CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13750033
Đang truy cập:98
Nhóm tài liệu: Bản cam kết
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
593 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Đặng Thị Tám - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Minh Quang, Tiên Điền
594 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Hà Thị Ngọc - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Minh Quang, Tiên Điền
595 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Thân - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thuận Mỹ, Tiên Điền
596 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Xuân Mậu - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Tiên An, Tiên Điền
597 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Nhàn - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Tiên Thanh, Tiên Điền
 30/3/1992Ban QTDA 4304 Bản cam kết hợp đồng nhận đất trồng rừng
357 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Hồng Thi - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 1, Xuân Lam
358 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Quý - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 2, Xuân Lam
598 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Võ Thị Nhị - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
599 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Võ Thành - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Lam Thủy, Tiên Điền
359 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Quế - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 2, Xuân Lam
360 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Khanh - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 3, Xuân Hồng
600 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Võ Thị Châu - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Lam Thủy, Tiên Điền
601 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Đâu Thị Hảo - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Lam Thủy, Tiên Điền
602 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Mạo - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
361 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Phan Thị Nhân - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Bùi Xá, Phú Việt, Thạch Hà
362 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Phạm Thị Chỉnh - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
603 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Nhàn - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
604 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Lương - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
363 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Trường Sơn - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
364 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Đặng Thạch - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
605 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Đăng Khoa - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
 22/3/2018Chi cục Văn thư - Lưu trữ V/v: Bản cam kết đảm bảo An toàn trật tự năm 2018
606 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Đặng Thị Hương - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
365 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Đặng Thị Nhỏ - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
366 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Hoàng Xuân Hồng - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
607 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thanh Bình - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
608 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Hòa - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
367 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Võ Thị Liên - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
368 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Oanh - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
609 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Lê Văn Cảnh - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
610 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Hoàng Thị Xuân - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Tiên Giang, Tiên Điền
369 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Dương Thị Lan - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
370 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Lê Trọng Nhạ - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 3, Xuân Lam
611 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Phan Thị Phương - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Tiên Giang, Tiên Điền
612 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Lê Lục - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Khánh, Xuân Giang
371 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Hồng Thái - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 3, Xuân Lam
372 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Đình Khoa - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 3, Xuân Lam
613 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Phan Thị Hành - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Thịnh, Xuân Giang
614 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Ngô Thị Hồng - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Thịnh, Xuân Giang
373 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Tuyết - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 3, Xuân Lam
374 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trịnh Thị Mạo - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 4, Xuân Lam
615 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Ngô Thị Mơ - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
616 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Đinh Hải Long - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
62 /CK-UBHĐ04/2/2002UBND huyện Can Lộc V/v: Vay vốn và trả nợ của HĐND; UBND huyện để XD trường học của các xã
375 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Phạm Thị Ngụ - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 4, Xuân Lam
376 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Liên - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 4, Xuân Lam
21 /CK-UBNĐ15/1/2001UBND huyện Can Lộc V/v: Vay vốn và trả nợ của HĐND, UBND huyện để XD trường học của các xã
617 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Lê Thị Xuân - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Lam, Tiên Điền
618 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Em - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: An Tiên, Xuân Giang
377 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Hoàng Thị Châu - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 4, Xuân Lam
378 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Khai - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 4, Xuân Lam
619 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Lý - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Xóm 6, Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An
22 /CK-UBHĐ26/3/2001UBND huyện Can Lộc V/v: Vay vốn và trả nợ của HĐND, UBND huyện để XD trường học của xã Quang Lộc
620 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Võ Thị Cúc - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Xuân Giang, Nghi Xuân
379 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Hà Thị Thanh - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn Tắng Lợi, Xuân Đan
380 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Trần Thị Liên - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Xuân Phổ
621 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Đoài - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Hồng Nhất, Xuân Giang
622 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Phạm Thị Tuyến - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Thôn 5, Xuân Lam
381 /UBND03/6/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bản cam kết cho ông (bà): Nguyễn Thị Mai - thường trú trước khi hi sinh (bị thương) tại: Xuân Phổ
1234567