CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12409025
Đang truy cập:273
Công bố - Giới thiệu
30/11/2023 10:39:34
Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Vì vậy, năm 1992, khi tỉnh Hà Tĩnh vừa mới được tái lập tỉnh, công tác phòng cháy chữa cháy đã được lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhằm bảo đảm an toàn.
 
29/11/2023 07:51:09

28/11/2023 08:26:47

27/11/2023 08:53:52

27/11/2023 08:24:55
Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 24/11/2023 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2023 về việc Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023

23/11/2023 16:24:40
Bệnh Lao có từ trước Công nguyên. Trước đây, do không hiểu biết về nguyên nhân gây bệnh Lao, nên coi bệnh Lao là bệnh di truyền. Vào ngày Chủ nhật 24/3/1882 bác sỹ người Đức tên là Robert Koch đã công bố kết quả tìm ra vi khuẩn lao. Khi đó bệnh Lao đang tàn phá khắp Châu Âu và Châu Mỹ với tỷ lệ cứ 7 người sống có 1 người chết vì bệnh Lao. Từ đó mở ra kỷ nguyên mới về sự hiểu biết bệnh Lao, những tiến bộ trong công tác phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh Lao.

22/11/2023 13:47:02
Bạo lực trên cơ sở giới là tất cả những hành vi cố ý gây tổn hại, đe dọa gây tổn hại, hay khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần với đối phương dựa trên quan niệm, định kiến về giới. Bạo lực có thể xảy ra trong mối quan hệ tình yêu, mối quan hệ vợ chồng trong gia đình và nạn nhân thường là người nữ.

15/11/2023 16:48:04
Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Đảng ta luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

08/11/2023 11:28:43
Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, điều chỉnh những vấn đề thực tiễn, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

31/10/2023 08:35:05
Năm 2009, nhằm xây dựng xã Gia Phố phát triển theo quy hoạch, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ theo hướng đô thị,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi Hương Khê, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009 - 2011, giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

27/10/2023 10:49:47

1234567891011121314151617