CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754905
Đang truy cập:256
Nhóm tài liệu: Dự toán
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 20/3/1995Xã Kỳ Sơn Dự toán thu chi ngân sách cho xã Kỳ Sơn
 01/1/1988UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu chi ngân sách xã năm 1988
 01/1/1986UBND Xã Kỳ Lợi Dự toán thu chi ngân sách xã Kỳ Lợi
 01/1/2007HĐND và UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008 của HĐND và UBND huyện Kỳ Anh
 01/1/2007UBND xã Kỳ Tây Dự toán ngân sách năm 2008 của UBND xã Kỳ Tây
 01/1/2008UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009
 01/1/2007UBND xã Kỳ Lợi Dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 của UBND xã Kỳ Lợi
 01/6/1997  Dự toán ngân sách huyện Kỳ Anh năm 1998
 01/1/1990Phòng tài chính giá cả Dự toán thu chi ngân sách xã năm 1990
 01/1/2000Hội người mù Dự toán chi tiết năm 2000 của đơn vị Hội người mù
 01/1/2002UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2002
 01/7/2003  Dự toán chi phí phục vụ GPMB của Ban GPMB huyện tuyến hỏa dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối từ cảng Vũng Áng đến biên giới Việt Lào đoạn Mỹ Sơn - xóm Sung
 10/10/2003Huyện ủy Kỳ Anh Dự toán chi ngân sách năm 2004 chương 109 loại 17 khoản 01
 01/1/2006UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2007
 01/1/2008UBND Xã Kỳ Lạc Dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 xã Kỳ Lạc
 01/10/2003UBND huyện Can Lộc Dự toán thu chi ngân sách năm 2004
 01/12/2009UBND xã Trường Lộc V/v: Báo cáo Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng và dự toán thu - chi năm 2010
 10/1/2008HĐND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2008
 02/1/2013HĐND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2013
 01/1/1980UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu chi ngân sách xã năm 1980 của huyện Kỳ Anh
 10/10/1978Mặt trận Tổ quốc Kỳ Anh Dự toán chi ngân sách năm 1979 của Mặt trận tổ quốc Kỳ Anh
 01/1/1983Ban Tài chính - Giá cả Dự toán thu chi ngân sách năm 1983
 01/1/1987  Dự toán thu chi ngân sách xã năm 1987 xã Kỳ Thư
 27/6/1990  Tờ khai xin phép kinh doanh của hộ ông (bà): Nguyễn Khắc Huỳnh - thường trú tại xã Kỳ Châu
 01/1/1991UBND xã Kỳ Bắc Dự toán thu - chi ngân sách xã Kỳ Bắc năm 1991
 01/1/2003UBND huyện Kỳ Anh Dự toán, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2003 cho đơn vị: Văn phòng UBND huyện
 04/5/1997Phòng Tài chính - Giá cả - Thương nghiệp Dự toán ngân sách huyện năm 1997
 01/1/1998Phòng TC-GC-TN huyện Kỳ Anh Tổng hợp dự toán, kế hoạch thu - chi ngân sách năm 1998
 01/1/2003  Dự toán, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2003 cho đơn vị: Mặt trận Tổ quốc huyện
 16/1/2003Phòng KH-TC Dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2003 của các xã, thị trấn
 01/10/2003UBND huyện Kỳ Anh Dự toán thu, chi ngân sách huyện Kỳ Anh
 01/1/2004  Dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị: Phòng Giáo dục huyện
 01/1/2006HĐND và UBND huyện Kỳ Anh Dự toán, giao dự toán, phân bổ dự toán và kế hoạch thu chi ngân sách năm 2006 cho HĐND và UBND huyện Kỳ Anh
 01/1/2006  Dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 cho Kỳ Liên
 01/1/2008UBND Xã Kỳ Sơn Dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 của xã Kỳ Sơn
 01/10/2009UBND huyện Kỳ Anh Dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của UBND huyện Kỳ Anh
 01/10/2009UBND huyện Kỳ Anh Dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của UBND huyện Kỳ Anh
 01/1/2004UBND xã Kỳ Tây Dự toán chi tiết thu, chi ngân sách năm 2005 của xã Kỳ Tây
 01/1/2011Phòng tài chính - kế hoạch Dự toán chi phí BQL dự án năm 2011
 01/9/2011UBDN huyện Kỳ Anh Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012
 01/1/2010UBND xã Kỳ Thọ Dự toán thu - chi ngân sách năm 2011 của UBND xã Kỳ Thọ
 01/5/1993Công ty XD6 - XN thiết kế Bản tiên lượng dự toán công trình Chợ Kỳ Anh
20/DT-ĐB16/2/2003Hội đồng ĐB GPMB Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng đền bù GPMB XD nhà máy chế biến gỗ XK Hong - lin- Việt Nam Co. LTD - huyện Kỳ Anh
 17/2/2003Hội đồng đền bù GPMB Dự toán kinh phí hoạt động cho công tác đền bù GPMB đoạn Mỹ Sơn - Đồng Lê
 02/8/2002Hội đồng đền bù GPMB Dự toán chi phí cho công tác đền bù GPMB đường cảng Vũng Áng nối Mỹ Sơn (6 tháng cuối năm 2002)
 01/4/2011Cty CP Gama Miền Trung Hồ sơ dự toán gói thầu số 03.XL: KM11+602.4 ÷ KM5+300 công trình: Đường kinh tế kết hợp quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh. Đoạn 2: KM7+359,90 ÷ KM15+300,00
 25/10/1994Phòng LĐ-TBXH huyện Kỳ Anh Dự toán kinh phí trợ cấp thôi việc cho người đi lao động ở nước ngoài về nước, huyện Kỳ Anh (Đợt 1)
 29/9/1998  Dự toán kinh phí xây dựng công trình điện 0,4Kv xí nghiệp chân tay giả, huyện Kỳ Anh
 01/1/2004  Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị: Phòng Giáo dục - Đào tại Kỳ Anh
 01/1/2003UBND huyện Kỳ Anh Dự toán, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2003 cho đơn vị: HĐND huyện
 25/6/1990  Tờ khai xin phép kinh doanh của hộ ông (bà): Trần Bình Minh và Nguyễn Hùng Vĩ - thường trú tại xã Kỳ Châu
 10/1/2009HĐND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2009
116 XDCB16/6/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Dự toán sửa chữa nhà số 4 đượng kho pháo - cối
 01/1/1992  Dự toán chi khối dân huyện Kỳ Anh năm 1992
36 VP/UB15/8/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Thông báo tình hình công tác điều tra cơ bản về ruộng đất
 20/6/1990  Tờ khai xin phép kinh doanh của hộ ông (bà): Lê Văn Đức - thường trú tại Thị trấn Kỳ Anh
 01/1/1984Phòng thuế nông nghiệp huyện Kỳ Anh Dự toán kế hoạch ngân sách năm 1984 - thuế nông nghiệp
 01/1/2005UBND xã Kỳ Tiến Dự toán chi tiết thu, chi ngân sách năm 2006 của xã Kỳ Tiến
117 XDCB/UB28/6/1989Phòng XDCB UBND huyện Nghi Xuân V/v: Sửa chữa nhà số 2 kho để súng bộ binh, mìn, kíp
 04/1/1998Phòng Tài Chính Dự toán ngân sách nhà nước năm 1998
12345678910...