CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755034
Đang truy cập:286
Nhóm tài liệu: Biểu mẫu
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 26/2/1985Phòng Tài Chính V/v: Bảng tổng hợp chi ngân sách năm 1985 của huyện Can Lộc
 22/1/1994Phòng TC-KH V/v: Báo cáo chi ngân sách xã 1993
 04/12/2000  V/v: Một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2000 của xã Hồng Lộc
 01/3/2004UBND huyện Can Lộc V/v: Quyết toán ngân sách năm 2003
 01/1/1997  Sổ theo dõi kinh doanh thương mại dịch vụ
 03/7/2006UBND xã Song Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Song Lộc
 19/11/2012UBND Xã Mỹ Lộc Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Mỹ Lộc
 01/6/2004Phòng GD-ĐT huyện Can Lộc Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2003 - 2004
 15/7/2004  Điều tra hệ thống đường trên các Quốc lộ IA
 01/4/2012Phòng GD&ĐT Tổng hợp thực hiện kế hoạch năm học 2011 - 2012 và kế hoạch phát triển năm học 2012 - 2013
 01/10/2003Sở GT-VT Mẫu điều tra thu thập số liệu lập quy hoạch phát triển GTVT cấp huyện, thị xã của xã Thịnh Lộc
 01/1/2011UBND xã Đồng Lộc Hồ sơ tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại xã Đồng Lộc
 10/1/2003UBND xã Ích Hậu Bảng tổng hợp số hộ có thửa ruộng đất trước và sau chuyển đổi xã Ích Hậu
 13/12/2000Phòng NN-PTNT V/v: Tổng hợp biểu điều tra kinh tế trang trại
 05/1/1992Ban tài chính V/v: Bảng cân đối tài khoản tháng 12/91
 01/1/2003  Biểu kê cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 01/1/1992Văn phòng UBND huyện Kỳ Anh Biểu thống kê biên chế và tiền lương viên chức ngành tại thời điểm 20/3/1992
 30/3/2005UBND huyện Kỳ Anh Biểu tổng hợp các quỹ chuyên dùng tại xã năm 2004
 01/1/2006UBND huyện Kỳ Anh Biểu tổng hợp kiểm tra rà soát thực hiện đầu tư xây dựng từ năm 2000 - 2006
 19/11/2012UBND Xã Sơn Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Sơn Lộc
 30/6/2006UBND xã Bình Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Bình Lộc
 17/9/1994UBND xã Thường Nga V/v: Tổng hợp thu chi năm 1993 của xã Thường Nga
 30/6/2006UBND xã Kim Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Kim Lộc
 19/11/2012UBND Xã Phú Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Phú Lộc
60/XBXD15/6/2000Nhà xuất bản xây dựng V/v: Giới thiệu sách xây dựng
 01/4/2003Phòng Giao thông-XD Bảng tổng hợp khối lượng và kinh phí hỗ trợ đường GTNT năm 2003
 05/7/2004Phòng GD-ĐT huyện Can Lộc Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp THCS năm học 2003 - 2004
 26/4/2004Phòng GT - XD Tổng hợp quy mô và dự toán đường BTXM xã Hồng Lộc
 14/11/2012UBND Xã Quang Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Quang Lộc
 24/8/2006UBND xã Yên Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Yên Lộc
 30/7/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh
 20/11/2012UBND Xã Thiên Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Thiên Lộc
 01/2/1985Phòng Tài Chính V/v: Tổng hợp thu ngân sách 1985 huyện Can Lộc
 01/1/2005  Biểu quyết toán kinh phí đền bù GPMB đường QL12
 09/1/2003UBND xã Khánh Lộc Biểu tổng hợp số hộ có thửa ruộng đất trước và sau chuyển đổi xã Khánh Lộc
 26/2/1985  V/v: Dự thu khuyến khích giao nộp nông sản thực phẩm lên tỉnh năm 1985 của huyện Can Lộc
 01/12/2012UBND Xã Tiến Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Tiến Lộc
 25/1/1994Phòng LĐ-TBXH V/v: Bảng tổng hợp tiền quà tết ngân sách địa phương
 01/10/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 1
 05/6/1997Phòng KH-ĐTCN-XD Tình hình thực hiện các chỉ tiểu xây lắp chủ yếu 6 tháng đầu năm 1997
 31/10/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 2
 16/11/2012UBND Xã Thượng Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Thượng Lộc
 01/12/2012UBND Xã Tùng Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Tùng Lộc
 29/6/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 3
 17/6/1997Phòng KH-ĐTCN-XD Tình hình quản lý đô thị năm 1997
 08/12/2010Đảng ủy - Cơ quan Ủy ban Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn - công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Thanh tra Tư pháp năm 2010
 01/12/2010Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Tình hình thiếu đói trong dịp tết và giáp hạt 2010
 01/1/2013Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Tổng hợp một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới ( tính đến tháng 6 năm 2011)
 29/6/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 4
 01/1/1997Phòng GD-ĐT Can Lộc Bảng tổng hợp dự kiến xây dựng kế hoạch năm học 1997 - 1998
 01/12/2012UBND Xã Yên Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Yên Lộc
 01/1/2003Trung tâm Chính Trị Bảng thanh toán tiền lương năm 2003 của Trung tâm chính trị
72 /BC-UBND16/10/2012UBND Xã Vượng Lộc Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Vượng Lộc
 28/8/2006UBND xã Gia Hanh Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Gia Hanh 5
 01/10/2003Sở GT-VT Mẫu điều tra thu thập số liệu lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp huyện, thị xã Gia Hanh
 04/5/2006Phòng Hạ tầng kinh tế Bảng thống kê hệ thống cầu yếu, những xã chưa có đường nhựa, BTXM vào trung tâm xã huyện Can Lộc
 10/1/2003UBND xã Phú Lộc Biểu tổng hợp số hộ có thửa ruộng đất trước và sau chuyển đổi xã Phú Lộc
 28/6/2006UBND xã Sơn Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Sơn Lộc
 25/6/2006UBND xã Thanh Lộc Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Thanh Lộc
 29/6/2006UBND xã Thường Nga Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch tại UBND xã và UBND cấp huyện xã Thường Nga
123