CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11999033
Đang truy cập:113
Nhóm tài liệu: 3.Tờ trình
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
210 /TTr-SNV28/9/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình về việc ban hành văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kết luận kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
164 /TTr-SNV13/8/2018Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, giai đoạn 2019-2021
149 /TTr-UBND19/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt BCĐTXD hệ thống công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tỉnh Hà Tĩnh
45 UBND-NL116/3/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt dự án đầu tư XD khu rừng di tích lịch sử-văn hoá du lịch danh lam thắng cảnh Núi Hồng tỉnh Hà tĩnh
279 /TTr-UBND11/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà để thành lập huyện Lộc Hà; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh- tỉnh Hà Tĩnh
48 TT/UB-TĐ04/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị Nhà nước xét tặng thưởng Huân chương Lao động
93 /TT-UB03/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh
207 TT-UB26/10/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin cấp 30% số kinh phí còn lại để thực hiện tinh giảm biên chế, theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 09 của Chính phủ
187 TT/UB-TM113/12/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh giá đất
15 TT/UB06/2/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch chuyển đất nông nghiệp - Lâm nghiệp có rừng để sử dụng vào mục đích khác năm 2001
179 TT/BQL01/7/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin thẩm định và phê duyệt TKKT-TDT công trình: Nhà công vụ của tỉnh
256 -TT/CNTT18/10/2005Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị thẩm định & phê duyệt kế hoạch đấu thầu triển khai trung tâm THDL tỉnh và các hạng mục thuộc Đa 112 năm 2005
03 VP/UB02/1/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tổ chức khai thác và xuất khẩu 800m3 gỗ phơ mu trong KH-1992
20 T T/UB07/2/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung trực tiếp tờ trình số 06 T T/UB v/v: đề nghị thành lập thị xã Hồng Lĩnh
157 VP/UB02/10/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xét đề nghị công nhận huyện miền núi và xã vùng cao
178 TT/UB02/11/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cho thành lập đồn biên phòng Cảng Xuân Hải tỉnh Hà Tĩnh
189 TT/UB01/12/1992UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vốn đầu tư bằng nguồn vốn ODA để xây dựng cảng Xuân Hải
133 TT01/10/1994UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thông trí xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành CT Đường Phan Đình Phùng
29 TT/UB-XD26/3/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Xin vay vốn tính dụng đầu tư ưu đãi
01 /TTr-UBND04/1/2008UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xét duyệt danh sách khen thưởng theo QĐ 98/2006/TTg
114 /TTr-UBND02/7/2008UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề xuất danh mục đầu tư các tiểu dự án thuộc dự án ISDP HT
113 /TTr-UBND07/1/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: Hỗ trợ kinh phí chóng hạn phục vụ sản xuấ Hè Thu năm 2010
01 /TTr-UBND06/1/2010UBND huyện Kỳ Anh V/v: thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình củng cố, nâng cấp đê Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh
72 /TTr-UBND02/4/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thẩm định và phê duyệt BCKTKT công trình đường giao thông trung tâm cụm xã Kỳ Lâm
01 /TT.TCCQ01/1/2003Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xét tặng bằng khen của bộ trưởng bộ nội vụ
02 /TT.TC.DN16/6/2002Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình về phương án tổ chức và quản lý nước ở các huyện, thị xã
223 /TTr-UBND01/10/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 01 công trình đường Kỳ Lâm - Kỳ Lạc
94 /TTr-UBND04/7/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cưỡng chế đẩy, đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Moòng Coòng, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
01 /TTr-UBND02/1/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị ban thường vụ huyện ủy kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM
01 /TTr-UBND05/1/2011UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Kỳ Anh
250 /TTr-UBND03/11/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức sử dụng đất tại địa bàn huyện Kỳ Anh
121 /TTr-UBND04/9/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị thu hồi đất một số công trình công cộng không còn sử dụng tại các xã trong KKR Vũng áng
01 /TTr-UBND06/1/2015UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư XD CT đường DDT, Kỳ Anh - Quảng Bình
35 /TTr-UBND03/3/2015UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư XD CT: Đường ĐT.554, Kỳ Anh - Quảng Bình
01 /TT-UBND02/1/2009UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp công trình củng cố, nâng cấp dê biển Kỳ Hà
01 /CV.TC30/6/2000Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh Tờ trình phương án kế hoạch biên chế ngành GD - ĐT năm 2000 - 2001
04 /TT-LN09/7/2001Liên ngành: UBND tỉnh - Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập trường THPT
01 /TT-UBND03/1/2007UBND huyện Kỳ Anh V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01.KA-BA Nhà làm việc 2 tầng Đài Phát thanh - Truyền hình Kỳ Anh
157 /TTr-UBND04/11/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng đường vào khu chăn nuôi công nghệ coa cho HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Hoàng Châu, xã Kỳ Bắc
43 /TTr-UBND07/5/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xin thanh lý xe ô tô cũ mua xe ô tô mới thay thế để phục vụ chính trị của huyện
96 /TTr-UBND06/8/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Xin chủ trương đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình: Hồ Khe Bò, xã Kỳ Nam, Huyện Kỳ Anh
01 /TTr-UBND07/1/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị tặng bằng khen thưởng về thành tích trong công tác phòng chống lụt bão năm 2013
150 /TTr-UBND03/11/2014UBND huyện Kỳ Anh V/v: Đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh năm học ( 2013-2014)
01 /TTr-UBND06/1/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại nghị định số 92/2009/NĐ-CP
112 /TTr-UBND04/9/2012UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị cấp hiện vật khen thưởng kháng chiến cho bà Hoàng Thị Thuận - Tân Trung - Thạch Trung
85 /TT-UB22/6/2006UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng hưởng chế độ CĐHH theo NĐ 147/CP
01/ TTr-UBND15/1/2013UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Xin hỗ trợ kinh phí ngân sách
01 /TTr-UBND04/1/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2010
01 /TTr-UBND04/1/2010UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: xin gia hạn tiến độ thi công gói thầu XD kè Hào thành đoạn phía sau thành ủy, nhà khách Hương sen nối kè bê tông đoạn cầu số 2 và gói thầu đường nội bộ thuộc dự án khôi phục và XD Hào thành TPHT
02 /TTr-UBND07/1/2009UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Thành lập ban chỉ đạo xây dựng đề án giảm nghèo - giải quyết việc làm, an sinh xã hội đến năm 2010 và những năm tiếp theo
02 /TTr-UBND04/1/2007UBND thị xã Hà Tĩnh V/v: Đề nghị xét duyệt khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến cho 4 cá nhân có danh sách kèm theo
25 /TTr-UBND14/2/2014UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề nghị phân bổ kinh phí triển khai công tác tu bổ chống xuống cấp di tích
83 /TTr-UBND01/7/2011UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Xin thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng cây chắn sóng bảo vệ tuyến đê Đồng Môn thành phố Hà Tĩnh
03 /TTr-UBND01/9/2015UBND thành phố Hà Tĩnh V/v: Đề xuất giá đất cụ thể tính toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 20/5/1999Phòng Tài chính - Vật giá huyện Nghi Xuân V/v: Đề nghị duyệt chi NS đối với xã Xuân Trường
01 TT/ban19/1/1999Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Đề nghị thẩm định và phê duyệt đề cương định vị và cắm ranh giới phân khu KCN cảng biển Vũng Áng
01 /TTr-KKT04/1/2008Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng V/v: phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2008
01 /TT-KCN-VA05/1/2000Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Mua sắm trang thiết bị làm việc
01 /TT-KCN-VA15/1/2001Ban chuẩn bị Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Đề nghị phê duyệt nhiệm vu quy hoạch bổ sung khu hành chính - dịch vụ
40 /TT-KCN-VA28/6/2001Ban Dự án Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng V/v: Xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp CT nhà làm việc kiêm nhà khách Ban QL KCN - cảng biển Vũng Áng
12345678910...