CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376169
Đang truy cập:87
Nhóm tài liệu: Giấy mời
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
35 /GM-ĐTTr14/8/2017Đoàn Thanh Tra Công bố Quyết định Thanh tra
132 /GM-CCVTLT22/10/2018Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tọa đàm khoa học “Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: Thực trạng – Giải pháp”
27 /GM-SNV06/8/2018Sở Nội vụ Giấy mời tập huấn công tác văn thư lưu trữ 2018
 07/1/2005Phòng Tổ chức LĐTB&XH V/v: Giấy mời ông Ngô Đức Toàn (1926), xã Tiến Lộc đi giám định thương tật
01 /GM-HĐND20/1/2014HĐND huyện Can Lộc Giấy mời dự kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa XVIII
16 /GM-HĐND16/7/2012HĐND huyện Can Lộc Giấy mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa 18
168 /GM-VP12/7/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời tiếp đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
1021 /GM-UBND08/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa Da cam ở Việt Nam và phát động ủng hộ nạn nhân CĐDC
1023 /GM-UBND08/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời tập huấn chuẩn bị công tác bảo vệ đê La Giang trong mùa lụt năm 2011
278/ GM-UBND07/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Đức Thọ đến năm 2020
28 /GM-VP23/5/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy mời tiếp đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
17 /GM-HĐND14/11/2011TT HĐND huyện Can Lộc V/v: Giấy mời họp bàn chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XVIII
163/GM-UB15/9/2005UBND huyện Can Lộc V/v: Giấy mời hội nghị tập trung giải quyết chế độ chính sách đối với Người có công theo thông tư 09
140 /GM-VP23/5/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy mời tiếp đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Cạn
283/ GM-UBND09/2/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời nghe báo cáo XDNTM, sát nhập thôn xóm
188 VP/UB04/5/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Mời họp tổng kết công tác đắp đê năm 1995 và triển khai nhiệm vụ tu bổ đê La Giang năm 1996
301/ GM-UBND13/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp triển khai nhiệm vụ sát nhập thôn, xóm và thông qua dự thảo
144 /GM-VP15/7/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời thành phần đón tiếp Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định
1079 /GM-UBND08/10/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ về việc soát xét, sắp xếp và kiện toàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc UBND huyện (kèm đề án số 983/ĐA-UBND)
145 /GM-VP15/7/2011VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Mời thành phần đón tiếp Đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
305/ GM-UBND14/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời hội nghị tập huấn Nghị định 40/2012/ NĐ - CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ
8 /GM.UB23/1/1996UBND huyện Can Lộc V/v: Giấy mời hội nghị
11 MH/TTHĐ10/7/1999Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Giấy triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa 15
180 /GM-BQL14/7/2010Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy mời (cuộc họp để thống nhất nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh)
319/ GM-UBND15/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp
98 MH/UB-TH21/5/1996UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy mời họp UBND tỉnh
490 GM/UB-TH06/8/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm nhiệm vụ A2
10 /GM-BCĐ16/3/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời tập huấn đề án xây dựng nông thôn mới và nâng cao năng lực chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
351/ GM-UBND21/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời làm việc bàn một số biện pháp và cơ chế chính sách thực hiện phát triển ngành nông nghiệp năm 2012
20 /GM-UBND01/10/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp Hội nghị tổng kết công tác Thu - Chi ngân sách năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011
02 /GM-LĐTBXH07/6/2011Phòng LĐ-TBXH Giấy mời về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với bà Nguyễn Thị Xy, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
22 /GM-UBND01/10/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp thường kỳ tháng 01/2011, để triển khai Chương trình công tác năm 2011 và một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới
36 /GM-UBND11/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp để chỉ đạo việc triển khai xây dựng quy hoạch đề án nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất cho 35 xã
03 /GM-LĐTBXH07/6/2011Phòng LĐ-TBXH Giấy mời về việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với bà Nguyễn Thị Tư, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc
08 /GM-UBND13/1/2014UBND huyện Hương Sơn V/v: Hội nghị trưc tuyến toàn tỉnh nghe phương án giải quyết việc làm, dạy nghề năm 2014 và những năm tiếp theo
111 /GM-UBND16/8/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Giấy mời
09 /GM-HĐND10/6/2011HĐND huyện Can Lộc Giấy mời dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII
4 /GM-LĐTBXH07/6/2011Phòng LĐ-TBXH Giấy mời hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với bà Dương Thị Ngóec, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
305 /GM-UBND20/10/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Giấy mời họp bàn thống nhất quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị
55 VP/UB16/4/1982UBND huyện Hương Sơn V/v: Mời tham dự cuộc họp nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày quốc tế lao động 1/5
5 /GM-LĐTBXH07/6/2011Phòng LĐ-TBXH Giấy mời hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với bà Phan Thị Lục, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc
56 /GM-UBND14/1/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời tham gia Hội nghị tập huấn Luật DQTV: Tập huấn quân sự, Chính trị năm 2011
 28/6/1995Phòng LĐ-TBXH Giấy mời họp
378 /GM-UBND21/12/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Giấy mời họp
264 MH/UB05/8/1999UBND huyện Nghi Xuân V/v: Giấy mời họp
6 /GM-LĐTBXH07/6/2011Phòng LĐ-TBXH Giấy mời hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với bà Nguyễn Thị Điểu, xã Song Lộc, huyện Can Lộc
265 MH/HĐND05/8/1999Thường trực HĐND V/v: Giấy mời họp
493 MH/UB06/9/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Mời họp bàn về việc xây dựng và quản lý tại bãi tắm Xuân Thành
383 /GM-UBND28/12/2009UBND huyện Can Lộc V/v: Giấy mời
7 /GM-LĐTBXH07/6/2011Phòng LĐ-TBXH Giấy mời hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với bà Nguyễn Thị Xớn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc
09 GM/UB-TH04/1/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước và tổng kết hoạt động của UBND huyện năm 2000
833 GM/UB-PCLB10/10/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy dự diễn tập PCLB
18 /GM-BCĐ07/4/2011UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp đánh giá tình hình triển khai công tác xây dựng nông thôn mới tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4
09 /GM-LĐTBXH28/6/2011Phòng LĐ-TBXH V/v: Tổ chức nghiệm thu công trình nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ
521 MH/UB14/9/2000UBND huyện Nghi Xuân V/v: Giấy mời họp
369/ GM-UBND23/3/2012UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời dự " Chương trình phối hợp xây dựng NTM" tại xã Trung Lễ
141 /GM-VP23/5/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy mời tiếp đoàn cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
501 GM/UB-CLB08/8/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp để triển khai diễn tập phòng CLB năm 2001
101 VP/UB18/3/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy mời họp phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước quý I, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II năm 1996
102 VP/UB18/3/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Mời họp cuộc họp đánh giá tình hình và tăng cường một bước việc thực hiện Nghị định 87 CP, 88 CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ
1234567