CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10967563
Đang truy cập:206
Nhóm tài liệu: Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/1995Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sổ ưu đãi kháng chiến xã Kỳ Tiến- Huyện Kỳ Anh
 01/1/2001  Bản khai người hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù đày đối với ông (bà): Doãn Văn Thái (Sinh năm 1922), trú quán: xã Kỳ Hoa
 01/1/2002  Sơ yếu lý lịch của ông Lê Văn Trung xã kỳ Thịnh huyện Kỳ Anh tĩnh Hà Tĩnh
1876/QĐ-LĐTBXH28/12/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Văn Đông, thị trấn Kỳ Anh
892/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Quốc Phú - Trú quán: xã Kỳ Hà
986/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Trọng Đà - Trú quán: xã Kỳ Hà
992/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Sỹ Quyến - Trú quán: xã Kỳ Hà
1045/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Xuân Bảnh - Trú quán: xã Kỳ Hà
1059/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Đức Khuyn - Trú quán: xã Kỳ Hà
995/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Thị Tân - Trú quán: xã Kỳ Hợp
1101/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Văn Khường - Trú quán: xã Kỳ Hợp
144 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Thanh, Đức Thọ
127 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Liên, Đức Thọ
97 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Thường Nga, Can Lộc
01 /QĐ-TC26/6/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phụ cấp độc hại cho 25 ông (bà) (có DS kèm theo) - Bệnh viện đa khoa tỉnh
161 /QĐ-TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho Phường Bắc Hồng, Hồng Lĩnh
186 /QĐ.TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Kỳ Phong, Kỳ Anh
218 /QĐ.TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Thạch Kim, Thạch Hà
44 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân(có danh sách kèm theo)
255 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phường Bắc Hà, Thị Xã Hà Tĩnh
01 /QĐ.TC09/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phụ cấp trách nhiệm cho CC, VC cho ông(bà): Trần Xuân Dâng - giám đốc bệnh viện y học dân tộc cổ truyền
01 /QĐ.TC25/1/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phụ cấp chức vụ cho ông (bà): Nguyễn Trí Tuệ
01/1999 /QĐ-TC07/8/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung thời gian công tác tính hưởng BHXH cho 73 cán bộ xã, phường, thị trấn (có danh sách kèm theo)
60 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho Phường Bắc Hà, Thị xã Hà Tĩnh
01 /QĐ-TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn
33 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Hương Trạch, Hương Khê
70 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên
167 /QĐ.TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Xuân Hội, Nghi Xuân
95/2001 /QĐ-TCCQ15/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Thường Nga, Can Lộc (có danh sách kèm theo)
125/2001 /QĐ-TCCQ22/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên (có danh sách kèm theo)
66 /QĐ.TC12/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đức Lạng, Đức Thọ
231/2001 /QĐ-TCCQ10/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Thị Trấn Tây Sơn, Hương Sơn (có danh sách kèm theo)
01 /QĐ.TC05/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Hương Trạch, Hương Khê
152 /QĐ.TC27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Kỳ Phong, Kỳ Anh
01 /QĐ.TC14/1/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đối với ông/bà: Trần Đức Xuyến - BQL dự án XD Cảng cá Xuân Phổ
23 /QĐ.TC05/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Thạch Kim, Thạch Hà
64 /QĐ-TC05/3/1996Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ hưu đối với ông/bà: Hoàng Hiền - Thuộc Cơ quan: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
184/2001 /QĐ-TCCQ27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Xuân Hội, Nghi Xuân (có danh sách kèm theo)
213/2001 /QĐ-TCCQ02/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đức Liên, Vũ Quang(có danh sách kèm theo)
203/2001 /QĐ-TCCQ27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đại Nài, Thị Xã Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo)
 20/12/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Danh sách cán bộ, công chức hưởng tiền phụ cấp hướng dẫn tập sự năm 2001-2002
01 /QĐ-TC21/1/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH ông (bà): Hoàng Thị Xuyến - UBND thị xã Hà Tĩnh
 10/8/1985UBND xã Song Lộc V/v: Danh sách gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng xã Song Lộc
 01/1/1975Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Danh sách liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp của các xã
 01/1/1975 Danh sách liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ của các xã
 05/6/2005Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng : Nguyễn Thị Kim
 25/1/2007Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ pháp lý
 27/6/2004UBND xã Bình Lộc Hồ sơ hưởng trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng của các đối tượng: Phan Hoa
 01/1/2002Phòng Tổ chức - Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách mộ các đối tượng liệt sỹ của huyện
 01/12/2001Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc V/v: Tập bản tổng hợp chi trả trợ cấp thương binh xã hội của các xã
 02/3/1989UBND xã Phú Lộc V/v: Danh sách liệt sỹ xã Phú Lộc
 20/11/1992UBND huyện Can Lộc Biểu tổng hợp đối tượng là thương binh, hưởng quyền lợi chính trị
 10/7/2004Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng : Nguyễn Đặng Bình
 19/12/1994UBND xã Tiến Lộc Hồ sơ Mẹ Việt Nam anh hùng : Võ Thị Vinh
225/2001 /QĐ-TCCQ02/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Phường Bắc Hồng, Hồng Lĩnh (có danh sách kèm theo)
 01/1/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc Tổng hợp chi trả trợ cấp thường binh xã hội tháng 1/2003 của các xã trên địa bàn huyện
 06/1/2008Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách NCC thân nhân hưởng tuất LSND
 16/9/1978UBND huyện Can Lộc Hồ sơ: Sổ theo dõi điều chỉnh Tuất, báo tử, Tuất mới, gia đình có công với cách mạng
 01/11/1985UBND xã Tiến Lộc Hồ sơ: Sổ đăng ký quản lý đối tượng chính sách liệt sỹ của xã Tiến Lộc
 01/9/1983 Hồ sơ: Sổ đối chiếu liệt sỹ ba cấp
12345678910...