CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13740681
Đang truy cập:169
Nhóm tài liệu: Danh sách - Phụ biểu
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 15/10/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp thường xuyên huyện Đức Thọ
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/2000  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ hàng tháng
 01/1/2013Phòng LĐ - TBXH Danh sách hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
 01/1/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1982UBND xã Khánh Lộc Danh sách đề nghị đối tượng chứng nhận gia đình Liệt Sỹ xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2011UBND xã Thường Nga V/v: Danh sách thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp một lần
 04/10/1997UBND huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng
 04/10/1997  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 04/10/1997  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 26/11/2002Phòng GD-ĐT huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 28/2/2001Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 01/1/2001Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến đã được cấp huân, huy chương kháng chiến hoặc huân huy chương chiến thắng để được trợ cấp ưu đãi theo công văn 744/LĐ-TB&XH của Sở lao động thương binh & xã hội Hà Tĩnh
 26/11/1999  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 03/10/2001Hạt kiểm lâm huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần./.
 04/8/2014Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 27/12/2016UBND Thị trấn Nghèn V/v: Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người được tặng thưởng bằng khen theo QĐ 24/2016/TTg (còn sống) của Thị Trấn Nghèn
 08/5/1977Trạm nông hóa thổ nhưỡng V/v: Bản ghi phẩu diện đất của vị trí: Nương Nậy, xã Thượng Lộc
 25/7/1998  Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1997Phòng LĐ-TBXH Tổng hợp trợ cấp xã hội huyện Can Lộc tháng 1 năm 1997
 11/3/2005  Danh sách thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
 01/1/1997Phòng LĐ-TBXH Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng (đợt 5 của huyện)
 25/7/1998Sở LĐ-TBXH Danh sách đối tượng hưởng trợ cấp khen thưởng kháng chiến (Huân, Huy chương cấp trước năm 1995 được hưởng trợ cấp 1 lần)
 25/12/2012HĐND huyện Can Lộc V/v: Danh sách phát tài liệu kỳ họp thứ 4 đại biểu HĐND huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2011 - 2016
 20/6/1999UBND xã Quang Lộc Danh sách trích ngang đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học do mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đã được điều tra năm 1999 tại xã Quang Lộc (có hồ sơ kèm theo)
 04/10/2005Phòng NV-LĐTBXH Danh sách đối tượng trực tiếp hưởng chế độ chất độc da cam điều chỉnh theo QĐ 120/CP cần kiểm tra rà soát lại xã thị trấn
 01/1/2012UBND xã Khánh Lộc Hiện trạng và dự báo về dân số, nhà ở của xã Khánh Lộc
 16/4/2002  Danh sách đề nghị rút hồ sơ làm tuất thương binh, bệnh binh từ trần
 30/7/2008Phòng LĐ-TBXH Danh sách thương binh nặng đề nghị hỗ trợ tiền tàu xe khám chữa bệnh (Trần Ngọc Liên, Thị trấn Can Lộc)
 17/1/2011Phòng LĐ-TBXH Danh sách thân nhân cán bộ lão thành cách mạnh đang hưởng trợ cấp tuất
 01/1/1995Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Danh sách đề nghị sở xét cho hưởng tiếp chế độ bệnh binh các hạng không rõ nguyên nhân cắt có đơn và ý kiến của địa phương kèm theo của huyện Can Lộc
 01/1/1995Sở LĐ-TB&XH Danh sách tính điều chỉnh trợ cấp TBB, bệnh nghề nghiệp theo NĐ 28/CP loại đối tượng: Bệnh binh, bệnh nghề nghiệp
 02/5/2007Phòng Nội Vụ- LĐTBXH V/v: Danh sách bệnh binh có thời gian công tác 15 năm trở lên hưởng trợ cấp thương tật theo thông tư 07, thường trú tại: huyện Can Lộc
 01/1/2012UBND xã Thiên Lộc Danh sách đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học tồn đọng từ ngày 23/5/2011 đến nay
 01/1/2010UBND xã Tùng Lộc Danh sách trích ngang đối tượng đề nghị khám chất độc hóa học
 14/12/2009UBND xã Vượng Lộc Danh sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo thông tư 08/2009/ TTB LĐTBXH đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét
 23/6/2003UBND huyện Can Lộc Danh sách trình ký ngày 23 tháng 6 năm 2003
 10/1/2005UBND huyện Can Lộc Danh sách DCHT (Giám định vết thương thực thể ngày 07/1/2005)
 16/6/2009UBND huyện Can Lộc Danh sách đối tượng tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (thực hiện theo Nghị định 54/Cp và thông tư 07/BLĐTB&XH) năm 2009.
 01/8/2008Phòng LĐ-TBXH V/v: Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thương tật theo TT 25/2007/TT-BLĐTBXH: Trần Xuân Thìn, Phạm Bá Hành, Bùi Quốc Sơn
 01/1/1995  Danh sách điều chỉnh cho các đối tượng chính sách theo nghị định 28/CP xã Đại Lộc
 13/6/1972UBND xã Đại Lộc Biểu thống kê diện tích đất đai sử dụng trong nông nghiệp xã Đại Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1972UBND xã Tân Lộc Biểu thống kê diện tích đất đai sử dụng trong nông nghiệp xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1975UBND xã Đồng Lộc Biểu thống kê diện tích đất đai sử dụng trong nông nghiệp xã Đồng Lộc
 01/1/1974UBND xã Quang Lộc Biểu thống kê diện tích đất đai sử dụng trong nông nghiệp xã Quang Lộc
 01/1/1978UBND xã Đại Lộc Thống kế diện tích đất đai năm 1978 của xã: Đại Lộc
 01/1/1978UBND huyện Can Lộc Biểu điều tra diện tích hoang hóa năm 1978 của xã, thị trấn: UBND huyện Can Lộc
 01/1/1978UBND xã Tùng Lộc Thống kế diện tích đất đai năm 1978 của xã: Tùng Lộc
 01/1/1978UBND xã Trung Lộc Thống kế diện tích đất đai năm 1978 của xã: Trung Lộc
 01/1/1977UBND huyện Can Lộc Biểu tổng hợp diện tích đất có khả năng nông nghiệp và đất chuyên dùng
 05/3/1979UBND xã Hồng Lộc Biểu điều tra diện tích hoang hóa - Hồng Lộc
 01/1/1984UBND xã Hậu Lộc Tổng hợp thống kê ruộng đất đến ngày 31/12/1984 của xã: Hậu Lộc
12345678910...