CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376103
Đang truy cập:71
Nhóm tài liệu: Phương án
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 03/3/2002UBND huyện Can Lộc V/v: Kế hoạch thu các quỹ khối trường tiểu học năm 2002
 03/3/2002UBND huyện Can Lộc V/v: Kế hoạch thuc các quỹ khối Trung học cơ sở năm 2002
 20/1/2002UBND huyện Can Lộc V/v: Kế hoạch thu các quỹ khối cơ quan năm 2002
02 /KH-UB02/1/2000UBND Huyện Hương Sơn V/v: Phương án tuần làm việc 40 giờ
 20/1/2002UBND huyện Can Lộc V/v: Chỉ tiêu giao huy động thu quỹ khối năm 2002
01 VP/UB10/1/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Phương án phòng chống tội phạm lập lại trật tự an ninh, an toàn làm chủ năm 1993
 05/6/2009Hội đồng đấu giá QSD đất Quy chế đấu giá QSD đất khu vực Trung tâm dịch vụ thương mại tỉnh lộ 12 xứ Đồng Bàu xã Trường Lộc
 01/3/2002UBND huyện Can Lộc V/v: Tổng hợp kế hoạch giao thu các quỹ theo quy định năm 2002..
17 /PA-BL12/8/2003UBND huyện Can Lộc Phương án phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiệt hại thiên tai năm 2003.
01 PA/CT22/2/1993UBND huyện Hương Sơn V/v: Phương án triển khai chiến dịch toàn dân làm giao thông
75 VP/KH22/5/1996UB Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước
315 KH/UB-PCBL05/7/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Phương án phòng chống bão lụt năm 1996
 30/11/1993UBND xã Trung Lộc Phương án giao đất ổn định lâu dài và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân
354/ PA-UBND-BL09/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Phương án phòng, chống lụt, bão bảo vệ đê La Giang năm 2012
 15/4/2002UBND xã Thượng Lộc Phương án chuyển đổi sử dụng đất NN (từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn) xã Thượng Lộc
 20/12/2001Công đoàn cơ sở V/v: Báo cáo dự toán thu - chi các quỹ công đoàn năm 2002
 20/12/2001Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc V/v: Số dư tồn quỹ ngân sách của các xã và thị trấn
 01/9/2002HĐND xã Gia Hanh Phương án chuyển đổi sử dụng đất NN (từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn) xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
20 PA/UB01/1/1996UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đền bù giá trị kinh tế đất xây dựng bãi đậu xe, dịch vụ xăng dầu tại khu Bến bãi Cầu Rong, xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
148 QĐ-UB-TCNS30/3/2001UBND huyện Can Lộc V/v: Tập quyết định giao nhiệm vụ thu quỹ năm 2002 của các trường học thuộc huyện Can Lộc
37 CV/UB21/1/2002UBND huyện Đức Thọ V/v: Phương án vay vốn và trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng trường học
 15/3/1994  Hồ sơ giao đất ổn định lâu dài và cấp GCN QSD đất cho hộ nông dân
1009 PADT/PCBL15/9/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Dự kiến phương án diễn tập PCBL vùng đê Hội Thống huyện Nghi Xuân (tháng 9 năm 2001)
 20/6/1990Bộ Chỉ huy chống bão lụt huyện Nghi Xuân V/v: Phương án bảo vệ đê Hội Thống
172 /PA-GT-UB30/5/2000UBND Huyện Hương Sơn V/v: Giải tỏa mặt khu vực nhà văn hóa huyện
587 PA/UBND21/5/2007UBND huyện Đức Thọ V/v: Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai bảo vệ đê La Giang - Sơ tán dân vùng ngập vùng năm 2007
 01/1/1987UBND xã Yên Lộc V/v: Phương án đền bù thiệt hại kinh tế đất
 01/1/2002UBND xã Đồng Lộc Phương án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp xã Đồng Lộc
390 PA/UB-PCLB27/5/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Phương án phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1999
36 PA/UB31/10/2005UBND huyện Hương Sơn V/v: Phương án chấn chỉnh công tác kiểm dịch - kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm
 25/6/1997Phòng TC-TM Phương án tổ chức, quản lý - khai thác nguồn thu lệ phí chợ trên địa bàn
 01/1/2001  Phương án chuyển đổi ruộng đát nông nghiệp xã An Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh
160 /PA-UBND16/5/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2013
 01/1/2002UBND xã Gia Hanh Phương án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp xã Gia Hanh
160 /CV-UB05/8/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đền bù tiền sử dụng đất vùng quy hoạch xây dựng khu dân cư xóm Xuân Cát, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân
30 /PA-BCH05/6/2008UBND huyện Hương Sơn V/v: Phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện
 12/9/1997Phòng TC-TM Phương án tổ chức, quản lý - khai thác nguồn thu lệ phí chợ trên địa bàn.
173 PA/UB01/1/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phương án nuôi tôn xuất khẩu của huyện Nghi Xuân
 12/12/2014  V/v: Phương án, mô hình chuyển đổi chợ huyện xã Đồng Lộc
1954 PA-UBND13/8/2009UBND huyện Đức Thọ V/v: Phương án triển khai SX vụ đông năm 2009
 09/8/2010Phòng NN&PTNT V/v: Phương án phòng, trừ bệnh sọc đen hại lúa hè thu năm 2010
 01/1/1994  Phương án giao đất ổn định lâu dài và cấp GCN QSD đất cho hộ nông dân
 01/1/2002UBND xã Phú Lộc Phương án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp xã Phú Lộc
 13/6/2002Trường TH Thị Trấn Nghèn V/v: Bảng tính chỉ tiêu nộp các loại quỹ năm 2002
 20/1/2002Công đoàn cơ sở V/v: Báo cáo quyết toán thu chi các quỹ công đoàn
 04/10/2003UBND huyện Can Lộc V/v: Báo cáo quyết toán thu chi các quỹ năm 2002
 01/1/2002UBND Xã Song Lộc V/v: Phương án thu tổng hợp các loại quỹ năm 2002
305 /PALBL01/1/2004UBND huyện Can Lộc Phương án phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiệt hại thiên tai năm 2003
 20/4/2002UBND xã Yên Lộc V/v: Tổng hợp các khoản quỹ năm 2002
 01/4/2002UBND xã Yên Lộc V/v: Tổng hợp bội thuế SDĐ nông nghiệp năm 2002
 02/10/1991UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy
312 /PABL.UB13/4/2000UBND huyện Can Lộc V/v: Phương án phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai năm 2000
 20/4/2002Xã Yên Lộc V/v: Tổng hợp phương án năm 2002 - Yên Lộc
 01/1/2002UBND Xã Khánh lộc V/v: Bảng tổng hợp thu thuế SDĐ nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2002 - Khánh Lộc
 20/4/2002UBND Xã Song lộc V/v: Bảng tổng hợp các quỹ năm 2002 - Song Lộc
 01/1/2002UBND Xã Quang Lộc V/v: Bảng tổng hợp thu các loại quỹ xã Quang Lộc
 18/4/2002Xã Quang Lộc V/v: Bộ thuế hộ nông nghiệp năm 2002
 01/1/2002UBND thị trấn Nghèn V/v: Phương án thu quỹ năm 2002
 01/1/2002UB Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc V/v: Danh sách cán bộ công nhân viên nộp các loại quỹ năm 2002
99 PA/UB27/5/1992UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phương án đền bù giá trị kinh tế đất và lệ phí giao thông xây dựng Cty lương thực Nghi Xuân tại vùng Gia Lách, Xuân An, Nghi Xuân
12