CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754883
Đang truy cập:250
Nhóm tài liệu: Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/1995Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sổ ưu đãi kháng chiến xã Kỳ Tiến- Huyện Kỳ Anh
 01/1/2001  Bản khai người hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù đày đối với ông (bà): Doãn Văn Thái (Sinh năm 1922), trú quán: xã Kỳ Hoa
 01/1/2002  Sơ yếu lý lịch của ông Lê Văn Trung xã kỳ Thịnh huyện Kỳ Anh tĩnh Hà Tĩnh
144 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Thanh, Đức Thọ
892/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Quốc Phú - Trú quán: xã Kỳ Hà
986/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Trọng Đà - Trú quán: xã Kỳ Hà
992/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Sỹ Quyến - Trú quán: xã Kỳ Hà
1045/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Xuân Bảnh - Trú quán: xã Kỳ Hà
1059/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Đức Khuyn - Trú quán: xã Kỳ Hà
1876/QĐ-LĐTBXH28/12/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Văn Đông, thị trấn Kỳ Anh
995/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Thị Tân - Trú quán: xã Kỳ Hợp
1101/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Văn Khường - Trú quán: xã Kỳ Hợp
236 QĐ/UB01/3/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định Nghỉ hưu của ông: Lê Thư
870 /QĐ-UB01/7/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ để hưởng chế độ BHXH của Lê Quốc Bảo
1520 QĐ01/12/1993UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định nghỉ hưu của ông/bà: Nguyễn Văn Trinh.
01 TB/UB04/1/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Một số chủ trương, chính sách đối với hội người mù
144 QĐ/UB03/2/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH: ông Trần Văn TÚc
926 QĐ/UB01/8/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trợ cấp cho các đối tượng cho nhà nước vay trong 2 cuộc kháng chiến nhưng không còn chứng từ gốc có hoàn cảnh khó khăn
01 /QĐ-UB02/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH, ông Lê Ngọc Thanh
2300 QĐ/UB16/11/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chi trả trợ cấp một lần đồi với thân nhân người có công với Cách Mạng
1702 QĐ/UB10/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tặng quà các đối tượng chính sách xã hội nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7 năm 2006
223 /UBND-NV14/2/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp kinh phí nghỉ hưu trước tuổi theo nghị quyết 16/CP; 09/CP)
64 /QĐ-TC05/3/1996Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ hưu đối với ông/bà: Hoàng Hiền - Thuộc Cơ quan: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
1978 UBND-VX19/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thụ lý hồ sơ cấp giấy báo tử
123 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc
221 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Đức Liên, Huyện Đức Thọ
91 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh
63 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên (có danh sách kèm theo)
97 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Thường Nga, Can Lộc
70 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên
127 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Liên, Đức Thọ
60 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho Phường Bắc Hà, Thị xã Hà Tĩnh
167 /QĐ.TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Xuân Hội, Nghi Xuân
186 /QĐ.TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Kỳ Phong, Kỳ Anh
01 /QĐ.TC14/1/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đối với ông/bà: Trần Đức Xuyến - BQL dự án XD Cảng cá Xuân Phổ
218 /QĐ.TC15/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Thạch Kim, Thạch Hà
95/2001 /QĐ-TCCQ15/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Thường Nga, Can Lộc (có danh sách kèm theo)
125/2001 /QĐ-TCCQ22/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên (có danh sách kèm theo)
66 /QĐ.TC12/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đức Lạng, Đức Thọ
231/2001 /QĐ-TCCQ10/7/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Thị Trấn Tây Sơn, Hương Sơn (có danh sách kèm theo)
152 /QĐ.TC27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Kỳ Phong, Kỳ Anh
203/2001 /QĐ-TCCQ27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Đại Nài, Thị Xã Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo)
160 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn(có danh sách kèm theo)
01 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Thạch Kim, Thạch Hà (có danh sách kèm theo)
01 /QĐ.TC05/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH cho ông(bà): Nguyễn Thị Thảo - Trường Mẫu Giáo Xã Bùi Xá, Đức Thọ
01 /QĐ-TC19/1/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội của ông (bà): Nguyễn Thị Lợi
01 /QĐ-TC21/1/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH ông (bà): Hoàng Thị Xuyến - UBND thị xã Hà Tĩnh
193 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê(có danh sách kèm theo)
44 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Xã Xuân Hội, Huyện Nghi Xuân(có danh sách kèm theo)
255 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phường Bắc Hà, Thị Xã Hà Tĩnh
01 /QĐ.TC09/1/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phụ cấp trách nhiệm cho CC, VC cho ông(bà): Trần Xuân Dâng - giám đốc bệnh viện y học dân tộc cổ truyền
01 /QĐ.TC25/1/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phụ cấp chức vụ cho ông (bà): Nguyễn Trí Tuệ
01 /QĐ-TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn
01/1999 /QĐ-TC07/8/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung thời gian công tác tính hưởng BHXH cho 73 cán bộ xã, phường, thị trấn (có danh sách kèm theo)
154 /QĐ.TC23/12/1998Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chế độ sinh hoạt phí và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phường Nam Hồng, Thị Xã Hồng Lĩnh (có danh sách kèm theo)
01 /QĐ-TC26/6/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phụ cấp độc hại cho 25 ông (bà) (có DS kèm theo) - Bệnh viện đa khoa tỉnh
33 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Hương Trạch, Hương Khê
01 /QĐ.TC05/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Hương Trạch, Hương Khê
184/2001 /QĐ-TCCQ27/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998; NĐ 175/1999 và NĐ 77/2000 của CP cho xã Xuân Hội, Nghi Xuân (có danh sách kèm theo)
23 /QĐ.TC05/6/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Quyết định; cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của Chính phủ; xã Thạch Kim, Thạch Hà
12345678910...