CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694781
Đang truy cập:329
Nhóm tài liệu: Chung (TB, BC, TT)
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 25/2/1997Phòng KH-ĐTCN-XD Khái quát thực trạng hệ thống thủy lợi vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc
 12/1/2003Phòng Công Thương Giải trình các ý kiến chất vấn của cử tri
 13/1/2003Phòng NN & PTNT V/v: Nhận xét chung đoàn kiểm tra theo thông báo số 02 về việc thực hiện số 07- NQ/HU
1 /CT-GY12/3/2010Phòng Công Thương V/v: Phiếu góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 33 trình Đại hội khóa 34
 10/7/2000Phòng CN-XD-GT Tờ trình V/v: xin kinh phí mua sách phục vụ công tác xây dựng cơ bản
 07/2/2003Phòng NN & PTNT V/v: Chỉ tiêu cải tạo vườn tạp năm 2003 các xã, thị trấn
 17/1/1998Phòng NN&PTNT V/v: Dự thảo kế hoạch tài chính về sự nghiệp Nông nghiệp, khuyến Nông năm 1998
206 /KL-UBND-TTr19/7/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận thanh tra thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng đối với huyện Vũ Quang
363 /KL-UBND25/11/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận thanh tra công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
 01/5/2011Phòng GD&ĐT Tổng hợp thực hiện kế hoạch năm học 2010 - 2011 và kế hoạch phát triển năm học 2011 - 2012
 08/3/2000Phòng NN & PT NT V/v: Giấy xin hỗ trợ kinh phí chỉ đạo trồng mía vụ đông xuân 1999 - 2000
 27/3/2000UBND huyện Can Lộc Hội nghị công tác tư pháp - thi hành án - thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 09/7/2008Phòng NN-PTNT V/v: Đề xuất hỗ trợ gia súc bị chết trong đợt rét đậm rét hại năm 2008 (từ ngày 14/1 - 28/2/2008)
 20/12/2007Phòng NN - PTNT V/v: Dự trù kinh phí họp
 20/3/2006Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Chứng thực của UBND huyện Can Lộc
 06/12/2004Phòng GT - XD Giấy xin hỗ trợ kinh phí chi hoạt động của phòng Giao thông Xây dựng
90 /UBND-NC107/4/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Đăng ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2011
132 /LLV-PNN19/11/2008Phòng NN-PTNT V/v: Lịch làm việc về một số nội dung hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2008 của các HTX nông nghiệp theo CV số 126/2008/CV- PNN ngày 30/10/2008
 29/1/2011Phòng NN - PTNT Phân công trực tết theo dõi tiến độ sản xuất nông nghiệp
07 /KL-UBND07/1/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh
88 /NV-LĐTBXH17/11/2006Phòng NV-LĐTB&XH Trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện
 10/2/2010Phòng Công Thương Lịch trực tết từ ngày 12/2 đến ngày 18/2 năm 2010
 11/12/2006Phòng NV-LĐTB&XH Trả lời ý kiến chất vấn của cử tri (Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa 17)
5 VP/TT15/1/2001Phòng VHTT-TDTT V/v: Điều lệ giải bóng bàn, cầu lông, cờ tướng của lãnh đạo các phòng ban đóng trên địa bàn huyện, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thiên niên kỷ mới
09 /UBND-CN10/1/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tờ trình xin cấp xe ô tô con phục vụ công tác
10 /UBND-CN10/1/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Tờ trình xin cấp xe mô tô dẫn đường
 09/11/2001Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Dự trù kinh phí tiếp khách tỉnh
14 /KL-UBND17/1/2012UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn
 14/4/2014UBND Thị trấn Nghèn V/v: xin chuyển đổi chợ Nghèn
 25/10/2010Phòng NN&PTNT V/v: Hướng bổ cứu sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ từ ngày 15 - 20/10/2010
 27/10/2010Phòng NN&PTNT V/v: Phương hướng, bổ cứu khắc phục hậu quả sau mưa lũ vừa qua trong sản xuất nông nghiệp
 31/12/2007Thanh tra huyện Đức Thọ Phiếu tiếp dân ông: Phạm Trần Cơ, Phạm Lương Ngọc, Phạm Hồng Ất ở xã Trung Lễ - huyện Đức Thọ
 19/12/1997Thanh tra huyện Đức Thọ Dự trù kinh phí năm 1998