CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755570
Đang truy cập:155
Nhóm tài liệu: 3.Tờ trình
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
210 /TTr-SNV28/9/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình về việc ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
164 /TTr-SNV13/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, giai đoạn 2019-2021
03 VP/UB02/1/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức khai thác và xuất khẩu 800m3 gỗ phơ mu trong KH-1992
20 T T/UB07/2/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung trực tiếp tờ trình số 06 T T/UB v/v: đề nghị thành lập thị xã Hồng Lĩnh
157 VP/UB02/10/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xét đề nghị công nhận huyện miền núi và xã vùng cao
189 TT/UB01/12/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vốn đầu tư bằng nguồn vốn ODA để xây dựng cảng Xuân Hải
178 TT/UB02/11/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cho thành lập đồn biên phòng Cảng Xuân Hải tỉnh Hà Tĩnh
133 TT01/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông trí xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành CT Đường Phan Đình Phùng
29 TT/UB-XD26/3/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vay vốn tính dụng đầu tư ưu đãi
15 TT/UB06/2/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch chuyển đất nông nghiệp - Lâm nghiệp có rừng để sử dụng vào mục đích khác năm 2001
187 TT/UB-TM113/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giá đất
48 TT/UB-TĐ04/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị Nhà nước xét tặng thưởng Huân chương Lao động
93 /TT-UB03/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh
207 TT-UB26/10/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cấp 30% số kinh phí còn lại để thực hiện tinh giảm biên chế, theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 09 của Chính phủ
179 TT/BQL01/7/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thẩm định và phê duyệt TKKT-TDT công trình: Nhà công vụ của tỉnh
256 -TT/CNTT18/10/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị thẩm định & phê duyệt kế hoạch đấu thầu triển khai trung tâm THDL tỉnh và các hạng mục thuộc Đa 112 năm 2005
45 UBND-NL116/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt dự án đầu tư XD khu rừng di tích lịch sử-văn hoá du lịch danh lam thắng cảnh Núi Hồng tỉnh Hà tĩnh
149 /TTr-UBND19/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt BCĐTXD hệ thống công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tỉnh Hà Tĩnh
279 /TTr-UBND11/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà để thành lập huyện Lộc Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh- tỉnh Hà Tĩnh
01 /CV.TC30/6/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình phương án kế hoạch biên chế ngành GD - ĐT năm 2000 - 2001
04 /TT-LN09/7/2001Liên ngành: UBND tỉnh - Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập trường THPT
02 /TT.TC.DN16/6/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình về phương án tổ chức và quản lý nước ở các huyện, thị xã
01 /TT.TCCQ01/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xét tặng bằng khen của bộ trưởng bộ nội vụ
114 /TTr-UBND02/7/2008UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề xuất danh mục đầu tư các tiểu dự án thuộc dự án ISDP HT
01 /TTr-UBND04/1/2008UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xét duyệt danh sách khen thưởng theo QĐ 98/2006/TTg
72 /TTr-UBND02/4/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thẩm định và phê duyệt BCKTKT công trình đường giao thông trung tâm cụm xã Kỳ Lâm
01 /TT-UBND03/1/2007UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01.KA-BA Nhà làm việc 2 tầng Đài Phát thanh - Truyền hình Kỳ Anh
223 /TTr-UBND01/10/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01 công trình đường Kỳ Lâm - Kỳ Lạc
01 /TTr-UBND06/1/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình củng cố, nâng cấp đê Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh
113 /TTr-UBND07/1/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: Hỗ trợ kinh phí chóng hạn phục vụ sản xuấ Hè Thu năm 2010
01 /TTr-UBND05/1/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Kỳ Anh
94 /TTr-UBND04/7/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cưỡng chế đẩy, đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Moòng Coòng, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
01 /TTr-UBND02/1/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị ban thường vụ huyện ủy kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM
250 /TTr-UBND03/11/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất tại địa bàn huyện Kỳ Anh
121 /TTr-UBND04/9/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thu hồi đất một số công trình công cộng không còn sử dụng tại các xã trong KKR Vũng áng
01 /TTr-UBND07/1/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị tặng bằng khen thưởng về thành tích trong công tác phòng chống lụt bão năm 2013
43 /TTr-UBND07/5/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xin thanh lý xe ô tô cũ mua xe ô tô mới thay thế để phục vụ chính trị của huyện
96 /TTr-UBND06/8/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xin chủ trương đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình: Hồ Khe Bò, xã Kỳ Nam, Huyện Kỳ Anh
150 /TTr-UBND03/11/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh năm học ( 2013-2014)
01 /TTr-UBND06/1/2015UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư XD CT đường DDT, Kỳ Anh - Quảng Bình
35 /TTr-UBND03/3/2015UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư XD CT: Đường ĐT.554, Kỳ Anh - Quảng Bình
01 /TT-UBND02/1/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp công trình củng cố, nâng cấp dê biển Kỳ Hà
157 /TTr-UBND04/11/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng đường vào khu chăn nuôi công nghệ coa cho HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hoàng Châu, xã Kỳ Bắc
01 TT/UB05/1/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Xin bầu bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 1994-1999
721 TT/UB01/11/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Xin hỗ trợ kinh phí khắc phục đợt mưa lũ từ ngày 21 - 25 /10/2001
483 TT/UB-VX01/8/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Chấn chỉnh hoạt động của Trường dân lập Đức Thọ
01 /TTr-UBND04/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2010
01 /TTr-UBND06/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại nghị định số 92/2009/NĐ-CP
112 /TTr-UBND04/9/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cấp hiện vật khen thưởng kháng chiến cho bà Hoàng Thị Thuận - Tân Trung - Thạch Trung
01/ TTr-UBND15/1/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Xin hỗ trợ kinh phí ngân sách
17 /TT-UBND17/3/2008UBND xã Trường Sơn V/v: Xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn năm 2008 xã Trường Sơn
74 /TTr-UBND05/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
361 /TTr-UBND25/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung
367 /TTr-UBND25/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2012
397 /TTr-UBND08/12/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án và tổ chức Hội
02 /TTr-VP10/1/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin kinh phí chúc tết đồng bào Dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Mão năm 2011
40 /TTR-VPUB24/2/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xây dựng trang công báo điện tử cấp tỉnh
110 /TTr-VPUB25/5/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuyển nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Công báo - Tin học sang thanh toán dự án Đầu tư, nâng cấp thiết bị Trung tâm THDL tỉnh
01 /TTR-VPUB04/1/2010Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thẩm định, phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng Trung tâm Công báo - Tin học để làm phòng Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh
146 /TTr-UBND02/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin tăng thêm Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2011-2016
12345678910...