CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376009
Đang truy cập:59
Nhóm tài liệu: Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
144 /QĐ.TC12/5/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh QĐ cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo NĐ 09/1998 và NĐ 175/1999 của CP cho xã Đức Thanh, Đức Thọ
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Trần Tẻo, xã Kỳ Hà
3246 /QĐ-UBND23/6/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ XH cho ông (bà) Trần Cao Sước - xóm Tàu Sơn - xã Sơn Thủy tổ chức mai táng phí cho ông (bà) Nguyễn Thị Song
1182/UBND-VX18/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai hoạt động hướng tới Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2013
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Đình Liệu, xã Kỳ Bắc
06 /QĐ-UB31/1/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Điều động công tác: Phan Công Trịnh, đến nhận công tác tại Ban Nông lâm nghiệp huyện
1946 /QĐ-UBND14/8/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội do xã Sơn Tây quản lý
190/KH-UBND06/4/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
0108/3/2021ts ts
 23/12/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ hưởng trợ cấp kháng chiến đối với : Trần Văn Chát, xã An Lộc
 01/1/2001Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc Danh sách người hưởng trợ cấp kháng chiến hàng tháng chuyển sang hưởng trợ cấp 1 lần đợt 3
 01/11/2001Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần theo thông tư số 25 của Bộ LĐTB và XH
 15/1/1999Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 15/1/1999Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 15/1/1999Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 28/3/2002Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 20/1/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 25/5/2004Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 24/12/2005Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 15/1/2007Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 04/6/1996Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc V/v: Danh sách người lao động hoạt động kháng chiến giải phóng hưởng trợ cấp 1 lần
 26/7/2002Phòng Tổ chức - Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần đợt 10 theo QĐ số 1451 ngày 4/7/2002
 28/10/2002Phòng Tổ chức - Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp 1 lần
 04/6/1996UBND thị trấn Nghèn Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc trợ cấp hàng tháng,,
 23/4/1998UBND huyện Can Lộc Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng,,
 15/10/2003UBND xã Yên Lộc Danh sách NCC giúp đỡ CM (theo công văn số 3631/LĐ-TBXH- TBLS ngày 23/10/2002 của Bộ lao đông thương binh xã hội
 20/12/2004Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng : Nguyễn Hồng Sơn
 21/12/1997UBND huyện Can Lộc Hồ sơ huân huy chương của các đối tượng: Lê Sỹ Học (xã Phúc Lộc)
 06/1/2008Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội Hồ sơ: Tổng hợp đối tượng người có công với cách mạng, huyện Can Lộc
 10/11/2000UBND thị trấn Nghèn Báo cáo tổng số người hoạt động kháng chiến GPDT chưa được hưởng trợ cấp (kèm theo công văn số 745 ngày 10/10/2000)
 16/8/2006UBND huyện Thạch Hà V/v: Tập danh sách nhận huân huy chương huyện Thạch Hà
 10/5/1997Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà V/v: Tổng hợp cấp tiền khen thưởng huân huy chương năm 1996 - 1997 số liệu đến ngày 30/10/1997
 01/1/2009UBND huyện Thạch Hà Danh sách các hộ gia đình có thành tích trong kháng chiến được UBND tỉnh truy tặng bằng khen năm 2009.
08 /SLUB10/4/1991Liên Bộ: Lao động, Thương binh và Xã Hội - Tổng cục quản lý Ruộng đất V/v: Hướng dẫn việc thực hiện luật đất đai đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và gia đình người có công giúp đỡ CM
477 /QĐ-UBND09/2/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện nông thôn các xã: Đức Long, Yên Hồ, Đức Đồng, Đức Lập - huyện Đức Thọ, thuộc dự án "Xóa đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận" (MPRP) Hà Tĩnh
976 /QĐ-UBND09/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho các đối tượng mồ côi, già cả cô đơn, tàn tật Theo Nghị định 55/NĐ-CP ngày 10/7/1997 và NĐ 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ
1821 /QĐ-UBND06/7/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho các cụ từ 90 tuổi trở lên
230 /TTr-UBND23/10/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp lại bằng " Tổ quốc ghi công"
3573 /QĐ-UBND12/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt số lượng người nghèo được cấp thẻ BHYT năm 2008
3308 /QĐ-UBND20/10/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
75 /UBND-VX09/1/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tặng quà tết của Ngân hàng đầu tư và Phát triển cho đồng bào nghèo
295 /QĐ-UBND29/1/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
556 /UBND-TM103/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ do thực hiện chính sách miễn, giảm, giản thuế năm 2009
2398 /QĐ-UBND20/7/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh hệ số hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 09 xã trong Khu kinh tế Vũng Áng
85 VP/UB02/3/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Đề nghị Ban tổ chức chính quyền tỉnh cắt chuyển chế độ trợ cấp thường xuyên cho bà Hồ Thị Quế đến nơi mới
64210/3/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Đề nghị duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ cho bà Phạm Thị Thìn - Đức Long hưởng chế độ theo hướng dẫn của Thông tư 18
500 CV/UB-LĐTBXH03/7/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người đói nghèo
3849 QĐ-UBND02/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ
681 /UBND-VX19/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đưa đối tượng thương binh tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung
425 /QĐ-UBND16/2/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thục hiện chế độ BHYT năm 2012 đối với các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đối tượng thuộc nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ
01 CT/UB02/1/1988UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị cứu tế cho một số gia đình chính sách TBXH đời sống khó khăn và đói rét
VP/UB01/4/1982UBND huyện Hương Sơn V/v: Sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường
 20/10/1998UBND huyện Can Lộc Hồ sơ huân huy chương các đối tượng: Đặng Công Kiều
 22/6/2004UBND Xã Tùng Lộc Hồ sơ hưởng trợ cấp đối với thân nhân người có công với Cách Mạng : Trần Thực
 22/1/2007UBND xã Vĩnh Lộc Biên bản thẩm định thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần theo NĐ59/CP
 15/11/2002Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ thương tật của đối tượng: Nguyễn Thị Thi
 01/3/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ thương tật của đối tượng: Nguyễn Huy Quế
 15/2/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ thương tật của đối tượng: Nguyễn Thị Hòa
 18/3/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ thương tật của đối tượng: Phan Văn Hệ
 18/5/2004Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ thương tật của đối tượng: Bùi Thị Kỷ
12345678910...