CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694868
Đang truy cập:299
Nhóm tài liệu: Quy hoạch
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/1/2006UBND huyện Đức Thọ V/v: Quy hoạch sản xuất vùng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2005 - 2010
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Hà
 01/1/2011CT CP TV ĐT PT GTVT Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 (Báo cáo tóm tắt giữa kỳ)
 22/7/1997UBND xã Thiên Lộc Quy hoạch phân bố sử dụng đất xã Thiên Lộc - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1997- 2010
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Hợp
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Liên
 01/1/2011CT CP TV ĐT PT GTVT Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 (Báo cáo giữa kỳ)
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Nam
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Hải
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Phú
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Sơn
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Liên năm 2001 - 2005
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Tây
 01/1/2001  Quy hoạch sử dụng đất các vùng dự án xã Kỳ Thượng
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể của xã Kỳ Nam năm 2001 - 2005
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Ninh
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Phương
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Thượng năm 2001 - 2005
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Tiến năm 2001 - 2005
 01/1/2001  Quy hoạch tổng thể xã Kỳ Trinh năm 2001 - 2005
 01/1/2005UBND xã Kỳ Liên Quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội Kỳ Liên thời kỳ 2005 - 2010