CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10368259
Đang truy cập:124
Nhóm tài liệu: Biên bản
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 28/2/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Biên bản kiểm phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ
 01/1/2016Chi bộ Văn thư - Lưu trữ V/v: Sổ biên bản họp chi ủy
 01/1/2016Chi bộ Văn thư - Lưu trữ V/v: Sổ biên bản họp chi bộ
 15/3/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Biên bản thẩm định số liệu quyết toán năm 1998 đơn vị phòng DG -ĐT nghi xuân
 30/6/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Biên bản kiểm tra xét duyệt quyêt toán năm 1998 trung tâm chính trị huyện nghi xuân
01 /KHTC-GDĐT02/6/2003Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân V/v: Lịch thẩm định quyết toán tài chính năm 2002
75 /KH-UBND16/7/2015UBND huyện Thạch Hà Kế hoạch tổ chức bàn giao, trao trả hồ sơ cán bộ đi B
 21/1/2005Trung tâm Lưu trữ tỉnh Biên bản bàn giao tài liệu văn kiện kế hoạch huy động và kế hoạch xây dựng lực lượng DBĐV năm 2004
 12/12/1992Phòng Kinh tế Tổng hợp huyện Nghi Xuân V/v: Biên bản duyệt quyết toán tài chinh đến hết ngày 11/12/1992
 28/5/2003Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chứng chỉ quy hoạch cấp cho: Chi nhánh NH. Ngoại thương Hà Tĩnh
 01/1/2001Kho bạc Thạch Hà V/v: Báo cáo thu ngân sách Nhà nước năm trước
 01/1/2004  Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009 của Thị trấn Nghèn
 18/9/2015HĐND huyện Can Lộc - Kỳ họp bất thường Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Phó chủ tịch UBND huyện, khóa 18 nhiệm kỳ 2011 - 2016
 09/9/1999  Biên bản xác minh số liệu tình hình v/v xác minh chế độ Huân Huy Chương của liệt sỹ: Lê Đường
 01/1/2003HĐND huyện Can Lộc Biên bản kiểm phiếu kỳ họp bất thường HĐND huyện Can Lộc
 10/3/2007Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân Lịch thẩm tra quyết toán tài chính năm 2006 khối GD & ĐT
01 TC-KH&GDĐT05/3/2008Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân Lịch thẩm tra quyết toán tài chính năm 2007
 07/6/2010Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2009 trường TH Thị Trấn
 13/4/2011Trường TH TT Xuân An 1 BB thẩm định quyết toán NS năm 2010: Trường TH Xuân An I
 25/11/2007UBND Xã Trung Lộc Biên bản thẩm định đối tượng dân công hỏa tuyến đối với ông (bà): Phan Thị Thanh, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1976UBND xã An Lộc Biên bản giao nhận diện tích sau khi hoàn thành đo đạc của HTX Liên An xã An Lộc
 01/1/1977UBND xã Bình Lộc Biên bản xác định địa giới hành chính các xã, thị trấn: Bình Lộc
 01/1/1983  Biên bản xác định ranh giới hành chính của xã: Đại Lộc
 01/1/1984  Biên bản xác định ranh giới hành chính xã: Bình Lộc
 16/8/1976Phòng QLRĐ Biên bản phúc tra chất lượng công tác điều tra đo đạc ruộng đất tỷ lệ 1/2000 - Phần ngoại nghiệp
 04/10/1984  Bản thanh quyết toán đo đạc ruộng đất năm 1984
 01/1/1985  Biên bản xác định ranh giới hành chính xã An Lộc
 21/2/1986UBND Thị trấn Nghèn Biên bản bàn giao đẳng đất Thị trấn
 01/1/1986  Biên bản xác định ranh giới hành chính xã Đại Lộc và xã Xuân Lộc
01/ BB08/4/1988Ban Liên hiệp Phú - Nhân Biên bản họp liên kết 2 xã Phú - Nhân về việc Gia Hanh xâm canh tại Đồng Lòi Sỏi thuộc Vĩnh Phú, Phú Lộc có diện tích là 30 ha và 11 hộ là dân Gia Hanh tự do lấn chiếm đất Vĩnh Phú, Phú Lộc vi phạm luật đất đai đã ban hành
 18/2/1989  Biên bản họp giải quyết ruộng đất 2 xã Thượng Lộc và Gia hanh ( Thuộc địa phận 2 HTX Vĩnh Phú - Thượng Lộc và Đại Thành - Gia Hanh
 04/2/1991  Biên bản kiểm tra tinh hình sử dụng đất hạt 1 xí nghiệp 474
 25/6/1992Phòng QL RĐ huyện Can Lộc Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đất đai các xã Can Lộc cắt về thị xã Hồng Lĩnh
 25/2/1991  Biên bản tính toán đền bù kinh phí đất cho đơn vị xí nghiệp Xăng dầu Nghệ Tĩnh
 16/3/1992  Biên bản bàn giao đất xây dựng của Ngân hàng cho Kho bạc và tòa án huyện Can Lộc
 01/1/1997UBND huyện Can Lộc Biên bản thống nhất về diện tích đất lâm nghiệp hiện có trên địa bàn huyện Can Lộc do huyện, thị và Lâm trường Hồng Lĩnh quản lý năm 1997
 15/7/1996UBND xã Thuần Thiện Biên bản kết thúc kê khai sử dụng đất của các tổ chức xã Thuần Thiện
 01/10/2007UBND Thị trấn Nghèn Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức sử dụng đất: UBND Thị Trấn Nghèn
 20/1/2006Ban địa chính xã Bình Lộc Biên bản giao đất vườn ở tại khu vực đồng Lau xã Bình Lộc
 04/8/1984  Biên bản xác định địa giới hành chính xã Đậu Liêu và xã Thanh Lộc
 10/6/1997UBND xã Thịnh Lộc Biên bản xét cấp đất ở xã Thịnh Lộc
 03/5/2000Thanh Tra Huyện Can Lộc Biên bản xác minh số liệu tình hình về việc kiểm tra thu đóng góp của nhân dân xã Sơn Lộc
 28/2/2006Phòng Hạ tầng kinh tế Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu, dự án của phòng hạ tầng kinh tế
1 /BB-VPHC30/6/2015Phòng KT-HT V/v: Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với công ty TNHH An Khang Hà Tĩnh
01 /TB/VP28/2/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Biên bản làm việc trợ báo giá & cơ sở vật chất phục vụ công tác đột xuất năm 2005
 28/1/1996Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng số 18 ngày 24/1/1996 giữa Sở Lao động thương binh xã hội và Phòng Lao động thương binh xã hội
 14/3/2013Đoàn kiểm tra Trường Chuẩn Quốc gia TH Cẩm Nam Biên bản kiểm tra, đánh giá trường TH đạt chuẩn QG mức độ II trường TH Cẩm Nam
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn quốc gia, phòng GD&ĐT huyện Can Lộc
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Cẩm Xuyên
54 /PGDĐT20/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Tổng hợp kết quả rà soát các trường TH đạt chuẩn QG
 14/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá các trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Hương Sơn
 03/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG cấpTH
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ Biên bản thẩm định kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG
 10/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân Tổng hợp kết quả tự rà soát các trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Nghi Xuân
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG cấp Tiểu học
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG Bậc TH
12 /BC-PGD&ĐT10/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Vũ Quang
 28/7/1997 Biên bản thẩm tra số liệu quyết toán năm 1996 : Trường THPT Hồng Lĩnh
 02/10/2001 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2000 của các trường : THPT Nguyễn Công Trứ
 20/1/2000 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2000 của các trung tâm : Trung tâm GDTX Tỉnh
12345678910...