CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755169
Đang truy cập:297
Nhóm tài liệu: Quy chế
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/7/2004UBND xã Thạch Thắng Quy chế hoạt động điều hành của cấp ủy đảng chính quyền khối mặt trận các tổ chức chính trị xã hội xã Thạch Thắng
 04/2/2012Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà V/v: Quy chế hoạt động của Phòng Lao động Thương Binh và xã hội huyện
 16/4/2009Hội đồng đấu giá QSD đất xã Thượng Lộc Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đông Y Dị xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
1 /QC-PCT28/1/2011Phòng Công thương Quy chế hoạt động dành cho cán bộ, công chức phòng Công thương
01 /QC/HĐ20/9/2002Chi đoàn cơ quan UBND huyện V/v: Quy chế Hoạt động của ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2002 - 2003
 05/5/2008HĐ ĐQSD đất tại Thị trấn Nghèn Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, vùng quy hoạch đất tại khu vực Hội trường cũ UBND Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc , tỉnh Hà Tĩnh
 06/6/2009HĐ đấu giá QSD đất tại xã Thiên Lộc Quy chế Đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất ở khu quy hoạch: Vùng Hạ Vàng và Vùng Sa Lạc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
 13/1/2005HĐ đấu giá QSD đất tại xã Đồng Lộc V/v: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: Sân Văn hóa, Đồng Cơn Trai, Đồng Ngà xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
 01/1/2003UBND xã Hồng Lộc V/v: Quy chế cấp đất và đấu thầu đất ở năm 2003 - phương án giao đất, kế hoạch thu, chi tiền đất xã Hồng Lộc
 01/2/2012Phòng NN và PTNT V/v: Quy chế phân công nhiệm vụ của phòng NN&PTNT năm 2012
 19/5/2005HĐ đấu giá QSd đất xã Sơn Lộc Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: Đồng Trống xom 7 xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
 01/10/2004Hội đồng đấu giá QSD đất Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: Bãi Dịa, Eo Truông Kén, Cồn Sỏi Đụng Đàng xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
 08/9/2006HĐ bán đấu giá QSD đất tại xã Mỹ Lộc Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất ở theo quy chế quy hoạch: Thái Xá 2, Cống Cố Đạm xóm Đô Hành, Khe Út Trại Tiểu, Bài Đồn, Đồi Cộc Dẻ xã Mỹ Lộc- huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
 01/2/2004UBND xã Thường Nga Quy chế cấp đất và đấu thầu đất ở năm 2004 UBND xã Thường Nga
 19/8/2006HĐ đấu giá QSD đất tại xã Đồng Lộc V/v: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất ở theo quy hoạch: Sân Văn hóa, Đồng Cửa Đền, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
 01/1/2001Đảng ủy CQ UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy chế làm việc UB kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBND huyện
 18/6/2006UBNC huyện Can Lộc Quy chế Đấu giá sử dụng đất khu vực: Đồng bụp xóm Thanh Hòa, xã Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 05/12/2005HĐ đấu giá TS gắn với QSD đất tại Cty TN Can Lộc Quy chế đấu giá tài sản gắn với quyền sử dụng đất tại khu đất Công ty Thương nghiệp Can Lộc , huyện Can Lộc , Hà Tĩnh
 02/2/2001Đảng ủy CQ UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy chế hoạt động của BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2000- 2003
 26/2/2012UBND huyện Thạch Hà V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Hà
03 /QC-CT01/6/2008Phòng công thương Quy chế hoạt động cho cán bộ, công chức thuộc phòng công thương
 04/11/2006HĐ bán đấu giá QSD đất tại xã Thiên Lộc Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất theo quy hoạch: Hạ Vàng ( Phía Tây QL 1A) và Trạm Y tế xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
 20/8/2002HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Can Lộc Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc huyện Can Lộc
 01/7/2013Phòng KT - HT huyện Can Lộc Quy chế hoạt động cho cán bộ, công chức phòng kinh tế và hạ tầng
 22/10/2012UBND huyện Thạch Hà V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Thạch Hà
 01/1/2012 V/v: HS cơ cấu tổ chức Trung Tâm ƯDKHKT bảo vệ cây trồng, vật nuôi năm 2012
02 /QĐ.UB20/11/2003UBND xã Hồng Lộc V/v: Quy định về nguyên tắc thủ tục và điều kiện tham gia đấu thầu đất
 01/1/2006UBND xã Thiên Lộc Quy chế đấu giá QSD đất vùng Hạ Vàng ( Phía tây QL 1A) và Trạm Y tế xã Thiên Lộc- Can Lộc - Hà Tĩnh
 13/9/2006Hội đồng đấu giá QSD đất Quy chế đấu giá QSD đất khu vực Cói Lác phía Nam đường tỉnh lộ 7 xã Thuần Thiện
 18/7/2006Hội đồng đấu giá QSD đất V/v: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực: Đồng Lâu xóm 13 dọc đường 22/12 xã Bình Lộc
 01/10/2004UBND xã Thạch Ngọc Quy chế làm việc của Đảng ủy - HĐND - Mặt trận và các đoàn thể xã Thạch Ngọc
 01/11/2003  Quy chế đấu thầu đất ở năm 2003 UBND xã Sơn Lộc
 01/12/2004UBND xã Hồng Lộc V/v: Quy chế cấp đất và đấu thầu đất ở năm 2004 - Phương án giao đất, kế hoạch thu chi tiền đất
/QCLV - Phòng NN30/6/2004Phòng NN & PTNNT V/v: Quy chế làm việc của phòng NN & PTNT Can Lộc để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, quản lý phòng
 01/1/2006  Quy chế đấu giá QSD đất năm 2006 vùng Hạ Vàng ( phía tây Quốc lộ 1A và Trạm Y tế) xã Thiên Lộc- Can Lộc - Hà Tĩnh
 10/10/2004Hội đồng đấu giá QSD đất V/v: Quy chế đấu giá QSD đất vùng Phù Quân xóm Thanh Nam xã Khánh Lộc
 06/1/2004UBND xã Tượng Sơn Quy chế hoạt động của UBND xã Tượng Sơn khóa 17 nhiệm kỳ 2004- 2009
 22/5/2007Hội đồng đấu giá QSD đất Quy chế đấu giá QSD đất khu vực Cói Lác phía Nam đường tỉnh lộ 7 xã Thuần Thiện.
 05/9/2005Hội đồng đấu giá QSD đất Quy chế đấu giá QSD đất khu vực Đồng dì xã Thường Nga
 01/8/2005Hội đồng đấu giá QSD đất An Lộc V/v: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch khu dân cư Đồng làng đen xã An Lộc
 11/8/2004UBND xã Thạch Châu Quy chế hoạt động của UBND xã Thạch Châu nhiệm kỳ 2004- 2009
 01/1/2004  V/v: Quy chế đấu giá đất ở năm 2004 xã Bình Lộc
 13/1/2009Hội đồng đấu giá QSD đất Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất ở theo quy hoạch phía Nam đường tỉnh lộ 7 xã Tùng Lộc
 01/1/2004UBND xã Thiên Lộc Quy chế cấp đất và đấu thầu đất ở năm 2003 UBND xã Thiên Lộc - Can Lộc
01 /QC-TN&MT01/1/2010Phòng Tài Nguyên và Môi trường Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ năm 2010
157 /QĐ-UB03/3/2005UBND huyện Can Lộc V/v: Thành lập hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Lộc
 18/7/2005Hội đồng đấu giá QSD đất xã Hồng Lộc V/v: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Nước Mát, Đông Chợ xã Hồng Lộc
 01/1/2006  V/v: Quy chế đấu giá đất ở năm 2006 xã Bình Lộc
 15/6/2004UBND xã Thạch Kênh Quy chế Hoạt động của Ủy ban nhân dân xã hộ độ nhiệm kỳ 2004 - 2009
175 /QC-UBND-TGM21/5/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh - Tòa GMĐP Vinh V/v: Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với Toàn Giám mục địa phận Vinh trong việc quản lý hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh
 24/3/1997Ban chỉ đạo Quy chế lớp học bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước ở thôn xóm - huyện Đức Thọ
01 /QC/LV20/6/2004UBND xã Thạch Sơn Quy chế làm việc của UBND xã Thạch Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009
 20/6/2004UBND xã Mai Phụ Quy chế hoạt động của UBND xã Mai Phụ nhiệm kỳ 2004 - 2009
 07/7/2006Hội đồng đấu giá QSD đất V/v: Quy chế đấu giá QSD đất vùng Phù Quân xóm Thanh Nam xã Khánh Lộc
 01/9/2004UBND xã Thạch Điền Quy chế hoạt động UBND xã Thạch Điền nhiệm kỳ 2004 - 2009
 22/2/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy chế làm việc của UBND huyện Nghi Xuân khóa 15 nhiệm kỳ 1989-1994
 01/10/2004UBND xã Thạch Xuân Quy chế hoạt động của UBND xã Thạch Xuân nhiệm kỳ 2004 - 2009
 01/10/2004UBND xã Thạch Kim Quy chế của UBND xã Thạch Kim nhiệm kỳ 2004 - 2009
652 VP/SL08/12/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 01/1/2014UBND xã Kỳ Giang Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh
12