CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13737645
Đang truy cập:90
Nhóm tài liệu: Thuyết minh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/5/2006Công ty TVTK-XD DOP Thuyết minh tổng hợp công trình: Khảo sát và quy hoạch chung khu dân cư đường 10 - Đoạn từ QL1A đi Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
 01/8/2004Công ty TVXD Hà Tĩnh Thuyết minh quy hoạch chi tiết cải tạo khu trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh
 01/6/2009Công ty TNHH TVKT&XD ý tưởng Thuyết minh tóm tắt phương án quy hoạch chi tiết công viên cây xanh thể thao giải trí huyện Kỳ Anh
07 /TTr-BQL22/6/2013BQLQH chi tiết phát triển GTVT huyện Kỳ Anh đến 2020 V/v: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Quy hoạch chi tiết phát triển GTVT huyện Kỳ Anh đến năm 2020. Hạng mục: Cắm mốc chỉ giới và công bố quy hoạch
 31/12/2011  Thuyết minh báo cáo tài chính quyết toán ngân sách xã năm 2011
 01/1/2011  Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Tây giai đoạn 2011 - 2020
 13/6/1990Ban QL đất đai V/v: Thuyết minh quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 1990-1995 và năm 1990 huyện Đức Thọ
 26/10/2009UBND TT Kỳ Anh Thuyết minh căn cứ áp giá đền bù GPMB khu vực Hồ Gỗ - khu phố 3 - Thị trấn Kỳ Anh
 01/1/2011UBND xã Kỳ Châu Thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Châu giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng 2020
 24/12/2009UBND huyện Kỳ Anh Thuyết minh căn cứ áp giá đền bù GPMB thuộc dự án Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Kỳ Anh
 01/1/1984Trại cá Kỳ Anh Thuyết minh quyết toán năm 1984 - Trại cá Kỳ Anh
 20/5/2009Phòng TC-KH Thuyết minh căn cứ áp giá đền bù GPMB dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh
 01/11/2007Công ty TNHHTVTK XD DOP Thuyết minh tổng hợp công trình Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, huyện Kỳ Anh
 26/5/2009UBND huyện Kỳ Anh Thuyết minh căn cứ áp giá đền bù GPMB dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh
 10/4/2004Phòng KH - Tài chính Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu và thưởng vượt thu của NSĐP năm 2003
 01/12/2008Công ty CPTVXD Nghệ An Thuyết minh quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Trí thị trấn Kỳ Anh
 01/3/2013Công ty CP SPT Thuyết minh quy hoạch phân khu khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc thị trấn Kỳ Anh
 01/2/2005Công ty CP TVXD Nghệ An Thuyết minh quy hoạch chi tiết cải tạo khu trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh
 01/1/2016CT CP TV và XD Hà Tĩnh Thuyết minh tổng hợp
 01/1/2011UBND xã Kỳ Trung Thuyết minh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Trung - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 định hướng đến năm 2020
 01/1/2000Trung tâm y tế Kỳ Anh Thuyết minh báo cáo tài chính năm 1999 của Trung tâm y tế Kỳ Anh
 01/1/2012  Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại, chợ và Dân cư Bắc thị trấn Kỳ Anh tỷ lệ 1/500
 01/1/2012Công ty TNHH TVXD dân dụng HT Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
 01/10/2012UBND xã Kỳ Thư Tập II thuyết minh báo cáo kinh tế - kỷ thuật công trình: Khu dân cư Cồn Gát thôn Thanh Bình xã Kỳ Thư( giai đoạn 1). Giai đoạn: Lập báo cáo kinh tế - kỷ thuật
 01/4/2013Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hồ sơ quyết toán
 01/1/2001  Thuyết minh quy hoạch tổng thể xã Kỳ Long năm 2001 - 2005
 01/4/2011Công ty TNHH TVKT&XD ý tưởng Thuyết minh đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công viên Nguyễn Trọng Bình thị trấn Kỳ Anh
 01/6/2003Phòng KH-TC Thuyết minh kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến của huyện Kỳ Anh
 01/1/2012  Thuyết minh quy hoạch chi tiết khu đô thị và công viên hồ Ràng Ràng, tỷ lệ 1/500
 01/1/2013Công ty CPTVTKXD số 6 Hà Tĩnh Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật
 01/1/1987  Bản thuyết minh dự toán chi sự nghiệp y tế trong năm 1987
 01/3/2012Công ty TNHH XD Thành Việt Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Bắc thị trấn Kỳ Anh
 01/12/2008CTCPTVXD Nghệ An Thuyết minh quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông trí - TT kỳ Anh
 01/1/2001  Thuyết minh quy hoạch xây dựng xã Kỳ Phú năm 2001 - 2005
 20/12/2013Công ty TNHH XD Thành Việt Thuyết minh quy hoạch chi tiết
 31/8/2001Trạm khuyến nông - khuyến lâm Kỳ Anh Thuyết minh chi tiết dự toán chi ngân sách năm 2002
 01/1/1996Phòng KH-TC V/v: Thuyết minh tổng hợp thu chi ngân sách xã thị trấn
403 /TM.UB19/9/1996UBND huyện Can Lộc V/v: Thuyết minh kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch chuyển đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng đang sử dụng vào mục đích khác năm 1997
 01/1/1998UBND xã Kỳ Hà Thuyết minh, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách xã Kỳ Hà năm 1998
 01/1/2012UBND xã Kỳ Thịnh Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Thịnh - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 -2015 Tỷ lệ 1/5000
 01/1/2011Trung tâm TVQL dự án ĐTXD Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011 của Trung tâm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
 01/1/2011  Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Văn giai đoạn 2011 - 2020
 01/1/1998UBND xã Kỳ Phú Thuyết minh, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách năm 1999 của xã Kỳ Phú
 01/1/2011UBND xã Kỳ Phong Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kỳ Phong giai đoạn 2011 - 2020
 01/12/2009Phòng TC-KH Thuyết minh áp giá BT, GPMB thuộc dự án : Đường vào cụm CN , tiểu thủ CN - huyện Kỳ Anh
 01/7/2011Công ty TNHH Sáng Lập V/v: Thuyết minh quy hoạch xây dựng NTM xã Thái Yên giai đoạn 2010 - 2020