CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9670421
Đang truy cập:787
Nhóm tài liệu: Danh sách - Phụ biểu
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 15/10/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp thường xuyên huyện Đức Thọ
 01/1/2002UBND xã Đức Hòa V/v: Bản tổng họp người có công giúp đỡ cách mạng xã Đức Hòa
 01/1/1998UBND xã Liên Minh Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng của đơn vị: UBND xã Liên Minh
 01/1/1995  Tập danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện
 01/1/1995  Tập danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện
 01/1/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Thống kê danh sách những gia đình có huân, huy chương gia đình
278 /LĐ-TBXH25/4/2002Sở LĐ-TBXH V/v: Đề nghị ký danh sách trợ cấp kháng chiến
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 04/6/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1996  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp một lần
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/1998  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng
 01/1/2000  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ hàng tháng
 01/1/2011UBND xã Thường Nga V/v: Danh sách thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp một lần
 01/1/2013Phòng LĐ - TBXH Danh sách hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
 01/1/1995  Danh sách các bà mẹ được tặng danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 3 thuộc huyện Đức Thọ
 10/1/2006UBND huyện Can Lộc V/v: Danh sách trích ngang cán bộ hợp đồng tại BQL di tích chùa hương
 01/1/2001  V/v: Danh sách người hưởng trợ cấp kháng chiến hàng tháng chuyển sang hưởng một lần của xã Tân Hương
 27/8/1992  Thông báo về việc cấp sổ tiết kiệm tình nghĩa
 01/1/2004UBND xã Đức Thủy V/v: Danh sách người hưởng trợ cấp kháng chiến hàng tháng chuyển sang hưởng một lần xã Đức Thủy
 04/10/1997UBND huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp hàng tháng
 04/10/1997  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 04/10/1997  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc hưởng trợ cấp một lần
 26/11/2002Phòng GD-ĐT huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 28/2/2001Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 26/11/1999  V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 01/7/1999UBND huyện Can Lộc Thống kê quỹ đất nông nghiệp của các xã, thị trấn: UBND huyện Can Lộc
 04/8/2014Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần
 27/12/2016UBND Thị trấn Nghèn V/v: Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người được tặng thưởng bằng khen theo QĐ 24/2016/TTg (còn sống) của Thị Trấn Nghèn
 03/10/2001Hạt kiểm lâm huyện Can Lộc V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần./.
 01/1/2001Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi V/v: Danh sách người hoạt động kháng chiến đã được cấp huân, huy chương kháng chiến hoặc huân huy chương chiến thắng để được trợ cấp ưu đãi theo công văn 744/LĐ-TB&XH của Sở lao động thương binh & xã hội Hà Tĩnh
 01/1/1992UBND huyện Can Lộc Thống kê diện tích đất đai huyện Can Lộc
 01/8/2008Phòng LĐ-TBXH V/v: Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thương tật theo TT 25/2007/TT-BLĐTBXH: Trần Xuân Thìn, Phạm Bá Hành, Bùi Quốc Sơn
 10/3/1987  Biểu tổng hợp lấy đất xây dựng và quy hoạch dân cư theo thực tế năm 1987
 01/10/1995UBND xã An Lộc Thống kê diện tích đất đai năm 1995 của xã An Lộc
 20/10/1995UBND xã An Lộc Chu chuyển đất đai thời kỳ 1990-1995 của xã: An Lộc
 01/1/1995UBND xã Quang Lộc Thống kê diện tích đất đai năm 1995 của xã: Quang Lộc
 23/6/2003UBND huyện Can Lộc Danh sách trình ký ngày 23 tháng 6 năm 2003
 10/1/2005UBND huyện Can Lộc Danh sách DCHT (Giám định vết thương thực thể ngày 07/1/2005)
 01/1/2012UBND xã Thiên Lộc Danh sách đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học tồn đọng từ ngày 23/5/2011 đến nay
 01/1/2010UBND xã Tùng Lộc Danh sách trích ngang đối tượng đề nghị khám chất độc hóa học
 14/12/2009UBND xã Vượng Lộc Danh sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo thông tư 08/2009/ TTB LĐTBXH đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét
 08/1/1987  Tập Tổng hợp các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, không hợp lý của Thị trấn Can Lộc
 25/2/2008Thanh Tra Xã Gia Hanh Danh sách ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2008-2010 xã Gia Hanh
 06/8/1996UBND huyện Can Lộc Thống kê tình hình sử dụng đất của các tổ chức sự nghiệp giáo dục của huyện Can Lộc
 16/6/2009UBND huyện Can Lộc Danh sách đối tượng tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (thực hiện theo Nghị định 54/Cp và thông tư 07/BLĐTB&XH) năm 2009.
 20/11/1984Ban TCCQ Bản trích ngang danh sách cán bộ xã được xét hưởng chế độ 130 /CP
 20/3/1998UBND Thị trấn Can Lộc Danh sách cán bộ đương chức hiện hưởng sinh hoạt phí Nhà nước cấp tại Thị trấn Can Lộc tính đến ngày 28/2/1998
 02/1/1998  Danh sách trích ngang cán bộ thú y - bảo vệ thực vật môi sinh môi trường khuyến nông của đơn vị: Thị Trấn Can Lộc
 24/10/1999Xí nghiệp Gạch ngói Can Lộc Danh sách lương cán bộ công nhân viên năm 1999
 15/2/2001  V/v: Danh sách trích ngang cán bộ công nhân viên có mặt đến thời điểm 1/1/2001 của đơn vị: BHXH Can Lộc
 08/6/1992Phòng Giáo dục Bảng tổng hợp thống kê biên chế quỹ lương ngành giáo dục Can Lộc (Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 1992)
 01/1/1994UBND huyện Can Lộc Bảng kê khai danh sách công chức viên chức và nhu cầu tiền lương thực hiện Nghị định 05CP
 03/9/1996UBND huyện Can Lộc Kế hoạch nâng bậc lương năm 1997
 15/10/1998UBND huyện Can Lộc Bảng kê danh sách công chức - viên chức và tiền lương (Thực hiện đến cuối năm 1998)
12345678910...