CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13740353
Đang truy cập:111
Nhóm tài liệu: Giấy phép
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
1723 QĐ-UB12/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GP thành lập DN tư nhân
3056 QĐ-UB07/12/2001UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoảng sản HTX Thắng Lợi khai thác đá tại mỏ đá Rú Săng,thuộc xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà ,tỉnh Hà Tĩnh
1710 /QĐ-UB21/8/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
922 QĐ/UB12/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty quản lý và xây dựng CTGT Hà Tĩnh
438 GP/UB16/3/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
1526 QĐ/UB-CN201/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
02 GPXD13/2/2009UBND huyện Đức Thọ V/v: Giấy phép xây dựng nhà ở sở hữu tư nhân - ông Hoàng Đình Sơn
1847 /GP-UBND27/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn
3415 /GP-UBND16/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn
 17/1/1995UBND huyện, quận Can Lộc V/v: Giấy phép kinh doanh của Ngô Thị Thuận, địa chỉ thường trú: Thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh, được kinh doanh: Đài và băng cat sét
 01/1/1997UBND huyện Kỳ Anh Giấy phép kinh doanh Lê Thị Hợi - Thị trấn Kỳ Anh
 01/1/1999UBND huyện Kỳ Anh Giấy phép kinh doanh Võ Huy Khoa - Thị trấn Kỳ Anh
 10/1/1995UBND huyện, quận Can Lộc V/v: Giấy phép kinh doanh của Trần Đình Liên, địa chỉ thường trú: Thị trấn Can Lộc, được kinh doanh: Thuốc lá, bánh kẹo
3416 /GP-UBND16/11/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Tập đoàn Hải Giang San
923 QĐ/UB12/5/2003UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX Sơn Long
1724 QĐ-UB12/1/1998UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GP thành lập DN tư nhân
1406 /GP-UBND01/6/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: Công ty cổ phần Trung Hoa
439 GP/UB-CN216/3/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
2567 /GP-UBND04/9/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần ĐT và XD số 1 Hà Tĩnh
 20/1/1995UBND huyện, quận Can Lộc V/v: Giấy phép kinh doanh của Nguyễn Thị Chuyên, địa chỉ: thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, được kinh doanh: Hàng tạp hóa
235 VP/UB07/9/1998UBND huyện Nghi Xuân V/v: Giấy phép thành lập HTX Bình Thắng, xã Xuân Hội
 01/1/1999UBND huyện Kỳ Anh Giấy phép kinh doanh Phạm Thị Vân - Kỳ Tân
3 /GPXD01/1/2007UBND huyện Can Lộc Giấy phép xây dựng số 01/GPXD: Trường PTTH Dân lập huyện Can Lộc
 22/5/1995UBND huyện, quận Can Lộc V/v: Giấy phép kinh doanh của Nguyễn Xuân Liên, địa chỉ: thị trấn Can lộc, được kinh doanh: Vật tư Nông nghiệp
1712 /QĐ-UB21/8/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Cấp giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
105 GP/UB-NL218/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
540 GP/UB-CN229/3/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: HTX sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh, người tàn tật Đồng Tâm
 01/1/2000  Giấy phép kinh doanh của bà Dương Thị Trúc - tại Chợ huyện Kỳ Anh
 01/1/2000  Giấy phép kinh doanh của bà Lê Thị Lan - tại Chợ huyện Kỳ Anh
 01/1/2000  Giấy phép kinh doanh của bà Nguyễn Thị Nga - tại Chợ thị trấn Kỳ Anh
541 GP/UB-CN229/3/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: DN tư nhân Lĩnh Đức-Đức Bồng-Vũ Quang
1897 QĐ/UB12/9/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GP khai thác khoáng sản
981 UB-CN219/5/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác đá của Cty liên doanh QUAFIHONG.
 01/1/2000  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể của hộ gia đình ông Trần Ngọc Vịnh - tại xã Kỳ Tiến
787 /GP-UBND19/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho Công ty TNHH GTC
1645 GP-UB-CN217/8/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép KTKS vật liệu xây dựng thông thường
1108 GP-UB/CN209/6/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: GP khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
2121 GP-UB05/9/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
886 /GP-UBND27/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Hà An
1562 /GP-UBND01/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A
1563 /GP-UBND01/6/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
1332 QĐ/UB18/6/2002UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
110 GP/UB-NC18/1/2005UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép cho thuê nhà cho ông SAROTE TUACHOB
18 SL/UB20/1/1995UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư liên bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95 /CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí
3608 /GP-UBND04/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn
3983 /GP-UBND27/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dũng Hảo
790 /GP-UBND20/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp XD - DVTH Châu Đoài
1959 GP-UBND14/8/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
791 /GP-UBND20/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX 30-4 Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
3984 /GP-UBND27/12/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty TNHH An Tín
792 /GP-UBND20/3/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần Coneco Miền Trung
09 QĐ/UB04/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép gia hạn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
10 QĐ/UB04/1/1999UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Gia hạn giấy phép khai thác mỏ cho công ty XD số 1 Hà Tĩnh
472 /QĐ-UBND13/2/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Mai Linh
2282 /GP-UBND08/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần XD&TM huyện Kỳ Anh
2284 /GP-UBND08/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Xí nghiệp xây dựng Mai Linh
559 /GP-UBND27/2/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần ĐT&XDCT Đường thủy 2
473 /QĐ-UBND13/2/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Cây Phượng
560 /GP-UBND27/2/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty cổ phần ĐTXD và KT mỏ Trường Thọ
2283 /QĐ-UBND08/8/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Trường Hồng
12345