CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9669585
Đang truy cập:866
Công bố - Giới thiệu
28/07/2022 16:24:49
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
20/07/2022 17:27:37

11/07/2022 11:09:27
Chính sách dân số với mục tiêu giảm mức sinh của nước ta thường được gọi là chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình bắt đầu từ Quyết định 216/CP ngày 26/12/1961 của Hội đồng Chính phủ “về việc sinh đẻ có hướng dẫn”. Từ đó đến nay, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số luôn luôn nhấn mạnh mục tiêu giảm sinh, khống chế sự gia tăng dân số quá nhanh.

27/06/2022 14:51:30
Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình không chỉ là nơi gắn kết mọi người với nhau mà còn là cái nôi và là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người.

24/06/2022 15:04:57
Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

25/05/2022 14:27:42
Ai cũng biết hút thuốc lá không những có hại cho sức khoẻ đối với người trực tiếp hút mà nó còn có hại cho những người hít phải khói thuốc lá. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá ở nước ta ngày càng trẻ hóa. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ.

19/05/2022 16:01:36
Hà Tĩnh đang phấn khởi, thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, trong đó nổi bật là kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

30/04/2022 08:24:17
“Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách để giải quyết chế độ cho các gia đình và thân nhân người có công với cách mạng sau chiến tranh. Riêng tỉnh Hà Tĩnh đã có những việc làm cụ thể, kịp thời khen thưởng, động viên đối với các gia đình và thân nhân người có công trong toàn tỉnh.

20/04/2022 11:27:43
Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc và nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam; đến năm 2021 được đổi tên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

05/04/2022 08:40:51
“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” “Hiến máu tình nguyện” là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời.

29/03/2022 10:25:55
Hà Tĩnh là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa. Là vùng đất địa linh nhân kiệt, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, cư dân Hà Tĩnh đã đoàn kết gắn bó xây dựng nên truyền thống, nền văn hoá đặc sắc, vừa mang tính chất chung của văn hoá dân tộc, vừa đậm đà sắc thái địa phương, cốt cách Hà Tĩnh.

12345678910