CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755417
Đang truy cập:186
Nhóm tài liệu: Dự án
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/5/2007Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp"
 01/7/2007Trung tâm ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ huyện Đức Thọ Thuyết minh dự án " Phát triển sản xuất giống và chăn nuôi lợn hướng nạc tại huyện Đức Thọ"
 01/6/2007Hội người mù huyện Vũ Quang Thuyết minh dự án " Ứng dụng KHCN sản xuất giống và nuôi ong lấy mật tại huyện Vũ Quang"
 01/3/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Dự án " Ứng dụng KH&CN xây dựng cơ sở SX giống nấm và chuyển giao CNSX nấm ăn - nấm dược liệu tại huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh"
 01/4/2008Trung tâm ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Thuyết minh dự án " Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật tại huyện Hương Khê"
 01/4/2008UBND huyện Vũ Quang V/v: Thuyết minh dự án Xây dựng mô hình thâm canh cây mây nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu tại Vũ Quang
 05/5/2009 V/v: Khôi phục chùa Bụt và thỉnh sư trụ trì
 15/5/2009 V/v: Biên bản thành lập ban hộ tự chùa Bụt- Thạch Xuân
 01/2/2005Công ty TMDV tổng hợp Nam Hà Tĩnh Dự án nâng cấp xây dựng lại chợ thị trấn Kỳ Anh
19 /TTr-UBND18/5/2009UBND xã Thạch Xuân V/v: Xin phép khôi phục, tôn tạo chùa Bụt xã Thạch Xuân
423 /UBND06/2/2009UBND huyện Thạch Hà V/v: Đồng ý cho khôi phục chùa Bụt xã Thạch Xuân
465 /UBND06/10/2009UBND huyện Thạch Hà V/v: Đề nghị cho khôi phục chùa Bụt
05 TT/BĐDPG15/6/2009Ban Đại diện Phật giáo huyện Thạch Hà V/v: Xin quy hoạch và trùng tu tôn tạo chùa Bụt
 15/6/2009Công ty TNHH TV Hội XD Hà Tĩnh Hồ sơ thiết kế cơ sở công trình Chùa Bụt xã Thạch Xuân
 01/6/2007Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh Thuyết minh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển mô hình kinh tế trang trại"
 15/6/2009Ban Hộ Tự Chùa Bụt - Thạch Xuân Dự án mở rộng chùa Bụt Thạch Xuân
214 /QĐ-SKHCN-KH09/4/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng KHCN xét duyệt thuyết minh dự án
355 /QĐ-SKHCN-KH22/4/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định V/v: Thành lập hội đồng KHCN xét duyệt thuyết minh dự án
212 QĐ/KHCN-KH14/5/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định của GĐ Sở KH&CN Hà Tĩnh V/v: Thành lập hội đồng KHCN xét duyệt dự án
356 /GM-SKHCN-KH22/4/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời họp
 25/4/2008Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án Khoa học Bản nhận xét
215 /GM-SKHCN-KH09/4/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy mời họp
213 GM/KHCN-KH14/5/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời
 21/5/2004Hội đồng KH&CN tỉnh Hà Tĩnh Phiếu đánh giá KQ bảo vệ thuyết minh đề tài, dự án
 11/4/2008Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án Khoa học Bản nhận xét
20 /DA-UB-ĐT27/1/1997UBND huyện Can Lộc Dự án dạy nghề
 02/4/1990UBND huyện Hương Sơn V/v: Dự án xây dựng hồ chứa nước Vực Rồng xã Sơn Tiến do OXFAM - Bỉ tài trợ
431 /QĐ-SKHCN23/7/2007Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Thành lập Hội đồng xét duyệt Dự án
321 QĐ/KHCN-KH07/7/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định của Sở KH&CN Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt thuyết minh dự án " Ứng dụng KHCN XD cơ sở sản xuất giống nấm và chuyển giao CNSX năm ăn, nấm dược liệu tại Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh"
 10/10/1989UBND huyện Hương Sơn V/v: Dự án xây dựng công trình dân sinh kinh tế dọc hai bên bờ sông Ngàn Phố do OXFAM Bỉ tài trợ
 25/4/2008Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án Khoa học Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài, dự án nghiên cứu KH&PTCN
361 HĐ/KHCN-KH22/7/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Hợp đồng nghiên cứu và PTKHCN
432 /GM-SKHCN23/7/2007Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời họp
 26/7/2007Hội đồng KH&CN chuyên ngành Bản nhận xét
310 /QĐ-SKHCN06/11/2007Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh QĐ Thành lập Hội đồng xét duyệt dự án
 11/4/2008Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án KH&CN Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài, dự án nghiên cứu KH&PTCN
311 /GM-SKHCN06/11/2007Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời họp
 25/7/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Hợp đồng đào tạo và chuyển giao CN nhân giống nấm ăn và nấm dược liệu
 01/1/2007Hội đồng KH&CN chuyên ngành Bản nhận xét
37 TB/TTCG08/6/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Thông báo trúng thầu
02/ HĐ-ĐT-CG08/9/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Hợp đồng kinh tế
638 CV/UB08/9/2004UBND huyện Thạch Hà V/v: Thẩm định giá mua sắm tài sản
 25/4/2008Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án Khoa học Biên bản Họp hội đồng xét duyệt thuyết minh dự án KH&CN
689 TT/UB23/8/2004UBND huyện Thạch Hà Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án XD mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu tại huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
483 CV/KHCN-KH17/9/2004Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị hỗ trợ dự án sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm tại huyện Thạch Hà
342 /QĐ-SKHCN21/6/2007Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội đồng xét duyệt dự án
293 /QĐ-SKHCN-KH13/5/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Quyết định V/v: Phê duyệt thuyết minh dự án
790 CV/UB21/9/2004UBND huyện Thạch Hà V/v: Bổ sung phê duyệt thẩm định giá vật tư, vật liệu dự án nấm
40 TT/TTCG21/9/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Tờ trình V/v: Đề nghị bổ sung phê duyệt thẩm định giá vật tư, vật liệu dự án
343 /GM-SKHCN21/6/2007Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Giấy mời họp
 25/6/2007Hội đồng KH&CN chuyên ngành Bản nhận xét
 26/7/2007Hội đồng KH&CN tỉnh Hà Tĩnh Phiếu đánh giá KQ xét duyệt dự án
 14/6/2006Hội đồng xét duyệt thuyết minh dự án BB họp hội đồng xét duyệt thuyết minh dự án
 15/5/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh Biên bản họp tổ thẩm định dự toán KP dự án
 28/10/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Báo cáo tiến dộ thực hiện và sử dụng nguồn KP dự án nấm ăn và nấm dược liệu năm 2004
 15/6/2007Hội đồng KH&CN tỉnh Hà Tĩnh Phiếu đánh giá KQ xét duyệt dự án
 11/4/2008Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt thuyết minh đề tài, dự án Khoa học Biên bản họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh dự án KH&CN
17209/7/1998UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đầu tư chế biến thủy sản
44 TT/TTCG11/8/2004Trung tâm chuyển giao Khoa học và Công nghệ Tờ trình đề nghị chuyển nguồn KP dự án nấm đợt 1
307 /QĐ-SKHCN-KH14/5/2008Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí dự án KH&CN
123