CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679666
Đang truy cập:214
Nhóm tài liệu: Bản tự kiểm điểm
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 15/12/2012Chi bộ Phòng LĐTBXH Bản tự kiểm điểm cá nhân theo tình thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI)
 15/11/2001Chi Bộ Thanh Tra Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Phan Văn Tấn - Chánh thanh tra huyện)
 02/12/2009Chi Bộ Công Thương Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 - Trần Sỹ Hùng
 15/11/2001  Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Nguyễn Thị Thành)
 02/12/2009Chi Bộ Công Thương Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 - Trần Sỹ Nga
 15/11/2001  Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Nguyễn Thị Nga )
 02/12/2009Chi Bộ Công Thương Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009 - Trần Sỹ Hải
 15/11/2001  Hồ sơ kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Trần Trung Phước )
 27/11/2006Thường trực HĐND huyện Hương Sơn V/v: Bản kiểm điểm của Thường trực HĐND về tình hình khắc phục hậu quả lũ quét ngày 20/09/2002 (Theo kết luận thanh tra số 239 của UBND tỉnh)
 05/12/2011Chi bộ Công thương Bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011
 01/1/2012Chi bộ Tài chính - KH - Thống kê Bản tự kiểm điểm cá nhân thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TW 4 của bà: Đặng Thúy An
 15/12/2004Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Bản tự kiểm điểm công chức năm 2004 của ông: Phạm Quang Thạnh
 07/1/2008Đảng Bộ Huyện Đức Thọ V/v: Bản tự kiểm điểm ủy viên BCH huyện ủy năm 2007
 01/12/2008 V/v: Bản tự kiểm điểm cán bộ Đảng viên năm 2008