CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13538229
Đang truy cập:275
Nhóm tài liệu: Hướng dẫn
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
236 /HD-SNV13/11/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 26/12/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
33 TC/HD14/10/1991Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với CB, VC Nhà nước
 02/2/2004Phòng GT - XD Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký làm đường nhựa, bê tông xi măng
76 /HD-TC-HK01/11/2010Phòng TC-KH V/v: Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lụt năm 2010
03 /HĐ-NV09/2/2011Tổ chức UB V/v: Hướng dẫn nội dung duyệt Đề án sát nhập thôn, xóm năm 2012
 06/4/1989Phòng Nông lâm Hướng dẫn thực hiện quy định số 91 - VP/UB về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 10 Bộ chính trị, Nghị quyết 17 thường vụ tỉnh ủy, Nghị quyết 14 Ban chấp hành huyện ủy
 01/11/1997Sở tài chính - vật giá Tài liệu hướng dẫn tiến hành kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định của nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp
05 /HD-HĐTĐ01/10/2011UBND huyện Kỳ Anh Hướng dẫn chi trả và quyết toán cho các đối tượng có tài sản trưng mua, đền bù trong cải cách ruộng đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh
10 /HD-ĐU01/4/2008Đảng ủy cơ quan UBND huyện V/v: Hướng dẫn triển khai cuộc thi tìm hiểu 540 năm lịch sử huyện Thiên Lộc - Can Lộc và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới
 17/7/2000Phòng TC-GC-TN huyện Kỳ Anh Hướng dẫn và phân cấp công tác quản lý tài sản công trên địa bàn các huyện, thị xã
21 /HD-NV16/5/2011Phòng Nội vụ Hướng dẫn về việc lập các biểu mẫu, biên bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
46 /HD.NV.LĐ.XH27/9/2005Phòng Nội vụ - LĐ.TBXH V/v: Hướng dẫn kế hoạch kiểm tra rà soát hồ sơ
02 - HD/BTC16/9/2011Ban tổ chức Hướng dẫn công tác tổ chức Đảng khi thực hiện Đề án sáp nhập thôn, xóm, khối phố năm 2011
14/ TTr21/5/2013UBND Huyện Can Lộc Thanh Tra Hướng dẫn thực hiện quy trình hòa giải trong giải quyết tranh chấp về đất đai
34 /HD-ĐU10/8/2007Đảng bộ cơ quan UBND huyện V/v: Tổ chức hội thi văn nghệ các chi bộ chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2/9 và Xô viết Nghệ Tĩnh 12/9
01 HD/UB07/5/1998UBND huyện Hương Sơn V/v: Hướng dẫn công tác bảo quản và nộp tài liệu vào kho lưu trữ cơ quan
 02/7/2018Phòng Nghiệp vụ V/v: Hướng dẫn phương án phân loại, lập hồ sơ Phông Sở Giao thông - Vận Tải
 22/5/2018Phòng Nghiệp vụ V/v: Hướng dẫn phương án phân loại, lập hồ sơ Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà
 25/3/2018Phòng Nghiệp vụ V/v: Phương án phân loại, lập hồ sơ Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
08 /HD-TNMT15/7/2007Phòng TN&MT V/v: Hướng dẫn lập hồ sơ giao đất cấp Giấy chứng nhận QSD đất sau chuyển đổi giai đoạn II
355 /TC.TW10/7/1993BCH trung ương - Ban tổ chức V/v: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, theo nghị quyết trung ương 3 về đổi mới, chỉnh đốn đảng
46/HD.NV.LĐ.XH27/9/2005Phòng Nội Vụ - LĐTBXH V/v: Hướng dẫn kế hoạch kiểm tra rà soát hồ sơ
 17/8/1989Phòng Lao động - TBXH Hướng dẫn V/v: làm thủ tục chế độ mai táng phí trợ cấp mất người nuôi dưỡng
21 /TC-ĐT22/3/1999Phòng Tài chính GC - TN Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn huyện xã
470 VP/SL07/9/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn quản lý vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục phổ thông
212 VP/SL24/4/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
 12/12/1997Công đoàn cơ quan UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn 1 số nội dung để các phòng ban chuyên môn, kết hợp với công đoàn bộ phận xét danh hiệu thi đua năm 2007 cho cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn
44 /TC-HD30/10/1991Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Hướng dẫn của Ban tổ chức Chính quyền về việc lập kế hoạch lao động quỹ tiền lương năm 1992
 16/4/1996Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Hướng dẫn tổ chức thực hiện QĐ số 40 QĐ/UB ngày 15/4/1996 của UBND huyện Đức Thọ
42 HD/ NV-BC03/5/2007Phòng NV-LĐ.TB&XH Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII
08 CV/ TC-CB22/6/2000Phòng TCCQ V/v: Hướng dẫn thi đua 6 tháng đầu năm 2000
 22/5/2018Phòng Nghiệp vụ V/v: Hướng dẫn phương án phân loại, lập hồ sơ Phông Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà
02 / HD21/11/1993UBND xã Quang Lộc Hướng dẫn kế hoạch giao thầu đất công ích vào mục đích sản xuất nông nghiệp và các bước tổng hợp các quỹ đất đã giao cho các hộ, tổ chức, để đề nghị cấp GCN QSD đất
12 /LĐTBXH11/4/2012Phòng LĐ-TBXH V/v: Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2012
529 /2003/HD-LN11/11/2003Ban TCQ - Sở TC-VG Hướng dẫn liên ngành về sữa đổi, bổ sung chính sách, đối tượng tinh giảm biên chế theo NQ số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính Phủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
 11/3/1988Phòng tài chính giá cả Hướng dẫn chế độ bù giá và trợ giá vào lương cho các đối tượng
 08/9/1997Phòng KH-ĐTCN-XD Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội năm 1998
 03/7/2006UBND xã Thiên Lộc V/v: Văn bản hướng dẫn về việc xây dựng quy trình, kế hoạch trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi đất nông nghiệp trên địa bàn xã Thiên Lộc năm 2006
35 /HD-NV23/9/2011Phòng Nội vụ Hướng dẫn quy trình và hồ sơ sáp nhập thôn, xóm, khối phố
147 SL/UB05/7/1995UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn liên ngành Sở Thương mại du lịch - Cục thuế về việc quản lý thu mua nông sản
242/1998 /HD-UB.VX15/9/1998UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tân gia
124 HD/UB01/5/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy xí nghiệp thủy lợi Nghi Xuân
122 /HD-TCKH08/7/2013Phòng TC-KH V/v: Quyết toán tài chính chuẩn bị cho công tác sáp nhập trường
27 /UB-KHTC06/1/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Thực hiện phân cấp quản lý ngân sách các sự nghiệp năm 2004
353/ HD-UBND-NV21/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn quy trình sát nhập thôn, xóm, khối phố
67 /HĐ-ĐU27/11/2007Đảng ủy cơ quan UBND huyện V/v: Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, đơn vị và cán bộ công nhân viên chức năm 2007
 02/12/1997Phòng KH-ĐTCN-XD Đề nghị thanh toán các khoản kinh phí đã được duyệt
29 /HD. TTHĐ08/6/2006HĐND huyện Can Lộc Hướng dẫn công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2006 của HĐND xã, thị trấn
13 /HD-TCNS15/1/2007Phòng TC-KH Hướng dẫn số điểm cơ bản về điều hành ngân sách huyện, xã năm 2007
10 HD / NSNN17/1/2006Phòng TC - KH Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2006
20 VP/UB15/1/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn hoạt động mừng Đảng mừng Xuân năm 1990
474 VP/SL07/9/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 29 -CT/UB ngày 20/7/1990 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh về tăng cường quản lý sử dụng Video tại cửa hàng, cửa hiệu dịch vụ
07 / HD-TCKH12/1/2009Phòng TC-KH Hướng dẫn mốt số điểmm cơ bản về điều hành ngân sách huyện , xã năm 2009
01 /2005/LN: NV-LĐTB &XH, UBDS, GĐ&TE02/10/2005Liên ngành NV-LĐTB &XH - UBDS, GĐ&TE Hướng dẫn liên ngành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ban dân số, gia đình và trẻ em xã, thị trấn
12 VX/UB15/1/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Tổ chức hoạt động văn hóa thông tin và thể thao mừng Đảng, mừng Xuân
609 /HD-UBND03/8/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn giải quyết hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị hưởng chính sách như thương binh
02 VP/UB28/6/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Cấp đất, sử dụng đất tại thị trấn Phố Châu
225 VP/UB29/4/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn tổ chức kỳ thi hết cấp 1 PTCS và thi tốt nghiệp PTCS năm học 89 - 90
 03/11/1990Phòng Lao động - TBXH Hướng dẫn V/v: thực hiện một chế độ trợ cấp Thương binh xã hội
12345