CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755215
Đang truy cập:285
Nhóm tài liệu: Quy trình
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 29/8/1996Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất cây ngô vụ đông 1996 - 1997
19/4/1998Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất thâm canh lúa hè thu - mùa năm 1998
 16/10/1998Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất một sô cây trồng chính vụ Đông Xuân 98 - 99
 22/4/1999Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất thâm canh lúa hè thu - mùa năm 1998.
 20/7/1999Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất lúa tái sinh
 26/4/2000Phòng NN và PTNT Quy trình sản xuất một số cây trồng chính vụ hè thu - mùa - vụ 3 năm 2000
 01/1/1994Phòng Nông lâm Quy trình sản xuất một số loại cây trồng chính vụ đông xuân 94 - 95 trên địa bàn huyện
 13/8/2001Phòng NN và PTNT Quy trình kỷ thuật sản xuất một số cây trồng chính trong vụ Đông Xuân 3 năm 2001
 07/8/2002Phòng NN và PTNT Quy trình kỷ thuật sản xuất một số cây trồng chính trong vụ 3 - vụ đông năm 2002