CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13538091
Đang truy cập:273
Nhóm tài liệu: Công điện
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 /CĐ-UBND02/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện về tập trung sản xuất và chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết
01 /CĐ/UB06/1/1983UBND huyện Can Lộc V/v: Mời tham dự buổi sơ kết báo cáo kết quả bước 1
 20/8/1985Phòng TC huyện Kỳ Anh Điện báo thu - chi ngân sách 20 ngày và ước thực hiện tháng 8/1985
02 /CĐ-UBND02/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tăng cường các biện pháp phòng chống chống dịch lỡ mồm, long móng gia súc và dịch cúm gia cầm
4 /CĐ-UBND09/2/2012UBND huyện Can Lộc V/v: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng dịch cúm gia cầm
17 /CĐ-UBND17/10/2010UBND huyện Can Lộc V/v: Công điện chủ tịch UBND huyện Can Lộc
03 /CĐ-UBND31/1/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện Giao quân đợt 1
90 VP/UB08/3/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Điện hỏa tốc thông báo cuộc họp của UBND huyện để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
04 /CĐ-UBND01/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện đảm bảo an toàn giao thông tết Mậu Tý 2008
05 /CĐ-UBND12/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện Tập trung sản xuất nông nghiệp
216- CĐ.UB23/12/1988UBND tỉnh Nghệ Tĩnh V/v: Chấp nhận kết quả giải quyết vụ tranh chấp đất đai cánh đồng Vực Đốc và Đò Vạt giữa Đức Thịnh và Thuận Lộc xảy ra ngày 1/11/1988
06 /CĐ-UBND18/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm
06 /CĐ-UBND13/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện thực hiện phòng chống rét cho người.
07 /CĐ-UBND21/2/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tranh thủ tối đa các điều kiện để chuẩn bị đủ mạ, đảm bảo cấy hết diện tích và ra quân gieo trồng các loại cây cạn
369 CĐ/UB07/8/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Nhắc nhở công tác phòng, chống cháy rừng
09 /CĐ-UBND03/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện biểu dương nhiệm vụ giao quân đợt 1 năm 2008
10 /CĐ-UBND05/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện về các công trình thủy lợi điều tiết nước cho Nông nghiệp
11 /CĐ-UBND05/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện thực hiện cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2008
12 /CĐ-UBND31/3/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tai xanh ở lợn
13 /CĐ-UBND09/4/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
44 /UB01/3/1982UBND huyện Hương Sơn V/v: Đôn đốc thực hiện việc kiểm kê và kiểm soát tài chính HTX năm 1981
14 /CĐ-UBND06/5/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện phòng trừ các loại sâu bệnh bảo vệ cây trồng
46 SY/UBND02/10/2009UBND huyện Đức Thọ V/v: Công điện xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và tết Nguyên Đán
15 /CĐ-UBND21/5/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tổ chức đánh giá xác định thời điểm thu hoạch lúa Đông Xuân
36 /SY-UBND26/5/2011UBND huyện Can Lộc V/v: Đôn đốc thực hiện kết luận của chủ tịch UBND - trưởng ban chỉ đạo XD nông thôn mới tỉnh
16 /CĐ-UBND03/6/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm
17 /CĐ-UBND25/7/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tai xanh ở lợn và cúm gia cầm
18 /CĐ-UBND08/8/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
19 /CĐ-UBND05/9/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tăng cường các biện pháp thu hoạch lúa hè thu
83510/10/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Điện của Chủ tịch kiêm Trưởng ban PCLB huyện về diễn tập chống bão lụt năm 1999
20 /CĐ-UBND08/9/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện biểu dương chính quyền và nhân dân các huyện, các ban ngành cấp tỉnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giao quân đợt 2 năm 2008
21 /CĐ-UBND16/9/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện các huyện thị xã các Sở, ban, ngành về tăng cường các biện pháp triễn khai Đông Xuân kịp thời
103 VP/UB28/1/1980UBND huyện Đức Thọ V/v: Triệu tập cuộc họp tất cả chủ nhiệm HTX sản xuất toàn huyện
22 /CĐ-UBND26/9/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện chủ động phòng chống, đối phó với khả năng thời tiết bất thường. Kiểm tra đôn đốc các ngành các cấp triển khai các phương án đối phó với bão, lũ
23 /CĐ-UBND22/9/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện quán triệt đúng tinh thần Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội
24 /CĐ-UBND02/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm và những thành tích trong phòng chống bão lụt (cơn bão số 7)
418/ CĐ-UBND04/4/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Phòng, chống sâu bệnh gây hại trên diện tích lúa vụ Đông Xuân 2011 - 2012
367 CĐ/UB13/7/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Thanh toán thủy lợi phí
117 /CĐ-UBND02/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Tập trung chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông xuân năm 2010 - 2011
25 /CĐ-UBND06/11/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm
25 /CĐ-UBND30/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện tăng cường các biện pháp ngăn chặn, cấm pháo nổ
26 /CĐ-UBND30/10/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện yêu cầu Trưởng, Phó các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai tỉnh
26 /CĐ-UBND23/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp MTTQ và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc QĐ 1744/2008/QĐ-CTN và hướng dẫn số 82/HĐTVĐX của Hội đồng đặc xá Trung ương
27 /CĐ-UBND29/12/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHTM thực hiện, bám sát các nội dung đã được phân công tại Thông báo số 342/TB-UBND ngày 18/12/2008 và áp dụng mức lãi suất hợp lý đảm bảo lợi ích tối đa cho nhân dân.
01 /CĐ-UBND07/1/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng dân công hỏa tuyến, dân quân du kích, theo quy định tại thông tư 27/1999/T-BLĐTBXH
02 /CĐ-UBND09/1/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống. Chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi có hiệu quả
858 CĐ/PCLB19/10/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Điện Phòng chống lụt bão
860 CĐ/PCLB20/10/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Điện khẩn Phòng chống lụt bão
1191 /CĐ-UBND10/3/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Tập trung chỉ đạo phòng, chống cơn bão số 6
03 /CĐ-UBND16/2/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch gia súc, gia cầm.
1356 /CĐ-UBND25/9/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Phòng, chống cơn bão số 4
1357 /CĐ-UBND26/9/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Huy động lực lượng giúp nhân dân thu hoạch lúa hè thu 2011
04 /CĐ-UBND12/2/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thực hiện QĐ số 1713/QĐ-TTg ngày 25/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và QĐ số 3527/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2009
05 /CĐ-UBND13/2/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chủ động phòng chống cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra ngay từ đầu mùa nắng nóng
05 /CĐ-UBND13/3/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chủ động công tác phòng trừ, bảo vệ tốt cây trồng vụ Đông Xuân, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra
 01/1/1992UBND huyện Can Lộc Điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Không chờ hướng dẫn cơ chế đền bù vẫn chỉ đạo các xã cho các đơn vị thi công đường dây tải điện 500KV tiếp tục đào móng, khi có cơ chế đền bù sẽ thanh toán đầy đủ
06 /CĐ-UBND09/4/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu hại lúa vụ Đông Xuân năm 2008 - 2009
07 /CĐ-UBND18/5/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện đảm bảo vụ Đông Xuân thắng toàn diện, né tránh rủi ro của tiết Tiểu mãn có thể xãy ra ngập úng do mưa lũ, đồng thời triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2009 đúng lịch thời vụ
230 /YS - UB10/4/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Điện triển khai thực hiện chỉ thị số 1/2004/CT-TTg ngày 2/1/2004 của thủ tướng Chính phủ
 10/6/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Công điện gửi tới Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 19 năm ngày Quốc khánh nước CHLB Nga
12