CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13704231
Đang truy cập:447
Nhóm tài liệu: Biên bản
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 28/2/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh Biên bản kiểm phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ
 01/1/2016Chi bộ Văn thư - Lưu trữ V/v: Sổ biên bản họp chi ủy
 01/1/2016Chi bộ Văn thư - Lưu trữ V/v: Sổ biên bản họp chi bộ
 12/12/1992Phòng Kinh tế Tổng hợp huyện Nghi Xuân V/v: Biên bản duyệt quyết toán tài chinh đến hết ngày 11/12/1992
 28/5/2003Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chứng chỉ quy hoạch cấp cho: Chi nhánh NH. Ngoại thương Hà Tĩnh
 30/6/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Biên bản kiểm tra xét duyệt quyêt toán năm 1998 trung tâm chính trị huyện nghi xuân
01 /KHTC-GDĐT02/6/2003Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân V/v: Lịch thẩm định quyết toán tài chính năm 2002
75 /KH-UBND16/7/2015UBND huyện Thạch Hà Kế hoạch tổ chức bàn giao, trao trả hồ sơ cán bộ đi B
 13/4/2011Trường TH TT Xuân An 1 BB thẩm định quyết toán NS năm 2010: Trường TH Xuân An I
 25/4/1995UBND Xã Xuân Thành Biên bản duyệt kế hoạch thu chi ngân sách xã Xuân Thành
 25/5/1998 Biên bản thẩm định số liệu quyêt toán năm 1997 đơn vị phòng GD-ĐT nghi xuân
 24/3/1997UBND xã Xuân Thành Biên bản duyệt kế hoạch thu,chi ngân sách cấp huyện năm 1997 xã Xuân Thành
 07/6/2010Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghi Xuân Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2009 trường TH Thị Trấn
 25/3/2004Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân Biên bản thẩm định quyết toán năm 2003
 10/3/2006Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2005: Huyện Can Lộc,Tỉnh hà Tĩnh
 25/4/2013 V/v: Bàn giao tài chính của TTYTDP huyện Can Lộc thuộc SYT về UBND huyện Can Lộc quản lý
 15/1/1999Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 15/1/1999Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 15/1/1999Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 28/3/2002Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 20/1/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 25/5/2004Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 24/12/2005Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 15/1/2007Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tập biên bản thẩm định danh sách trích ngang hồ sơ người hoạt động kháng chiến
 21/1/2005Trung tâm Lưu trữ tỉnh Biên bản bàn giao tài liệu văn kiện kế hoạch huy động và kế hoạch xây dựng lực lượng DBĐV năm 2004
 04/9/1993 Biên bản duyệt KH thu chi NS năm 1993 Thị trấn
01 TC-KH&GDĐT05/3/2008Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân Lịch thẩm tra quyết toán tài chính năm 2007
 03/3/2006Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân V/v: Lịch thẩm định quyết toán tài chính năm 2005
90 /BBXH07/1/2005Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội V/v: BB xác nhận của Hội đồng kiểm tra vết thương cụ thể của ông (bà): Phạm Thị Lệ tại xã: Phù Lưu
 24/6/2014 V/v: BB xét duyệt QT ngân sách năm 2013 của các đơn vị: BVĐK Tỉnh HT
12 /BC-PGD&ĐT10/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Vũ Quang
 25/3/2006 V/v: Báo cáo tài chính năm 2001 của phòng GDĐT các huyện Đức Thọ
 31/3/2005Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Hồ sơ xin phê duyệt công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia năm 2004
 06/4/2006Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã năm 2005: Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
 17/3/2006Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia năm 2005: Thị xã Hồng Lĩnh
 15/3/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân Biên bản thẩm định số liệu quyết toán năm 1998 đơn vị phòng DG -ĐT nghi xuân
 08/3/2002Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân Biên bản kiểm tra quyết toán năm 2001 của trường TH Xuân Giang 2
 12/8/2002Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân V/v: Tập BB kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2002
 10/3/2007Liên phòng: Giáo dục và Đào tạo - Kế hoạch Tài chính huyện Nghi Xuân Lịch thẩm tra quyết toán tài chính năm 2006 khối GD & ĐT
 14/3/2013Đoàn kiểm tra Trường Chuẩn Quốc gia TH Cẩm Nam Biên bản kiểm tra, đánh giá trường TH đạt chuẩn QG mức độ II trường TH Cẩm Nam
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Cẩm Xuyên
54 /PGDĐT20/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê Tổng hợp kết quả rà soát các trường TH đạt chuẩn QG
 03/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG cấpTH
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ Biên bản thẩm định kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG
 10/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân Tổng hợp kết quả tự rà soát các trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Nghi Xuân
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG cấp Tiểu học
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn QG Bậc TH
 13/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc Tổng hợp kết quả rà soát trường học đạt chuẩn quốc gia, phòng GD&ĐT huyện Can Lộc
01 /TB/VP28/2/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Biên bản làm việc trợ báo giá & cơ sở vật chất phục vụ công tác đột xuất năm 2005
 28/7/1997 Biên bản thẩm tra số liệu quyết toán năm 1996 : Trường THPT Hồng Lĩnh
 02/10/2001 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2000 của các trường : THPT Nguyễn Công Trứ
 20/1/2000 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2000 của các trung tâm : Trung tâm GDTX Tỉnh
 15/8/2002 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2001 của các trung tâm : Trung tâm GDTX Can Lộc
 13/2/2002 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2001 của các trường : THPT Can Lộc
 15/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh Biên bản thẩm định trường đạt chuẩn QG năm học: 2013-2014
 13/3/2002 Biên bản kiểm tra quyết toán năm 2001 của Phòng GDĐT Can Lộc
 14/1/2014Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá các trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Hương Sơn
 16/6/2003 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2002 của trung tâm : Trung tâm GDTX Can Lộc
 27/3/2003 Biên bản kiểm tra quyết toán năm 2002 của Phòng GDĐT huyện Can Lộc
 23/3/2004 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán của đơn vị: Phòng GD-ĐT Can Lộc
12345678910...