CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679337
Đang truy cập:222
Nhóm tài liệu: Nghị định
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
380 SL/UB01/8/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
475 SL/UB03/9/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Bổ sung điều 10 của nghị định số 60 CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính Phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị
4 /SY-UBND15/2/2008UBND huyện Can Lộc V/v: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
476 SL/UB03/9/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Bổ sung điều 2 của nghị định số 89 CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ V/v: thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính
02 VP/UB06/12/1991UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự
01 VP/UB08/3/1990UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế
04 SL/UB17/1/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ về các hoạt động Tôn giáo
02 SL/UB27/8/2004UBND huyện Hương Sơn V/v: Nghị định của CP về nghi thức nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỹ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, huân chương, huy chương, cờ thi đua của CP, bằng khen của Thủ tướng CP
5 /SY-UBND26/2/2008UBND huyện Can Lộc V/v: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
03 SY/UB05/1/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Thi hành pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân
313 SL/UB03/7/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Sữa đổi, bổ sung một số điều khoản của quy chế ban hành kèm theo nghị định 87/CP 12-12-1995 của Nghị định 88/CP 14/12/1995 và Nghị định 194/CP 31/12/1995 của Chính Phủ
564 SL/UB02/10/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Điều chỉnh mức thuế môn bài
565 SL/UB02/10/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự
09 VP/SL26/1/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang
303 SL/UB17/5/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản
07 SL/UB22/2/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
114 VP/UB25/5/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ
SL/UB18/2/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp, điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách XH
325 SL/UB08/5/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Chê độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau hiệp định Gionevo năm 1954
09 SY/UB29/3/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy định về tổ chức và hoạt đông của Ban thanh tra nhân dân
386 CV/UB-TCCQ05/8/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Tuyển sinh đào tạo CNKT nhà máy đường Linh Cảm
387 SL/UB-TH02/8/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật
47 SL/UB22/1/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
152 SL/UB11/7/1995UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quản lý, sản xuất cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
247 QĐ/UB22/9/1998UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đề nghị kinh phí tu sửa kho vũ khí đạn được huyện đội
363 VP/SL07/12/1995UBND huyện Đức Thọ V/v: Quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
1005 SL/UB13/9/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quản lý và sử dụng con dấu
18 SL/CV25/2/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp, điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách XH
 27/10/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của hội đồng bồi thường về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước
 11/9/1996UBND huyện Đức Thọ V/V: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
24 SL/UB13/1/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ về chế độ bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
15 SL/UB25/5/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
145 /SL/UB18/7/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quy định các biện pháp xử lý đối với cán bộ viên chức Nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bô tha
23 SY VP/UB18/7/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Quy định các biện pháp xử lý đối với CB, VC NN và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma túy, cờ bạc và say rượu bê tha
16 SL/UB28/2/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
41 VP/UB10/3/1990UBND huyện Nghi Xuân V/v: Ban hành điều lệ mẫu HTX Thủy sản
22 SY/VP/UB02/3/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn quy định tại nghị định số 221 HĐBT ngày 23/7/1991
60 SL/UB18/2/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Nghị định của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998
30 SY VP/UB02/12/1994UBND huyện Hương Sơn V/v: Điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh
33 SY/VP/UB10/12/1992UBND huyện Hương Sơn V/v: Thi hành pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân
1951 SL/UB28/11/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Đăng ký nghĩa vụ quân sự
20 SL/UB14/6/2006UBND huyện Nghi Xuân V/v: Bảo vệ dân phố
57 SL/UB18/3/1995UBND huyện Nghi Xuân V/v: Nghị định của Chính phủ ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
61 SL/UB05/2/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương
/SL-UB03/4/2001UBND huyện Can Lộc V/v: Tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
62 SL/UB05/2/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
1849 SL/UB15/10/2001UBND huyện Nghi Xuân V/v: Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
164 /SL/UB04/8/1994UBND huyện Nghi Xuân V/v: Quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở tại đô thị
586 SL/UB09/10/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế
211 SL/UB15/5/2002UBND huyện Nghi Xuân V/v: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
576 SL/UB12/6/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
31 /2013/NĐ-TV17/1/2013VP UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Hợp đồng Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang trụ sử làm việc và khuôn viên của cơ quan UBND, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh
947 SL/UB24/11/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp
408 SL/UB12/8/1996UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
451 /YS-UB13/4/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp
84 SL/UB16/2/1998UBND huyện Đức Thọ V/v: Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ Sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phi đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
35 SL/UB20/5/2000UBND huyện Đức Thọ V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và XD ban hành kèm theo NĐ số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của CP
1037 SL/UB17/12/1999UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ
 11/6/1993UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi
389 SL/UB30/6/1997UBND huyện Đức Thọ V/v: Ban hành quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương
12