CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757923
Đang truy cập:147
Nhóm tài liệu: Điện, cấp điện, an toàn hành lang điện,…
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
714 /QĐ-UBND16/3/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Lưới điện hạ áp xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
1376 /QĐ-UBND28/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
251 /UBND-NC201/2/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sự cố lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2315 /QĐ-UBND19/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, thuộc dự án " Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh
1833 /QĐ-UBND22/6/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT-XLD4-49: Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hà Lĩnh, xã Gia Phố, huyện Hương Khê
79 /QĐ-UBND07/1/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt chương trình đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020
1841 /QĐ-UBND13/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, thuộc Dự án "Năng lượng nông thôn II mở rộng" tỉnh Hà Tĩnh
3913 /QĐ-UBND09/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HTTBMT-02 mua sắm công tơ điện điện, Hộp công tơ điện và phụ kiện, thuộc dự án ReII mở rộng tỉnh Hà Tĩnh
2707 /UBND-VX15/8/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng trạm điện mới tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức
60 /QĐ-UBND06/1/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT-XLMR-04: Xây lắp lưới điện hạ thế xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, thuộc Dự án "RE II mở rộng" Hà Tĩnh
131 VP/UB01/7/1997UBND huyện Hương Sơn V/v: Đề nghị quyết toán công trình điện An - Lễ - Tiến
164 CV/UB01/7/1998UBND huyện Hương Sơn V/v: Xem xét, sử dụng đường điện tại Sơn Giang
4148 /UBND-TM28/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tập trung giải quyết vướng mắc, đảm bảo điều kiện thi công công trình đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh đúng tiến độ
1842 /QĐ-UBND13/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, thuộc Dự án "Năng lượng nông thôn II mở rộng" tỉnh Hà Tĩnh
56 /TTr-UBND05/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phê duyệt bổ sung Dự án thủy điện Hương Sơn 2 vào quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc
3109 /QĐ-UBND03/11/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Xây dựng đường điện 0,4KV xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, thuộc dự án MPRP Hà Tĩnh
2316 /QĐ-UBND19/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Lưới điện áp xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh
2843 /UBND-CN212/11/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Di chuyển lưới điện 35KV đoạn qua thị trấn Đức Thọ ra khỏi vùng dân cư
883 /QĐ-UBND03/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số HT-XLD1-10 Xây lắp lưới điện hạ áp các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hải, Kỳ Hà - huyện Kỳ Anh, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh
1377 /QĐ-UBND28/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
715 /QĐ-UBND16/3/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Lưới điện hạ áp xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
773 /UBND-TM127/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giải phóng hành lang an toàn lưới điện 110KV tại Thạch Điền - Thạch Hà
716 /QĐ-UBND16/3/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Lưới điện hạ áp xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
1390 /UBND-CN203/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nhận lưới điện trung áp nông thôn đầu tư sau ngày 28/2/1999
1378 /QĐ-UBND28/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
913 /QĐ-UBND04/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số HT-XLD1-09 xây lắp lưới điện hạ áp các xã Kỳ Giang, Kỳ Đồng - huyện Kỳ Anh, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
573 /UBND-CN217/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quản lý hệ thống điện nông thôn thuộc dự án MPRP
2317 /QĐ-UBND19/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Lưới điện áp xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh
1843 /QĐ-UBND13/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, thuộc Dự án "Năng lượng nông thôn II mở rộng" tỉnh Hà Tĩnh
61 /QĐ-UBND06/1/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT-XLMR-05: Xây lắp lưới điện hạ thế xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, thuộc Dự án "RE II mở rộng" Hà Tĩnh
3494 /QĐ-UBND08/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ Công tác triển khai thực hiện "Đường dây nóng bảo vệ khai thác và nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh"
04 TT/UB04/12/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Kéo dài đường dây 35kV Nầm - Sơn Kim đến Nước Sốt
177 /QĐ-UBND16/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đấu thầu tư vấn xây dựng công trình hệ thống điện nông thôn xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ thuộc dự án "Xóa đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận" (MPRP) Hà Tĩnh
717 /QĐ-UBND16/3/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Lưới điện hạ áp xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
1379 /QĐ-UBND28/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
2318 /QĐ-UBND19/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Lưới điện áp xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh
28 CN/HS07/2/1985UBND huyện Hương Sơn V/v: Chuẩn bị cho quy hoạch dùng điện lưới
1844 /QĐ-UBND13/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, thuộc Dự án "Năng lượng nông thôn II mở rộng" tỉnh Hà Tĩnh
4193 /UBND-TM07/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đầu tư xây dựng Đường dây 35kV cấp điện cho khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
3587 /UBND-TM16/10/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng lưới điện vùng Làng mới xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
1548 /QĐ-UB05/12/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Thành lập hội đồng đền bù, GPMB để XD đường điện 110kV - giai đoạn 2 thuộc dự án thủy điện Hương Sơn
06 /CT-UBND22/4/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2008
178 /QĐ-UBND16/1/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đấu thầu tư vấn xây dựng công trình hệ thống điện nông thôn xã Đức Lập, huyện Đức Thọ thuộc dự án "Xóa đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận" (MPRP) Hà Tĩnh
1834 /QĐ-UBND22/6/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT-XLD4-50: Xây lắp lưới điện hạ áp xã Hương Vĩnh, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê
3592 /QĐ-UBND08/12/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua máy phát điện thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước sông Rác, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
856 /UBND-CN226/3/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thống nhất vị trí dịch chuyển Trung tâm Điện lực Vũng Áng 3
1105 /UBND-TM115/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cắt giảm điện do thiếu nguồn
2958 /UBND-TM01/9/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao tham mưu, đề xuất nâng cấp, cải tạo hệ thống điện 10KV Hương Xuân - Chúc A
3783 /UBND-TM103/12/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thi công đường dây cấp điện cho nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh
718 /QĐ-UBND16/3/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình Lưới điện hạ áp xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
1380 /QĐ-UBND28/5/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
914 /QĐ-UBND04/4/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số HT-XLD1-07 xây lắp lưới điện hạ áp các xã Kỳ Bắc, Kỳ Tiến - huyện Kỳ Anh, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" Hà Tĩnh
2319 /QĐ-UBND19/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Lưới điện áp xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, thuộc dự án "Năng lượng nông thôn II" tỉnh Hà Tĩnh
2899 /UBND-XD23/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thay đổi cột điện chiếu sáng di dời đường dây điện chiếu sáng 0,4KV trên tỉnh lộ 9
526 QĐ/UB06/8/2002UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định thầu thi công Công trình cải tạo và nâng cấp 1 km đường dây 0,4 KV xã Sơn Mỹ
17 VP/UB10/12/1983UBND huyện Hương Sơn V/v: Xin cấp điện cho các xí nghiệp sản xuất và cơ quan tại Nầm
2617 /UBND-TM14/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Lập quy hoạch hệ thống lưới điện Khu kinh tế Vũng Áng và Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa
62 /QĐ-UBND06/1/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT-XLMR-06: Xây lắp lưới điện hạ thế xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, thuộc Dự án "RE II mở rộng" Hà Tĩnh
1676 /UBND-TM30/5/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bồi thường, hỗ trợ đất, nhà ở công trình, cây cối trong hành lang an toàn lưới điện cao áp
1845 /QĐ-UBND13/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thiết kế và dự toán công trình: Lưới điện hạ áp xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, thuộc Dự án "Năng lượng nông thôn II mở rộng" tỉnh Hà Tĩnh
12345678910...