CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044695
Đang truy cập:111
Nhóm tài liệu: Phiếu chuyển
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
31 / QĐ-DC23/10/2013Phòng LĐ - TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Chí Công - chuyển đến : Khối Xuân Bắc, Phường Hưng Dũng, TP Vinh
01 VP/UB03/1/1996Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đổi phiếu nhận xăng năm 96 tại Chi nhánh xăng dầu
20 / PB-DC23/10/2013Phòng LĐ - TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh của ông Phan Văn Tâm - chuyển đến : Tổ 13, KP 10, phường Trung Đô, TP Vinh
07 / PC-TTr17/4/2009Thanh Tra Huyện Can Lộc Phiếu chuyển đơn của ông: Lê Văn Nam
969/ UBND-VP30/9/2013UBND Huyện Can Lộc V/v: Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung
967 /CĐ-UBND02/12/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phiếu chuyển đơn tố cáo của ông Trần Công Phú xóm 12 xã Cổ Đạm đến Ban CHQS huyện Nghi Xuân
1034/ UBND-VP15/10/2013UBND Huyện Can Lộc V/v: Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Đình Hiệp, khối 12, thị trấn Nghèn
 26/8/2011Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu di chuyển hồ sơ cho ông: Trần Hảo (1911), và bà: Lê Thị Vân (1915), quê quán: Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, chuyển đến địa chỉ: Phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh
01 / KT15/1/2002Thanh Tra Huyện Can Lộc Phiếu chuyển đơn tố cáo về việc ông: Trần Thanh Hùng cấy trước dịch để xử phạt ông là không đúng
27 /PB-DC18/12/2015Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh cho các ông (bà): Nguyễn Thị Chung, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
 30/7/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh cho các ông (bà): Lê Thị Thanh, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
 30/6/2011Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ của ông Nguyễn Trọng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
12 / PC-TTR04/9/2007Thanh Tra Huyện Can Lộc Nội dung phản ánh đơn thư của công dân xã Trường Lộc về việc Ông Trần Huy Ngôn hiện nay ông đang hưởng chế độ mất sức ở Thanh Lộc , nhưng lại hưởng chế độ TB ở Trường Lộc
 17/9/2012Phòng LĐ-TB&XH Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Hà Doãn Thống, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
 01/5/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ của bà Nguyễn Thị Lan, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
08 /PB-DC22/7/2015Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ bệnh binh cho các ông (bà): Phan Xuân Dần, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
 18/12/2012Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu di chuyển hồ sơ thờ phụng liệt sỹ của ông/bà: Lưu Văn Sơn, nguyên quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, đến: Tổ 26, phường Blao, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 30/7/2013Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyền hồ sơ thương binh của ông (bà): Nguyễn Chí Hy, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
13 / KT18/8/2002Thanh Tra Huyện Can Lộc Phiếu chuyển đơn khiếu nại của ông : Đoàn Việt Thung, khiếu nại gia đình ông có công nuôi con Liệt Sỹ đến lúc trưởng thành nhưng không được hưởng
 06/9/2011Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyền hồ sơ thương binh của ông (bà): Thân Thị Tuyết, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
 10/11/2011Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyền hồ sơ thương binh của ông (bà): Thân Văn Kính, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
 25/10/2012Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh cho ông (bà): Trần Thị Châu, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
 16/8/2011Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh của ông (bà): Võ Thị Hạnh - địa chỉ: xã Song Lộc, huyện Can Lộc
 03/6/2013Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh của ông (bà): Nguyễn Thị Quế , xã Song Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013  Hồ sơ đề nghị di chuyển hồ sơ thương binh cho ông (bà): Dương Trí Đức, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
 23/10/2012Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ của bà Trần Thị Minh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
 27/11/2012Phòng LĐ-TBXH Phiếu di chuyển hồ sơ của bà Nguyễn Thị Kỳ; xóm Đức Hương Quang; xã Đức Lâm; huyện Đức Thọ
 02/11/2011Phòng LĐ-TBXH V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ thương binh của ông (bà): Đồng Thị Thư - quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
 17/11/2011Phòng LĐ-TBXH Hồ sơ di chuyển hồ sơ thương binh của ông (bà): Trần Thị Đông - quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
89 PC/UB22/4/1998UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phiếu chuyển đơn của ông Trần Văn Đướng - xã Xuân Thành
587 /PC-TTHĐND28/7/2011Thường trực HĐND V/v: Phiếu chuyển đơn
 20/9/2011Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Lê Thị Hạ, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
 24/4/2012Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Nguyễn Danh Kỷ, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
 29/7/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Phan Quốc Thái, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
15/ PB-DC14/8/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hưng, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
19 /PB-DC24/9/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Trần Thị Xuân, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
18 /PB-DC20/9/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Trần Quang Được, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
28 /PB-DC21/10/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Trần Văn Tý, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
31 /PB-DC05/11/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Trần Thị Toàn, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
35 /PB-DC18/11/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Trần Huy Tùng, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
01 /PB-DC01/1/2014Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Hoàng Thị Lương, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
31 /PB-DC17/9/2014Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc V/v: Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Phan Hữu Quý, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
32 /PB-DC02/10/2014Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Võ Thị Mậu, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
31 /PB-LĐTBXH-NCC06/10/2015Sở LĐ-TB&XH Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Hồ Phúc Trưng, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
06 /PB-DC22/6/2015Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu di chuyển hồ sơ đối với ông (bà): Từ Hải Thiều, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc