CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703877
Đang truy cập:358
Nhóm tài liệu: Đề án
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 22/1/2010 V/v: Đề án đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia: Trung tâm YTDP Huyện Can Lộc
 24/11/2011Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học - Ngoại ngữ" năm 2011, kế hoạch triển khai đề án năm 2012
1829 /QĐ-UBND10/9/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Tổ chức bộ máy thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" Thành phố Hà Tĩnh
 01/3/2005UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị Xã Hà Tĩnh
563 /QĐ-UBND14/3/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ soạn thảo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới
18 /ĐA-CCVTLT20/3/2011Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Đề án vị trí việc làm Chi cục Văn thư- Lưu trữ
1506 /QĐ-UB23/12/2003UBND huyện Thạch Hà V/v: Thành lập ban quản lý các dự án đầu Tư XDCB do UBND Huyện làm chủ đầu tư
 02/4/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề án sản xuất hè thu - mùa và vụ đông năm 2003
01 /ĐA-UBND10/3/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Tinh giản biên chế thực hiện NĐ số 132/2007/NĐ-CP
01 /ĐA-UBND15/2/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/NĐ-CP
01 /ĐA-UBND22/3/2012UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đề án thành lập trung tâm dạy nghề - Hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cơ sở hợp nhất trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và trung tâm GDTX
01 /ĐA-UBND17/1/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo
32 QĐ/UB06/10/1975UBND huyện Can Lộc V/v: Đo đạc ruộng đất
 01/10/2008Trường tiểu học Nam Sơn Đề án xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia giai đoạn sau 5 năm- Trường tiểu học Nam Sơn
03 /ĐA-MN22/2/2010Trường MN Thiên Lộc Đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo - Trường MN Thiên Lộc
 10/6/2005Phòng TN - MT Đề án phát triển bền vững với bảo vệ môi trường của huyện Can Lộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 01/4/2011UBDND Xã Đồng Lộc Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo
 01/8/2011UBND Xã Thường Nga Tài liệu xây dựng nông thôn mới xã Thường Nga giai đoạn 2011-2015
 30/12/2000UBND xã Quang Lộc Đề án chuyển đổi ruộng đất trong các hộ nông dân xã Quang Lộc (từ ô thửa nhỏ đến ô thửa lớn)
537/ĐA-UBND02/11/2011UBND huyện Kỳ Anh Đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020
02/ĐA-PTSX15/1/2012BQLXD Nông thôn mới xã Kỳ Hoa Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 của xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh
 14/11/2012UBND xã Kỳ Lâm Đề án sản xuất vụ Xuân 2013
01/ĐA-XDNTM25/1/2012BCĐ-XD Nông thôn mới xã Kỳ Hà Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh
 22/9/2011UBND xã Kỳ Phong V/v: Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, dân số của thôn xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh
 01/11/2009Sở GD&ĐT Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang loại công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh
/VP-UB08/10/1977UBND huyện Can Lộc V/v: Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo hoàn chỉnh công tác nông hóa thổ nhượng
1637 /QĐ-UBND20/8/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp TPHT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
67/2014 /QĐ-UBND10/10/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
 23/12/2003UBND huyện Thạch Hà V/v: Thành lập đề án ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản do UBND huyện Thạch Hà Làm chủ đầu tư
1394 /QĐ-UBND21/5/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức bộ máy thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2014 - 2020
06/ ĐA-UBND20/3/2011UBND Xã Khánh Lộc Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2011-2020
02 /ĐA-UBND29/3/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đề án xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Nghi Xuân
02 /ĐA-UBND24/4/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II 2009 - 2010
531 ĐA/UB01/8/2002UBND huyện Đức Thọ V/v: Tổ chức sản xuất vụ 3 - vụ đông năm 2002
28 /ST-UB04/2/2012UBND huyện Can Lộc V/v: Đề án tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo
 01/5/2007UBND huyện Can Lộc Đề án chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II
 01/1/1996Phòng Nông nghiệp Đề án sản xuất vụ Đông 1996 và Đông Xuân năm 1996-1997
 15/8/1998Phòng NN&PTNT V/v: Sản xuất vụ thu đông năm 1998 và đông xuân 1998 - 1999
04 /VP-UB15/1/1983UBND huyện Can Lộc V/v: Đề án phát triển chăn nuôi lợn và làm nghĩa vụ thực phẩm năm 1983 của UBND huyện Can Lộc
139 /BC-UBND15/12/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Báo cáo thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học - Ngoại ngữ"
226 /KH-UBND17/6/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" tỉnh Hà Tĩnh năm 2014
 27/6/2011UBND xã Yên Hồ V/v: Đề án phát triển sản xuất, nâng cáo thu nhập cho người dân xã Yên Hồ
 01/12/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã liên quan đến dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (Kèm theo Tờ trình số 506/TTr-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
 12/4/1993Phòng VHTT-TDTT V/v: Đề án hoạt động VHTT-TDTT trong những năm 1993 - 1995
 05/10/1996Phòng NN và PTNT Đề án tổ chức sản xuất đông xuân 1996 - 1997
02 /ĐA-UBND17/1/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp GCN QSD đất ở lần đầu trên địa bàn huyện Nghi Xuân
02 /UBND-ĐA07/5/2012UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Vụ mùa năm 2012
25 /ĐA-UBND25/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo
06/2012 -TT02/5/2012Trường TH Thạch Môn V/v: Xin kinh phí hỗ trợ trang bị cho phòng học Tiếng Anh
08 /TT/NT24/5/2012Trường TH Trần Phú V/v: Xin hỗ trợ các thiết bị dạy học phòng Tiếng Anh
 23/12/2003UBND huyện Thạch Hà Đề án thành lập ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản do UBND Huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư
33 /ĐA-CCVTLT27/3/2018Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề án tổ chức lại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh.
2543 /HD-SNN27/6/2014Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1002 "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh
 06/9/1996Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xử lý tình hình tại Công ty kinh doanh tổng hợp đầu tư SX và XNK Hà tĩnh
10 /TTr/THĐN24/5/2012Trường TH Đại Nài V/v: Xin hỗ trợ trang thiết bị dạy học phòng Tiếng Anh
 22/1/2010 V/v: Đề án đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia: Xã Đức Đồng Huyện Đức Thọ - Tĩnh Hà Tĩnh
02 /ĐA-UBND25/7/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và các Ban quản lý dự án
490 ĐA/UB05/9/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Xây dựng nông thôn mới huyện Nghi Xuân
 25/5/2012 V/v: Biên bản sinh hoạt tổ liên trường
01 /ĐA05/2/2010Trường TH Ngô Đức Kế Đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2010 - 2015 - Trường TH Ngô Đức Kế
12345