CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9670171
Đang truy cập:790
Nhóm tài liệu: Báo cáo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 22/11/2017Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của các đơn vị
 11/12/2017Đoàn Thanh Tra Báo cáo kết quả Thanh tra
 11/12/2017 Báo cáo kết quả Thanh tra về công tác văn thư, lưu trữ
111 /BC-SNV27/4/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
 09/5/2018Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh V/v: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017
 26/10/2018 V/v: Báo cáo đề dẫn Tọa đàm khoa học: “Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: thực trạng và giải pháp”
220 /BC-SNV28/11/2018Sở Nội vụ V/v: Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
08 /CT-KHTC11/1/2003Phòng KHTC Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện
217 /BC.GD17/8/2007Phòng Giáo dục & Đào tạo Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
 10/4/2014 Tập báo cáo tình hình hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ( HTX) năm 2014 ( Số liệu theo báo cáo tài chính đến 31/12/2013, số liệu về DN, HTX đến thời điểm báo cáo)
 05/7/2004UBND xã Xuân Lĩnh Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư XDCB từ năm 2003 về trước các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng của UBND xã Xuân Lĩnh
 20/12/2012UBND huyện Nghi Xuân Báo cáo thực hiện các DA đầu tư theo KH vốn ĐTPT thuộc NSNN, nguồn trái phiếu CP, tín dụng NN năm 2004
 01/1/2011Trường MN Xuân Mỹ V/v: Báo cáo tài chính năm 2011-Xuân Mỹ
 05/1/2013Trường MN Xuân Phổ Báo cáo tình hình giải ngân nghị định 49 học kỳ II năm học 2012-2013-Xuân Phổ
 24/9/2013Trường MN Xuân Thành V/v: Báo cáo tình hình giải ngân và nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và NGhị Định 74/2013/NĐ-CP
 11/8/2006Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng giai đoạn 2000 - 2006 khối xã, thị trấn của huyện Nghi Xuân
 31/1/2012Trường MN thị trấn Nghi Xuân V/v: Báo cáo thu chi NS huyện từ 1/1/2011 đến 31/12/2011-TT Nghi Xuân
 24/4/2014Trường MN Xuân Phổ Kết quả rà soát đối tượng, tình hình sử dụng quỹ lương của đối tượng nghỉ dạy sai quy định năm học 2012-2013-Xuân Phổ
 13/6/2006Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006
 01/1/2007Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Bảng tổng hợp báo cáo biên chế quỹ lương năm 2007 khối THCS và toàn ngành GD huyện Nghi Xuân
 12/10/2007UBND huyện Nghi Xuân Tổng hợp dự toán NSNN năm 2008 (Phân chia theo từng cấp NS)
 07/6/2008Trường THPT Nguyễn Công Trứ Báo cáo quyết toán thu đóng góp của học sinh năm học 2007 - 2008 - Trường Nguyễn Công Trứ
 01/1/2008Trường THCS TT Xuân An V/v: Báo cáo tài chính năm 2008
 01/1/2009Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định 33/2009- năm 2009 ngành GD và ĐT
 15/1/2009Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo tổng hợp số lượng CB,CC và nhu cầu kinh phí thực hiện quyêt định 169/QĐ-TTg
 09/6/2010UBND huyện Nghi Xuân Bảng báo cáo quỹ lương của khối giáo dục các huyện, thị xã, thành phố
 26/9/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo các khoản đóng góp học sinh năm học 2011 - 2012 Khối Mầm non
 26/9/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo các khoản đóng góp học sinh năm học 2011 - 2012
 26/9/2011Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Báo cáo các khoản đóng góp học sinh năm học 2011 - 2012
 14/7/2010UBND huyện Nghi Xuân V/v: BC tổng hợp số liệu trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
 20/12/2010Trường MN Xuân Liên V/v: Báo cáo quỹ lương biên chế của đơn vị năm 2011
 01/6/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: BC nhu cầu kinh phí thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị định số 127/2011/NĐ- CP năm 2011
 01/5/2011Trường THCS Nguyễn Trãi Báo cáo ghi thu chi NS huyện năm 2011
 31/12/2012Trường MN 2 Cương Gián Báo cáo tài chính năm 2012
 31/12/2012UBND thị trấn Xuân An Báo cáo công nợ XDCB năm 2012
01 /BC-TrMN01/1/2013Trường MN 2 TT Xuân An Báo cáo các khoản thu của học sinh năm học 2012-2013 Trường mầm non 2TT Xuân An
 31/12/2008Khối Sự nghiệp GT-XD-CN-TM-DV huyện Can Lộc Báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 của GT - XD - CN - TM - DV
 01/1/2009Trường THCS Đồng Lộc Báo cáo tài chính năm 2009 của trường THCS Đồng Lộc
 10/2/1992Ban Tài chính huyện Nghi Xuân Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 1991
 06/11/2008UBND huyện Can Lộc Dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 của UBND huyện Can Lộc
 01/1/1984Trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán năm 1984 trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân
 01/1/1986Phòng Tài chính huyện Nghi Xuân V/v: Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 1985
 03/10/1990Phòng Kinh tế Tổng hợp huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo thu chi ngân sách năm 1990-1991-1992
 01/1/1985Trạm giống cây trồng huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán năm 1985 của trạm giống cây trồng nông nghiệp huyện Nghi xuân
 20/2/1993Xí nghiệp Thủy Lợi huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán xây dựng cơ bản năm 1992 của Xí nghiệp thủy lợi Huyện Nghi Xuân
 20/1/1994Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán chi Ngân sách Nhà Nước trên địa bàn huyện năm 1993 theo ngành kinh tế quốc dân
 10/7/1996Sở Tài chính Vật giá tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông báo chuẩn y quyết toán ngân sách năm 1995
 19/2/1992Phòng Kinh tế Tổng hợp huyện Nghi Xuân V/v: Quyết toán thu ngân sách địa phương năm 1992 theo chương Huyện Quận
11 NQ/HĐ19/2/1998HĐND huyện Nghi Xuân Hồ sơ quyết toán thu ngân sách năm 1996 theo chương
 01/1/1997 Dự toán phân bổ ngân sách năm 1997
 18/3/1997Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Tổng hợp thu ngân sách huyện nghi xuân năm 1997
 03/10/2000Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Tổng hợp báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ năm 1999 Các đơn vị dự toán NS
 16/2/1995 Quyết toán thu NSNN trên địa bàn huyện năm 1994 theo chương Quận - Huyện
 01/10/1997UBND huyện Nghi Xuân Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã năm 1996
 03/11/1997 Tình hình thu-chi ngân sách Nhà Nước từ 1994-1997
14 /NQ/HĐ29/1/1999HĐND Huyện Nghi Xuân Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 1997
 24/2/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Quyết toán tổng hợp chi ngân sách địa phương năm 1998
 04/4/2000Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân V/v: Báo cáo tài chính của phòng GD- ĐT năm 1999
 20/6/2000 Biên bản thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 1999
 29/8/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Bảng tổng hợp nợ vốn đầu tư XDCB đến 30/6/1999 ( Các xã, thị trấn)
12345678910...