CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755089
Đang truy cập:291
Nhóm tài liệu: Báo cáo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 22/11/2017Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017 của các đơn vị
 11/12/2017Đoàn Thanh Tra Báo cáo kết quả Thanh tra
 11/12/2017 Báo cáo kết quả Thanh tra về công tác văn thư, lưu trữ
111 /BC-SNV27/4/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
 09/5/2018Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh V/v: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017
 26/10/2018 V/v: Báo cáo đề dẫn Tọa đàm khoa học: “Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: thực trạng và giải pháp”
220 /BC-SNV28/11/2018Sở Nội vụ V/v: Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 01/1/1978Vật liệu chất đốt Báo cáo kế hoạch thu chi; biên chế cán bộ và quỹ lương năm 1978
 01/1/2012  Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KTXD - QPXN năm 2012 mục tiêu nhiệm vụ phát triển năm 2013
 10/4/2014 Tập báo cáo tình hình hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ( HTX) năm 2014 ( Số liệu theo báo cáo tài chính đến 31/12/2013, số liệu về DN, HTX đến thời điểm báo cáo)
08 /CT-KHTC11/1/2003Phòng KHTC Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện
217 /BC.GD17/8/2007Phòng Giáo dục & Đào tạo Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
126 UBND-NL203/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện quỹ quay vòng cấp nước và vệ sinh nông thôn (từ tháng 7/2003 đến tháng 6/2006)
100 BC-UBND05/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 37/2004/CT-TTg về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
25 /BC-UBND19/2/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2005; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2006
161 /UBND-TH101/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển doanh nghiệp trong thời gia qua, phương hướng, giải pháp chủ yếu để phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2006-2010 và định hướng những năm tiếp theo
258 /BC-UBND27/11/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006; Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
01 BC/UB-NC04/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh năm 2004; phương hướng nhiệm vụ năm 2005
121 BC/UB11/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo thực hiện chỉ thị 15-CT/TW, ngày 26/5/1997 của Bộ Trưởg chính trị ( Khoá VIII) về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH
160 BC/UB01/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 từ năm 1999 đền năm 2005
234 BC/UB-CN01/12/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải và các kiến nghị, đề xuất với Bộ Trưởng trong thời gian tới
113 CV/UB-NC03/9/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2004 thực hiện kế hoạch 05 KH/TW của Bộ chính trị
155 BC/UB-CN208/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo dự án thành lập KCN riêng của DN Hàn Quốc
176 BC/UB08/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư PT năm 2004 dự kiến kế hoạch đầu tư PT năm 2005( B/c của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XV từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2004)
01 BC/BCĐ02/1/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cở Sở năm 2003
25 BC/UB-TH104/2/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Trung tết Nguyên Đán Quý Mùi 2003
135 BC/UB01/8/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo các vụ việc nội chính xây ra trong tuần ( Từ ngày 25/7/2003 đến ngày 31/7/2003)
208 BC-UB01/12/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện CT 15/CT-TTg của TTCP về tăng cường chỉ đạo XD & PTKTXH cũng cố ANQP ở các xã, phường biên giới hải đảo
BC-UB01/7/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tham luận tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện quyết định số 17/1998/QĐ -TTg ngày 24/1/1998 của Thủ tướng chính phủ
128 BC/UB03/10/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn và lũ quét gây ra từ ngày 19/9 - 22/9/2002
05 /BC-UBND15/1/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2000 và dự toán ngân sách địa phương năm 2001
164 BC/UB06/12/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo các vụ việc nội chính xảy ra trong tuần (từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2002)
01 /BC-UB03/1/2000UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo chuẩn bị HN triển khai kế hoạch năm 2000 của CP
105 BC/UB14/7/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình công tác biên giới
03 BC/UB06/1/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo Cáo tai nạn chìm thuyền trên sông Rác - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
99 BC/VP11/4/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình (từ ngày 1 đến ngày 11/4/2005)
105 BC/UB02/6/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình và các biện pháp ngăn chặn người vượt biên trái phép sang nước bạn Lào khai thác lâm thổ sản và săn bắn thú rừng
142 BC/UB01/8/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo một số tình hình chủ yếu trong tháng 7/1992
95 BC/UB02/7/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Can Lộc
32 XDCB/XN04/9/1996Xí Nghiệp Bia Hà Tĩnh V/v: Báo cáo triển khai dự án nhà máy Bia
69 BC/UB01/7/1997UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tình hình thực hiện NQ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá 13
62 BC/TGĐ04/4/1996Công Ty AUSTINH V/v: Báo cáo theo công văn số 1354 BKH-QLDA ngày 2/4/1996
121 BC/UB-TH05/7/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 1999
180 /CV.BC07/12/1992Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: BC tổng kết công tác tổ chức cán bộ nhà nước năm 1992
03 /BC-HĐTT08/10/1998Hội đồng thi tuyển Công chức BC tổng hợp kết quả thi tuyển công chức vào ngạch Hành chính sự nghiệp - Năm 1998
01 /BC-TC15/5/2001Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Tình hình lớp tập huấn nghiệp vụ tổ chức tại Hà Tĩnh
03 /BC.TC15/3/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2000
01/2002 /BC.TC04/1/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Kết quả kiểm tra việc Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh thông báo cho học sinh nghỉ học
01 /BC-TC17/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Báo cáo tình hình hoạt động năm 2002 của dự án GTZ - tại Hà Tĩnh
02 /BC-UB01/7/2002UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kiểm điểm về quản lý và điều hành của UBND huyện năm 2001
04 /CT.UB22/2/1984UBND huyện Kỳ Anh V/v: Tạm ngừng phân phối vôi cho XDCB để tập trung vôi cho việc chăm bón lúa và trồng lạc
 10/1/1999UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 1998
01 /BC.TC05/1/1999Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện yêu cầu phân cấp quản lý ngành BVTV và thú y
01 /BC.KT05/1/1997UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết công tác giao thông vận tải năm 1996
01 /BC-UB06/1/1996UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo về vụ tai nạn chìm thuyền tại hồ Sông Rác thuộc xã Kỳ phong huyện Kỳ Anh ngày 04/1/1996
03 BC/UB20/1/2000UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tình hình công tác dân số - KHHGĐ năm 1999 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2000
01 /BC-UB03/1/2003UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2002 và kế hoạch năm 2003
01 /BC-UB04/1/2004UBND huyện Kỳ Anh V/v: Tổng kết công tác giao thông nông thôn huyện kỳ anh năm 2003
01 /BC-UBND08/1/2008UBND huyện Kỳ Anh V/v: Kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2007; Phương hướng, nhiệm vụ 2008
01 /BC-UBND11/1/2010UBND huyện Kỳ Anh Báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 296/TB-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: giải quyết khiếu nại đối với ông Lương Đình Dương, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh
12345678910...