CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044801
Đang truy cập:117
Nhóm tài liệu: 4.Thông báo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
878 /TB-VTLTNN24/8/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Thông báo kết quả kiểm tra việc xử lý tài liệu liệu tồn đọng, tích đống của tỉnh Hà Tĩnh
 10/11/2017Đoàn Thanh Tra Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn Thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông
16/2001 -VP-UB10/4/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo về việc kiểm tra thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 của xã Tiên Điền
134 TB/UB01/6/1998UBND huyện Nghi Xuân V/v: Mở lớp tập huấn quản lý điện nông thôn
01 TB/KT-XH12/1/1999Ban KT-XH V/v: Nội dung, lịch làm việc thẩm định báo cáo của ban KT-XH HĐND huyện tại các địa phương, đơn vị
02 TB/UB28/1/2000UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 1999 - 2004
01 /TB-UB08/1/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Công chức vi phạm pháp lệnh cán bộ, công chức: Trần Hậu Cường
02 /CV-UB15/1/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo sử dụng con dấu mới
01 /TB/UB10/1/1995UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thực hiện công văn của UBND tỉnh xây dựng khu du lịch Hồng Lam
02 TB/UB03/3/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Chủ trương tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ
01 TB/UB31/1/1996UBND huyện Nghi Xuân V/v: Trả lời giải quyết đơn thư khiếu nại tảnh chấp đất vườn ở giữa hộ ông Ngô Văn Trung và hộ ông Nguyễn Quang Minh khối 8 TT Xuân An
01 TB/UB01/1/1997UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo địa điểm làm việc mới của phòng, ban Ủy ban
01 SL/UB06/1/1997UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hội nghị thẩm định dự án khôi phục sửa chữa hệ thống kênh tiếu chống xói mòn, giữ độ ẩm cho 5 xã (Thành, Mỹ, Tiên, Yên, Hải)
01 /TB-HĐND07/2/2006Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo kế hoạch nội dung hoạt động giám sát năm 2006
07 /TB-HĐND20/3/2007Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Thông báo kế hoạch giám sát một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2007
01 /TB-VP01/4/2009VP HĐND & UBND huyện Hương Sơn V/v: Tạm ứng và đề nghị làm thủ tục thanh toán số tiền tạm ứng
01 TB/UB12/1/1984UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phê bình các đơn vị không hoàn thành nghĩa vụ thực phẩm 1985
01 TB/UB16/1/1987UBND huyện Nghi Xuân V/v: Tiêu chuẩn, định lượng, phương thức bán hàng phục vụ tết Đinh Mạo năm 1987
01 VP/UB11/3/1988UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn việc mua bán vật tư đối với các xí nghiệp Quốc doanh để thực hiện Quyết định 217 HĐBT ngày 14/11/1987 của Hội đồng Bộ Trưởng
01 TB/UB03/1/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Cấp giấy phép kinh doanh về thương mại và dịch vụ năm 1990
01 VP/UB02/1/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Trả nợ tiền bù giá năm 1988 và việc cấp lương thực cho người ăn theo hợp lý của lực lượng vũ trang trong năm 1989
01 TB/UB04/1/1991UBND huyện Nghi Xuân V/v: Tiếp nhận và tạm giao quản lý mố cầu phao phía Nam
01 TB/UB23/1/1992UBND huyện Nghi Xuân V/v: Cấp cứu tế dân sinh trong dịp tết Nhâm Thân
01 TT/UB04/1/1993UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hỗ trợ vốn XDCB điện cho các xã
01 /SL/UB27/2/2004UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo kết luận của đồng chí Trần Đình Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Cty CP Hoàng Mai Ngọc về việc đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và khách sạn tại Gia Lách, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân
01 TB/HĐĐG14/1/2005UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bán đấu giá xe ô tô con hiệu TOYOTA Camry biển kiểm soát 38A - 0043
01 TB/UB20/1/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Chữ ký đồng chí Chánh thanh tra huyện
01 /TB-UBND10/1/2007UBND huyện Nghi Xuân V/v: Lịch kiểm tra, triển khai quán triệt và thực hiện Nghi quyết 06/NQ-TU; Nghị quyết 01/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
01 /TB-UBND01/2/2008UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phân công trực cơ quan các ngày nghỉ tết nguyên đán Mậu Tý 2008
 03/8/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Biên bản làm việc giữa UBND huyện - Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Nghi Xuân
01 /TB-UBND11/1/2010UBND huyện Nghi Xuân V/v: Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2010 của UBND huyện
01 /TTHĐND18/1/2011Thường trực HĐND V/v: Phân công chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011
01 /KL-UBND30/7/2012UBND huyện Nghi Xuân V/v: Kết luận thanh tra các công trình XDCB thuộc đề án " Kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên" giai đoạn 2008 - 2012 trên địa bàn huyện
01 /TB-UBND02/1/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo chức danh và chữ ký lãnh đạo Chi cục thốn kê huyện Nghi Xuân
01 /TB-UBND03/1/2014UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thời gian tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để thi công đoạn 340m tại TT Xuân An thuộc Dự án ĐTXD nâng cấp đường Gia Lách đi khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du
79 /TB-UBND10/11/2014UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thay đổi địa điểm làm việc Đoàn Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát số 3
01 TB/GSHĐ03/1/2003HĐND huyện Nghi Xuân V/v: Thông báo lịch giám sát
03 /2006 TB-TTHĐND06/1/2006HĐND huyện Can Lộc Khóa XVII Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa 17
01 /TB-HĐND 28/1/2015HĐND huyện Can Lộc Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Thường trực HĐND huyện
105 /TB-HĐND12/11/2013HĐND huyện Can Lộc Thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XVIII
84 /TB-HĐND07/11/2014HĐND huyện Can Lộc Thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII
18 /TB-HĐND04/11/2014HĐND huyện Can Lộc Thông báo triệu tập phiên họp bất thường, HĐND huyện khóa XVIII
43 /TB-HĐND10/6/2015HĐND huyện Can Lộc Thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XVIII
28 /TB-HĐND28/11/2013HĐND huyện Can Lộc Thông báo triệu tập phiên họp bất thường, HĐND huyện khóa XVIII
 16/11/1993BQL ruộng đất Hà Tĩnh Thông báo quỹ đất của huyện Can Lộc
94/ TB.UB23/4/1993UBND huyện Can Lộc V/v: Kết quả hội nghị cán bộ bàn biện pháp giải pháp ranh giới hành chính ở vùng giáp ranh giữa 2 xã Vượng Lộc và Thiên Lộc
12 TB.UB09/4/1990UBND huyện Can Lộc Thông báo về ấn định biên chế cho các đơn vị thuộc UBND huyện
1 /TB.HU04/5/1994Đảng bộ cơ quan UBND huyện V/v: Phân công ban chấp hành Triển khai một số nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 1994 - 1996
129 CV/ ĐC 24/6/1997Sở Địa chính V/v: Thông báo ý kiến giải quyết đất ở xã Kim Lộc - huyện Can Lộc
25 /VP-UB01/1/1994UBND huyện Can Lộc V/v: Quản lý quy hoạch và cấp đất trên địa bàn thị trấn
 28/6/2007Chi cục Thuế Can Lộc V/v: Thông báo nộp tiền sử dụng đất của hộ ông (bà): Nguyễn Thanh Tùng
01/TT. UB10/1/1997UBND xã Yên Lộc V/v: Tờ trình xin quy hoạch khu dân cư nông thôn 97 - 98
 01/1/2004UBND xã Thiên Lộc Tập thông báo nộp tiền sử dụng đất của các hộ dân xã Thiên Lộc năm 2004
4 /TB-CQ18/10/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Thông báo thành lập ban giám khảo hội thi "nấu ăn giỏi" trong các tổ nữ công
385 /TB-UBND01/6/2007UBND huyện Can Lộc V/v: Chỉ tiêu huy động thu, nộp các loại thuế, quỹ, các khoản nợ vụ Đông Xuân năm 2007 - xã Trường Lộc
06 /TB-VH24/1/2011Phòng VH-TT V/v: Cơ sở tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng CSVN, mừng xuân Tân Mão 2011
167 /TB-VP01/7/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung, thay đổi Lãnh đạo phụ trách công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo
20 /TB-UBND17/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo kết luận của đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị bàn kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình việc làm - dạy nghề năm 2014 và định hướng những năm tiếp theo
02 /TB-TCKH09/1/2013Phòng TC-KH V/v: Thu chi phí thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cải tạo sửa chữa trường tiểu học xã Kỳ Châu
 10/5/1995UBND huyện Kỳ Anh Thông báo chỉ tiêu KH vốn đầu tư sữa chữa XD xã Kỳ Lâm
12345678910...