Bảng tổng hợp số liệu đội ngũ cán bộ xã (phường thị trấn) miền núi huyện: Xã Kỳ Bắc
 21/3/2000Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Anh Bảng tổng hợp kế hoạch biên chế - quỹ tiền lương ngành giáo dục đào tạo năm 1999 tính đến 31/12/1999 năm học 1999 - 2000
01 /CV-TC10/10/2000Phòng TCCQ - Phòng TCGC V/v: Hợp đồng cán bộ hành chính trường học
62 /CV.UB08/3/2000UBND huyện Kỳ Anh V/v: Mở Văn phòng dịch vụ làm việc tại thị trấn Kỳ Anh
14/2003 /QĐ.UB23/1/2003UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CCVC: Nguyễn Tiến Phường - UBND huyện Kỳ Anh
01 /TC-LĐTBXH01/6/2003Phòng TC-LĐTBXH V/v: Đề nghị xã Kỳ Phương, Kỳ Hà có sự nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp V/v: tổ chức bộ máy của ngành Dân số, GĐ và TE
 01/1/2004Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh Danh sách giáo viên hết hạn tập sự đề nghị bổ nhiệm vào ngạch
 10/5/2004UBND huyện Kỳ Anh Phân công nhiệm vụ công chức năm 2004
 27/8/2004UBND xã Kỳ Phong Thống kê chất lượng CB, CC cấp xã: UBND xã Kỳ Phong
01 /CV-TC.LĐTBXH01/5/2004Phòng TC-LĐTBXH V/v: Tổ chức khám vết thương thực thể
01 /2004/QĐ.UB19/3/2004UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho CB CC, VC đối với ông (bà) Trần Nhật Anh, UBND huyện Kỳ Anh
12345678910...