CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10367904
Đang truy cập:182
Nhóm tài liệu: Dự toán
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/10/2003UBND huyện Can Lộc Dự toán thu chi ngân sách năm 2004
 01/12/2009UBND xã Trường Lộc V/v: Báo cáo Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng và dự toán thu - chi năm 2010
 10/1/2008HĐND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2008
 02/1/2013HĐND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2013
 10/1/2009HĐND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2009
116 XDCB16/6/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Dự toán sửa chữa nhà số 4 đượng kho pháo - cối
36 VP/UB15/8/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Thông báo tình hình công tác điều tra cơ bản về ruộng đất
117 XDCB/UB28/6/1989Phòng XDCB UBND huyện Nghi Xuân V/v: Sửa chữa nhà số 2 kho để súng bộ binh, mìn, kíp
 04/1/1998Phòng Tài Chính Dự toán ngân sách nhà nước năm 1998
38 /DT-NV -LĐTBXH24/4/2007Phòng NV-LĐTBXH Dự toán kinh phí phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII
137 /CT-UB18/9/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Chỉ thị về việc gấp rút hoàn thành công tác điều tra đất
223 VP/UB24/8/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Quản lý và sử dụng đất đai trong HTX Nông nghiệp
 24/8/2005Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Dự trù kinh phí phục vụ đợt học tập pháp luật quý IV năm 2005
 01/3/2000Thanh tra UBND huyện Đức Thọ Dự toán kinh phí phục vụ hoạt động Thanh tra năm 2000
 01/1/2006UBND huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2006 (sau khi có NQHĐ ND)
/NV-LĐTB&XH20/3/2008Phòng NV-LĐTBXH Dự toán kinh phí và kế hoạch hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm năm 2008
265 /VP-UB29/9/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Báo cáo tình hình thiệt hại sau lụt bão
270 VP-UB30/8/1978UBND huyện Can Lộc V/v: Cuộc họp ngành ruộng đất cán bộ nông hóa thổ nhượng toàn huyện
337 VP.UB01/1/1982UBND huyện Can Lộc V/v: Mời dự cuộc họp để bàn về công tác bàn giao tổng kết đo đạc ruộng đất toàn huyện
 15/3/1979UBND huyện Can Lộc V/v: Phân vùng quy hoạch sử dụng ruộng đất
 31/5/1980UBND huyện Can Lộc V/v: Khuyến khích tận dụng ruộng đất nông nghiệp
 01/3/1994Phòng VHTT-TDTT V/v: Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao 2 năm 1994 - 1995 tiến tới đại hội TDTT các cấp lần thứ 3
 01/1/2011UBND thị trấn Nghèn V/v: Dự toán thu chi Ngân sách năm 2011
80 QĐ/UB20/6/1979UBND huyện Can Lộc V/v: Chỉ thị một số quy định cụ thể về cho mượn đất sản xuất tự túc lương thực
 02/12/1999Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Dự toán chi tiết sử dụng kinh phí từ lãi cho vay GQVL và viện trợ Tiệp Khắc
21 VP/UB30/1/1980UBND huyện Can Lộc V/v: Phương hướng nhiệm vụ chi tiêu của phong trào bảo vệ an ninh năm 1980
/NV-LĐTBXH05/4/2007Phòng NV-LĐTBXH Dự toán kinh phí và kế hoạch hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội - ma túy - mại dâm năm 2007
 12/3/2008Phòng NN - PTNT V/v: Dự toán chi ngân sách năm 2008
 16/11/2004UBND xã Phù Lưu Dự toán thu chi NS xã năm 2004
28 QĐ/UB06/2/1980UBND huyện Can Lộc V/v: Phân vùng quy hoạch sử dụng ruộng đất
 10/2/1980UBND huyện Can Lộc Thông tư giải thích hướng dẫn thi hành quyết định số 201 - CP ngày 1/7/1980 cục Hội đồng Chính phủ về thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước
 22/1/2007Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Dự toán ngân sách năm 2007
 01/8/2005Phòng Công Thương Dự trù kinh phí hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận TW 6 và 5 năm thực hiện Nghị quyết 09/TU về khoa học - công nghệ
 16/2/2009Phòng NN - PTNT V/v: Dự toán chi ngân sách năm 2009
91 /DT.KP06/5/1995UBND huyện Can Lộc V/v: Lập dự toán chi phí
 01/1/1999Phòng GD ĐT Can Lộc Dự toán kế hoạch ngân sách ngành GD- ĐT Can Lộc
 01/1/2003Phòng NN & PTNT Dự toán chi NSNN năm 2004 đơn vị: Phòng NNPTNT huyện Can Lộc
137 /QĐ-UB24/10/1980UBND huyện Can Lộc V/v: Thành lập Ban chỉ đạo Ổn định nghĩa vụ lương thực năm 1980 - 1984
219 /VP-UB27/10/1980UBND huyện Can Lộc V/v: Yêu cầu UBND các xã các ban chỉ đạo ổn định lương thực bố trí chỉ đạo theo lịch công tác
 01/12/2009Phòng Công Thương Dự toán ngân sách năm 2009 (Sự nghiệp: GT xây dựng)
330 -VP/UB01/12/1980UBND huyện Can Lộc V/v: Giao cho Công an huyện được tổ chức các trạm kiểm soát trên lãnh thổ huyện để kiểm tra thu hồi các giấy tờ
 18/2/1993UBND huyện Can Lộc V/v: Tổ chức lễ hội hương tích 18.2 âm lịch
 15/10/1997Trung tâm GD Chính trị Bản dự trù kinh phí chi ngân sách năm 1998 của Trung tâm GD chính trị
 23/1/1981UBND huyện Can Lộc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước
 01/8/2004UBND huyện Can Lộc Dự toán NS năm 2005
28 /DT-PTP10/11/2009Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Dự toán kinh phí tuyên truyền pháp luật và văn bản QPPL năm 2010
 18/3/1981UBND huyện Can Lộc V/v: Mời tham dự cuộc họp về thống nhất quản lý và đo đạc ruộng đất trong cả nước
 10/5/1981UBND huyện Can Lộc V/v: Tạm cấp DTSX tự túc lương thực vụ mùa 81 cho cán bộ công nhân viên
126 /QĐ-UB13/10/1981UBND huyện Can Lộc V/v: Cắt diện tích của xã Thiên Lộc theo ranh giới
 05/7/1982UBND huyện Can Lộc V/v: Thành lập Ban chỉ huy Chống bão lụt huyện
 01/1/2016Phòng LĐ-TBXH Dự trù hội nghị tập huấn lỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2016
 01/1/2005  Dự toán chi phí hoạt động của Ban A huyện Can Lộc năm 2004 - 2005
 27/11/2006Văn phòng HĐND& UBND Dự trù kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND năm 2007
 08/12/1999Phòng LĐ-TBXH huyện Đức Thọ Dự toán chi tiết sử dụng kinh phí từ lãi cho vay GQVL và viện trợ Tiệp Khắc ./.
147 XD/UB28/8/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Sửa chữa nhà khách văn phòng UBND huyện
148 XD/UB29/8/1989UBND huyện Nghi Xuân V/v: Sửa chữa nhà mổ bệnh viện huyện Nghi Xuân
 10/10/2005Phòng GD- ĐT Phân bổ dự toán NSNN năm 2005 (bổ sung) chương 022 - loại 14 khoản 2
 08/7/1999Phòng LĐ-TB&XH V/v: Dự trù xin kinh phí phục vụ nhân ngày lễ 27/7/1999
36 /DT-PTP06/12/2012Phòng Tư pháp huyện Can Lộc Dự trù kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng, thẩm định kiểm tra VBQPPL năm 2013
 15/10/2002Hội đồng GPMB huyện Nghi Xuân V/v: Dự toán kinh phí hoạt động GPMB đường QL8B
12