CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12971496
Đang truy cập:79
Thư viện ảnh
20/03/2017 16:43:43
Một số hình ảnh Giao lưu trao đổi kinh nghiệm về văn thư lưu trữ 5 tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4 tại Thanh Hóa. ........
 
13/03/2017 09:22:54
Một số hình ảnh Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Ninh bình tới tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh.

18/01/2017 10:39:39