CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695332
Đang truy cập:294
Nhóm tài liệu: Đối ngoại
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
154 /UBND-CN218/1/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Trả lời văn bản đăng ký làm việc của Đại sứ quán Đan Mạch
301 /UBND-XD201/2/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Làm việc với Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa Hungary
2088 /UBND-NC129/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với Lào và Cămpuchia 6 tháng đầu năm 2011
3814 /UBND-TM01/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay
2417 /UBND-NC127/7/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phối hợp các hoạt động chung tìm kiếm MIA lần thứ 108
312 /UBND-XD201/2/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Làm việc với Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa Hungary
4045 /UBND-NC120/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về pháp luật năm 2012
381 /KH-UBND04/10/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với 2 tỉnh nước bạn Lào
 17/7/1985UBND huyện Hương Sơn V/v: Tặng quà huyện Kam-Kơt
2763 /UBND-TM22/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập KKT cửa khẩu quốc tế Nậm Phao và Khu hợp tác kinh tế biến giới Hà Tĩnh - Bolykhamxay
19 /VP/UB13/9/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Kết luận làm việc giữa 2 huyện Hương Sơn - Căm Cớt
BC/UB18/4/1986UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tổng kết công tác hợp tác kinh tế văn hóa giữa hai huyện: Hương Sơn - Kăm Kớt (1981-1986)
4171 /UBND-NC106/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với Lào năm 2011
1868 /UBND-NC115/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với Lào và Cămphuchia 6 tháng đầu năm 2012
23 /TB-UB11/4/2007UBND huyện Hương Sơn V/v: Đi chúc tết tại huyện Khăm Cợt tỉnh Bôlykhămxay - CHDCND Lào
19 VP/UB13/9/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo kết quả làm việc giữa 2 huyện Hương Sơn - Căm Cợt
1116 /UBND-NC119/4/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tham tán kinh tế Thương mại Đại sứ quán CHDC Trung Hoa tại Việt Nam
545 /UBND-NC107/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất các nội dung ký kết với LB Nga và CH Ca-dắc-xtan
3912 /UBND-TM09/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay - gửi Bộ Ngoại giao
3912 /UBND-TM09/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay - gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3912 /UBND-TM09/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay - gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
3873 /UBND-NC107/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với Lào và Trung Quốc
3912 /UBND-TM09/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay - gửi Bộ Công thương
3912 /UBND-TM09/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay - gửi Bộ Tài chính
3912 /UBND-TM09/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Đoàn công tác làm việc với Lào về Đề án Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolykhămxay - gửi Văn phòng Chính phủ
3971 /UBND-TH121/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình hợp tác Việt Nam - Canada
215 /TB-UBND11/9/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo chương trình đón và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
903 /UBND-TM05/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất cơ chế hợp tác khu vực với Lào và Thái Lan
49 VP/UB26/2/1990UBND huyện Hương Sơn V/v: Đón đoàn cán bộ huyện Khăm Cợt tỉnh Bô ly khăm xây Lào
1102 /UBND-TM20/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Khu hợp tác kinh tế biên gới Việt Nam - Lào, gửi Chính phủ Việt Nam
29 /BC-UBND03/4/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Tình hình và kết quả hợp tác với huyện Khăm Cợt tỉnh Bôlykhămxay từ 2003 đến 2008
1103 /UBND-TM20/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Khu hợp tác kinh tế biên gới Việt Nam - Lào, gửi Chính phủ nước CHDCND Lào
911 /UBND-TM05/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề xuất cơ chế hợp tác khu vực Việt Nam, Lào và Thái Lan
1145 /QĐ-UBND22/4/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công di dời đường dây 0,4kv dân sinh xóm 17 xã Sơn Trung
141 /UBND15/5/2006UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo định kỳ công tác đối ngoại trên địa bàn huyện
153 QĐ/UB26/9/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Hỗ trợ kinh tế huyện Cam Cớt ( Lào)
421 CV/UB19/11/2004UBND huyện Hương Sơn V/v: Giao lưu với huyện Căm Cợt
1705 /QĐ-UBND24/7/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Chỉ định đơn vị nhận thầu thi công di dời ĐZ 35KV nhánh rã Sơn Giang và ĐZ 0,4KV thuộc trạm biến áp Sơn Quang 1&2
126 /BC-UBND24/12/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Báo cáo tình hình và kết quả cam kết chung giữa 2 huyện Hương Sơn và Khăm Cợt năm 2008, kế hoạch hợp tác năm 2009
110 /BC-UBND14/12/2009UBND huyện Hương Sơn V/v: Tình hình và kết quả thực hiện cam kết chung giữa hai huyện Hương Sơn và Khăm Cợt năm 2009, kế hoạch hợp tác năm 2010