CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367948
Đang truy cập:175
Nhóm tài liệu: Nghị quyết
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
2324 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Dương Thư Viện( Tịnh) - thôn Phúc Độ
01 /QĐ-SYT05/1/2011Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ định nhận thầu in sổ ghi chép, biểu mẫu cho y tế cơ sở
 01/1/1989HĐND huyện Hương Sơn V/v: Một số chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1989 trong 6 tháng cuối năm
05 NQ-HĐ24/1/1996HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nghị quyết của HĐND huyện khóa 15 - kỳ họp thứ 3
38/2009 /NQ-HĐND17/7/2009HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
186 /NQ-HĐ20/1/1998HĐND huyện Can Lộc - Kỳ họp thứ 8 Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XV về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 1998
 05/3/2002HĐND huyện Can Lộc khóa 16 Nghị quyết về dự toán ngân sách và công tác xây dựng cơ bản năm 2002
56 /2007/NQ-HĐND20/12/2007HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008
01 /NQ-ĐH28/5/2003Đảng bộ cơ quan UBND huyện Đại hội đảng bộ cơ quan UBND huyện Can Lộc
12 -NQ/HU13/6/2007Huyện Ủy Can Lộc V/v: Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II năm 2007 và những năm tiếp theo
10/2007 /ND-HĐND02/8/2007HĐND xã Tiến Lộc Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2007
33 /NQ-HĐND03/12/2013HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Huy Tam
12 NQ/HĐND23/1/2002HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2002
70 VP/UB22/1/1971UBHC huyện Đức Thọ V/v: Thông báo Nghị quyết của HĐND huyện và UBHC huyện họp phiên bất thường vào những ngày 21, 22/1971
02 /QĐ-SYT04/1/2011Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung cán bộ vào ban quản lý dự án hỗ trợ y tế các tỉnh bắc trung bộ tỉnh Hà Tĩnh vay vốn ngân hàng thế giới
34 /NQ-HĐND03/12/2013HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Sơn
43 /NQ-HĐND24/1/2014HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Huy Cường
51/2007 /NQ-HĐND15/6/2007HĐND huyện Can Lộc V/v: Nghị quyết về chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II
58 /NQ-HĐND18/9/2015HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Trần Phong
57 /2007/NQ-HĐND20/12/2007HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về công tác xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách năm 2008
07 /NQ-HĐND17/6/2011HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc thực hiện Đề án sáp nhập thôn, xóm, khối phố năm 2011
02 /QĐ-SYT11/1/2011Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Luân chuyển viên chức: Nguyễn Văn Toàn. Đến nhận công tác tại BVĐK TP Hà Tĩnh
03 /QĐ-SYT11/1/2011Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành đề án sắp xếp, bố trí cán bộ phòng KH-TC thuộc SYT
01 /NQ/LT18/9/1991UBND tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh V/v: Nghị Quyết hội nghị liên tịch lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về phân chia tỉnh đợt 2
59 /NQ-HĐND18/9/2015HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử, bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Duy Cường
35 /NQ-HĐND03/12/2013HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Hữu Hào
2325 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Dương Văn Lệ( Thơ) - thôn Phúc Độ
2326 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Hoàng Văn Khánh( Luyến) - thôn Phúc Thành
36 /NQ-HĐND03/12/2013HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Sinh Tố
198 /TTHĐ19/4/1998HĐND huyện Can Lộc khóa XV Nghị quyết HĐND huyện Can Lộc về việc phân bổ ngân sách Nhà nước năm 1998
 24/5/2004HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nghị quyết HĐND huyện Hương Sơn khóa 17 kỳ họp thứ 1
01 /NQ/HĐ11/7/1989HĐND huyện Nghi Xuân V/v: Nghị quyết kỳ họp thứ 6 khoá 14 của HĐND huyện Nghi Xuân
60 /NQ-HĐND18/9/2015HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Thúc Đồng
04 /NQ-ĐU12/3/2002Đảng ủy cơ quan UBND huyện Can Lộc Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện XD cơ quan công sở văn minh
22 /YS-UBND17/7/2007UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị quyết chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
21/2007 /NQ-HĐND09/2/2007HĐND huyện Hương Sơn V/v: Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
2327 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Dương Văn Cường( Giang) - thôn Phúc Thành
2328 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của: Công Ty Cao Su Hà Tĩnh ( Huyến) - thôn Phúc Thành
22/2007 /NQ-HĐND09/2/2007HĐND huyện Hương Sơn V/v: Đồng ý để ông Phan Thăng Long thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện
23/2007 /NQ-HĐND09/2/2007HĐND huyện Hương Sơn V/v: Bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
12 NQ/HĐ29/1/1999HĐND huyện Hương Sơn V/v: Nghị quyết HĐND huyện khóa 15 kỳ họp lần thứ 11
22 /NQ-CBVTLT09/4/2018Chi cục Văn thư - Lưu trữ V/v: Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018
 03/4/1993HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Khóa 12 V/v: Tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 1993
48 /NQ-HĐND11/11/2014HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Văn Sơn
61 /NQ-HĐND14/10/2015HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Trần Phong
2329 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Dương Công Tình( Yến) - thôn Phúc Thành
2330 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Trần Văn Thông( Huần) - thôn Phúc Thành
62 /NQ-HĐND14/10/2015HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Nguyễn Thị Thành
49 /NQ-HĐND11/11/2014HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Quyết Tiến
24/2007 /NQ-HĐND09/2/2007HĐND huyện Hương Sơn V/v: Đồng ý để ông Phan Thăng Long thôi làm nhiệm vụ Người đại biểu HĐND huyện Nhiệm kỳ 2004-2009
13 NQ/HĐ29/1/1999HĐND huyện Hương Sơn V/v: Điều chỉnh địa giới hành chính, sát nhập xã Sơn Phố và TT Phố Châu
07 /YS-UBND14/1/2010UBND huyện Đức Thọ V/v: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011
42 /YS-UBND03/3/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
58 /2007/NQ-HĐND20/12/2007HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
2331 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Nguyễn Văn Bình( Huê) - thôn Phúc Thành
2332 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Nguyễn Văn Niêm(Hà) - thôn Phúc Thành
09 NQ/HĐND25/7/2001HĐND huyện Nghi Xuân V/v: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Nghi Xuân năm 2000
50 /NQ-HĐND11/11/2014HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Bảo Ngọc
51 /NQ-HĐND11/11/2014HĐND huyện Can Lộc Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chức danh thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
2333 /QĐ-UBND06/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thu hồi đất để xây dựng Đập tràn xã lũy, thuộc dự án: Hồ chứa nước Rào Trổ tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh của hộ ông bà: Nguyễn Văn Phước( Hường) - thôn Phúc Thành
12345678910...