CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694953
Đang truy cập:283
Nhóm tài liệu: Thông tư
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 TT/UB10/1/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Hướng dẫn bù giá tiền điện sinh hoạt và dầu thắp sáng cho cán bộ công nhân viên chức
08 SL/UB03/1/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
04 SL/UB20/4/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai
05 SL/UB20/4/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn nguồn kinh phí để thanh toán cho các trường hợp thuộc diện thanh toán theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện NQ số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và NQ số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm
42 /YS-UBND09/9/2010UBND huyện Can Lộc V/v: Thông tư quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch XD xã nông thôn mới
08 /SL.UB24/5/1999UBND huyện Can Lộc V/v: Hướng dẫn thực hiện NĐ số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của CP quy định việc phát hành công trái XD tổ quốc năm 1999
127 /SL/UB01/7/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn bổ sung về việc giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến trang
293 SL/UB05/6/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về UBND cung cấp
06 SL/UB20/4/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
47 VP/SL13/1/1983UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ công tác cuối năm đối với CB, CNVC khu vực hành chính, sự nghiệp, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp công an nhân dân
142 VP/SL22/2/1979UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư về củng cố và tăng cường kỹ thuật lao động trong các xí nghiệp cơ quan nhà nước
 10/2/1980UBND huyện Can Lộc Thông tư giải thích hướng dẫn thi hành quyết định số 201 - CP ngày 1/7/1980 cục Hội đồng Chính phủ về thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước
/YS.UB22/2/2000UBND huyện Can Lộc V/v: Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện, xã
 25/10/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư liên tịch bộ tài chính - tư pháp quy định chế độ thu phí công chúng
153 SL/UB11/7/1995UBND huyện Nghi Xuân V/v: Chuyển giao nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Bộ GTVT thi hành Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ
27 VP/SL09/1/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương năm 1994 đối với Công chức, Viên chức hành chính sự nghiệp, Đảng - Đoàn thể
17 SL/CV19/2/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho CNVC Nhà nước đi nghỉ phép hàng năm
366 VP/SL13/7/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Chuyển giao nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa bộ nội vụ và bộ giao thông vận tải thi hành nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ
46 /SY-UBND23/6/2011UBND huyện Can Lộc V/v: Hướng dẫn một số nội dung thực hiện QĐ số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của thủ tướng CP về phê duyệt chường trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
15 SL/UB28/2/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn về giám định đầu tư
224 VP/SL19/3/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 16-HĐ/BT ngày 8/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng
26 VP/SL23/1/1990UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 186/HĐBT ngày 27/11/1989 của HĐBT và phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương
279 VP/SL01/4/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chính sách phân phối lương thực theo quyết định số 218 - CP ngày 29/5/1981 của Hội đồng Chính phủ
27 VP/UB26/2/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn sửa đổi chế độ nộp KHCB của các tổ chức kinh tế và xí nghiệp quốc doanh vào ngân sách Nhà nước theo quyết định 93/HĐBT ngày 24/7/1989 của Hội đồng Bộ trưởng
386 VP/SL04/5/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
159 /YS-UB07/4/2003UBND huyện Can Lộc Hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
59 SL/UB18/2/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 của thủ tướng chính phủ về việc xử lý tồn đọng của HTX nông nghiệp
578 SL/UB07/10/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư liên tịch Bộ xây dựng - Bộ kế hoạch và đầu tư - Bộ tài chính hướng dẫn thi hành, điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 42/CP ngày 16/7/1996 của chính phủ
49 /SL24/12/1999Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Thông tư hướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như thương binh bị thương ngày 31/12/1999 trở về trước
870 SL/UB28/10/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
741 VP/SL01/10/1982UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn QĐ số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách chế độ đối với cán bộ y tế xã, phường
22 SL/UB14/6/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
04/ TT-LT01/1/1990UBND huyện Can Lộc V/v: Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền lợi sử dụng đất đai
192 /YS-UBND20/12/2010UBND huyện Đức Thọ V/v: Tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú ý
31 SL/UB22/3/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư quy định chế độ công tác phí cho CNVC Nhà nước đi công tác trong nước
 21/6/1999UBND huyện Can Lộc Hướng dẫn thực hiện dự án XD và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn
28 SL/UB27/6/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
85 SL/UB16/2/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở cơ quan Nhà nước các cấp
87 SL/UB16/2/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/ TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách
29 SL/UB04/7/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/ BTP- BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất
 01/1/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp năm 1993
13 VP/UB30/10/1988UBND huyện Hương Sơn V/v: Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức nhà nước năm 1988
387 SL/UB25/7/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT- BTTUBTƯMTTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
28 SL/UB05/6/2001UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập
33 SL/UB01/8/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
438 VP/UB23/9/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với một số trường hợp tồn sót trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến
199 VP/UB29/9/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức năm 1990 và hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung
2002 SL/UB20/12/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực
537 VP/SL16/8/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định chế độ chi tiêu hội nghị
537 VP/SL16/8/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm A, điểm B mục 1, mục 2 phần II thông tư số 63TC/HCSN ngày 07/8/1995 của Bộ Tài chính
678 VP/SL29/6/1983UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn thanh toán khoản phụ cấp 30% lương theo QĐ số 59/HĐBT và QĐ số 60/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng
679 VP/SL29/7/1983UBND huyện Đức Thọ V/v: Áp dụng chế độ công tác phí cho CBCNVC đi dự các lớp tập huấn và học tại chức
450 SL/UB27/9/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
220 VP/UB15/9/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn bù giá dầu thắp sáng cho CNVC lực lượng vũ trang hưởng lương và các đối tượng chính sách xã hội
83 VP/UB20/4/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
52 SL/UB19/7/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung thông tư số 6/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư
582 SL/UB05/10/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc kiểm tra, rà soát và xử lý mặt hàng vải và gạch men ốp lát các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường
55 VP/UB20/4/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp năm 1993
416 SL/UB03/8/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
221 VP/UB18/9/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Hướng dẫn bù giá điện sinh hoạt cho CNVC lực lượng vũ trang hưởng lương và các đối tượng chính sách xã hội
12