CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12408762
Đang truy cập:272
Nhóm tài liệu: Quyết định QPPL
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 QĐ/UB02/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đổi tên cho Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ
57-2004 /QĐ-UB04/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội khoa học & kỹ thuật LN Hà Tĩnh
92-2004 /QĐ-UB07/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Trung tâm QL nước sạch huyện, thị xã
01/2005 /QĐ/UB05/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh
28/2005 /QĐ-UB-NV19/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chuẩn y điều lệ tổ chức, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh
52/2005 /QĐ-UB-NV04/7/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở công nghiệp Hà Tĩnh
77 /2005/QĐ-UBND07/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 2005-2010
01/2006 /QĐ-UB03/1/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban CĐ công tác phòng không ND tỉnh Hà Tĩnh
25/2006 /QĐ-UBND17/5/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành tạm thời đơn giá công tác dịch vụ đô thị
33/2006 /QĐ-UBND18/7/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành một số quy định về bồi thường, hổ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
54/2006 /QĐ-UB29/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bổ sung mức thu học phí học sinh THCS hệ bán công trên địa bàn tỉnh
01/2009 /QĐ-UBND13/1/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành bộ đơn giá BT nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu, khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
71/2006 /QĐ-UB25/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giao nhiệm vụ sử dụng NS cho các đơn vị HCSN thuộc tỉnh QL năm 2007
72/2006 /QĐ-UB27/12/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy hoạch chi tiết khu đô thị đa chức năng Nam cầu Phủ TX Hà Tĩnh
21/2009 /QĐ-UBND06/8/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư Pháp
34/2009 /QĐ-UBND23/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh
01/2010 /QĐ-UBND04/1/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điểm kèm thao Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 20/2/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định quản lý thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn II) tỉnh Hà Tĩnh
 23/6/2003Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ sơ thương tật của đối tượng: Võ Hợi
17/2010 /QĐ-UBND20/9/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh tạm thời đơn giá lập dự toán thực hiện Dự án đầu tư lập dự toán, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
22/2010 /QĐ-UBND29/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
01/2011 /QĐ-UBND19/1/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành đơn giá xây dựng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền Sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh
16/2011 /QĐ-UBND01/7/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy định đối tượng và mức trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27/2011 /QĐ-UBND06/9/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế "Thi đua, Khen thưởng"
01/2012 /QĐ-UBND10/1/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15/2012 /QĐ-UBND12/4/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
27/2012 /QĐ-UBND12/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/2012 /QĐ-UBND28/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất Hà Tĩnh
39/2012 /QĐ-UBND31/7/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh một số nội dung về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tam gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
11/2011 /QĐ-UBND16/6/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
67/2012 /QĐ-UBND24/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
01/2006 /QĐ-UBND27/6/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện
01/2009 /QĐ-UBND04/1/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành kế hoạch hành động của UBND huyện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
01/2012 /QĐ-UBND03/1/2012UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
01/2010 /QĐ-UBND01/2/2010UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2010
01/2013 /QĐ-UBND09/1/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
01/2015 /QĐ-UBND05/1/2015UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
01/2011 /QĐ-UBND25/3/2011UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành quy chế tuyển dụng GV, NV hành chính hợp đồng tại các Trường MN vào biên chế
55/2006 /QĐ-UB29/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành bảng giá ca máy & thiết bị thi công tỉnh
93-2004 /QĐ-UB26/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tiếp tục xuất bản "Văn bản QPPL" của HĐND & UBND tỉnh
02 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Hội tin học Hà Tĩnh
03 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " Một cửa" của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
58-2004 /QĐ-UB07/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các chcứ danh UBND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2004-2009
94-2004 /QĐ-UB28/10/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Thành lập Bệnh viện ĐK khu vực CKQTCT
2/2005 /QĐ/UB05/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh một số biện pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
35/2009 /QĐ-UBND24/11/2009UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở KH - ĐT
59-2004 /QĐ-UB07/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các chcứ danh UBND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2004-2009
02/2006 /QĐ-UBND06/7/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành quy chế hoạt động tổ chức hoạt động của Tổ trợ giúp pháp lý huyện Nghi Xuân
02/2011 /QĐ-UBND11/2/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, ngự cụ, cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
02/2009 /QĐ-UBND05/2/2009UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
02/2013 /QĐ-UBND21/1/2013UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015
02/2010 /QĐ-UBND23/3/2010UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị định 47/BCT ngày 22/3/2005; Chỉ thị 44/TU ngày 10/8/2009 về tiếp tục đẩy mạnh chính sách DS-KHHGĐ giai đoạn 2010 - 2015
04 QĐ/UB05/1/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " Một cửa" của Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẽ em Hà Tĩnh
29 QĐ/2005/UB-TH120/4/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh
02/2010 /QĐ-UBND11/1/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh V/V: Ban hành quy đinh áp dụng và Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu, khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
78 /2005/QĐ-UB-NV12/9/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Ban hành quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở thương mại và du lịch
95-2004 /QĐ-UB02/11/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy của VP UBND tỉnh
60-2004 /QĐ-UB07/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các chcứ danh UBND huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2004-2009
02/2015 /QĐ-UBND30/3/2015UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa chi cục thống kê với các phòng, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân
04/2012 /QĐ-UBND30/3/2012UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch
61-2004 /QĐ-UB07/6/2004UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Phê chuẩn kết quả bầu cử các chcứ danh UBND huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2004-2009
12345678910