CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10375969
Đang truy cập:61
Nhóm tài liệu: NC-Nội chính
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
106 /QĐ-SNV08/6/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Trường Đại học Hà Tĩnh
142 /QĐ-SNV15/8/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay thế, bổ sung thành viên Đoàn Thanh tra tại Trường Đại học Hà Tĩnh
141 /KH-ĐTT08/6/2017Đoàn Thanh tra Kế hoạch tiến hành Thanh tra
35 /GM-ĐTTr14/8/2017Đoàn Thanh Tra Công bố Quyết định Thanh tra
172 /QĐ-SNV25/10/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về Tổ chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyền thông
43 SL09/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hưỡng dẫn thực hiện bậc lương hàm và phụ cấp thâm niên ngành cơ yếu
176 VP/UB06/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết 14 CNVC giao tế
1688 CV/UB01/12/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện chủ trương rà soát văn bản QPPL
02 QĐ/VP05/1/1998Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của cơ quan VP UBND tỉnh
14828/8/1991Hội Đồng Bộ Trưởng V/v: Văn phòng HĐBT gửi chủ tịch uỷ ban nhân dân tĩnh Nghệ Tĩnh về chỉ đạo công tác chia tỉnh
3902 /UBND-NC110/11/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp đề nghị của Ủy ban Công tác các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài
08 VP/SL20/12/1988UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành "Tiêu chuẩn Trung tâm dạy nghề tiên tiến"
563 VP/UB02/10/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Góp ý vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh
 03/1/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Đóng góp ý kiến vào kỳ hợp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII
512 TB/UB-TP01/9/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Tạm thời ngừng giao dịch công chứng Nhà nước
810 CV/UB04/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời ý kiến cử tri kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XIV
164 BC/UB06/12/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo các vụ việc nội chính xảy ra trong tuần (từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2002)
1700 QĐ-UB01/8/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Can Lộc
1432 QĐ/UB01/8/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2770 QĐ/UB-XD ngày 15/12/1999
01 NQ/LT18/9/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghị quyết Hội nghị liên tịch Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về phân chia tỉnh
85 /VP-UB02/10/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời đồng chí Nguyễn Văn Giản chủ trì giao ban
159 /VP-UB01/11/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin sự giúp đỡ của HĐBT và các Bộ
01 QĐ/UB03/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 1994-1999
01 /KH-TTHĐND12/2/2008Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Kế hoạch giám sát năm 2008
391 /UBND-NC25/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tăng cường công tác đảm bảo ATTT, ATGT
11 /KH-HĐND16/4/2007Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 12
02 QĐ/UB05/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND TX Hồng Lĩnh nhiệm kỳ 1994-1999
01 /CV-UB03/1/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp Công văn số 140-THYT/XDCB của trường TH YT
02 QĐ/UB02/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Sở GT VT
1937 QĐ/UB20/9/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung, thay đổi một số nội dung của các QĐ số 429, 430 và 431/1999/QĐ.UB của UBND tỉnh
488 CV/UB02/4/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phúc đáp Công văn số 51 CV/NC1
95 TB/UB-TH10/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phân công nhiệm vụ công tác của đ/c chủ tịch, các đ/c PCT và các uỷ viên UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2004-2009
297 SL/UB06/5/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn thực hiện quyết định 173 QĐ/UB ngày 25/2/1993 của UBND tỉnh về thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí
09 TB/UB08/1/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Cuộc họp các ngành phân phối lưu thông bàn nhiệm vụ phục vụ trước mắt và Tết Nguyên đán của UBND huyện
01 NQ/CQ-UB21/6/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Nội quy làm việc của cơ quan UBND Đức Thọ
 01/1/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số ý kiến về phân chia đợt I và chuẩn bị cho đợt II.
2839 /UBND-NC124/8/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Góp ý việc thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010
741 /TMDL-TCCB30/9/1991Bộ Thương mại và Du lịch V/v: Trả lời văn bản 12 TB-UB ngày 06/09/1991 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức nghành muối trên địa bàn tỉnh
308 CV/UB04/5/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Phúc đáp công văn số 697 DDL1/ĐHAT-TC ngày 24/4/1999 của Điện lực Hà Tĩnh
284 VP/UB09/5/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Chuẩn bị nội dung trình ra phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 1997
58-2004 /QĐ-UB07/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các chcứ danh UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2004-2009
707 QĐ/UB17/4/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh DT theo TT 03/2001/TT - BXD ngày 13/2/2001 của BXD tại QĐ số 2843QĐ/UB - XD1 CT: đường nội bộ khu du lịch Nước Sốt, huyện Hương Sơn
03 QĐ/UB05/1/1995UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 1994-1999
36 VP/UB15/8/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Thông báo tình hình công tác điều tra cơ bản về ruộng đất
503 CV/UB-TH01/7/2003UBND huyện Đức Thọ V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chất vấn của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
04 TT/UB12/1/1998UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch - Phó chủ tịch UBND huyện
1546 CV-UB01/12/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đồng ý cho bầu bổ sung chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện CX nhiệm kỳ 1994-1999
59-2004 /QĐ-UB07/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các chcứ danh UBND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2004-2009
96 /TT-UB-NV10/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị miễn nhiệm chức vụ PCT UBND tỉnh Nhiệm kỳ 2004-2009
03 CV/UB-TC02/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch và thành viên UBND huyện Cẩm Xuyên nhiệm Kỳ 1999-2004
40 SL/UB21/1/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập Hội
02 TT/HĐND05/9/1991HĐND Tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết quả kỳ họp dầu tiên của HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa mới được tách ra
315 VP/UB18/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tập trung chỉ đạo phân chia đợt II
44 SL/UB12/12/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải quyết người Việt Nam vượt biên trái phép và tự tiện di cư sang Lào
01 /NQ/LT18/9/1991UBND tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh V/v: Nghị Quyết hội nghị liên tịch lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về phân chia tỉnh đợt 2
 02/6/1997Công đoàn cơ quan UBND huyện Đức Thọ V/v: Phân công nhiệm vụ của BCH CĐ cơ quan nhiệm kỳ 97 - 2000
03/2011 /QĐ-UBND09/7/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016
97 /TT-UB-NV10/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử PCT UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009
2119 UBND-NC02/10/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao kiểm tra đề xuất hướng xử lý hoạt động tổ chức AVENIR không đúng quy định
647 CV/UB-NC02/7/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp xe chỉ huy chữa cháy
12345678910...