CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13047950
Đang truy cập:111
Nhóm tài liệu: Phiếu báo
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
05/PB-DC22/5/2015Phòng LĐ - TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ: Hoàng Thắng (1952), nguyên quán: xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Khối phố 9, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Kom Tum
29 /PB-DC19/11/2013Phòng LĐ - TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ đối với ông (bà): Nguyễn Văn Lương, nguyên quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Khối phố 5, phường Đại Nại, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
04 /PB-DC10/3/2015Phòng LĐ - TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ đối với ông (bà): Trần Thiềm, nguyên quán: xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Khối phố 14, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 10/3/2015Phòng LĐ - TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ đối với ông (bà): Trần Trọng Lai, nguyên quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Khối phố 14, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An
03 /PB-DC20/2/2014Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thờ phụng liệt sỹ của ông Nguyễn Lương Thành, nay chuyển đến cư trú: phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
 20/7/2015  Phiếu báo di chuyển hồ sơ liệt sỹ đối với ông (bà): Trần Đình Báu, nguyên quán: xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến: Tổ dân phố 1, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc
 10/11/2015  Phiếu báo di chuyển hồ sơ thờ phụng liệt sỹ của ông/bà: Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán: xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, chuyển đến: Thôn 7, xã EaMnang, huyện CưMgar
 01/1/2016Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh cho ông (bà): Thân Thị Hồng Tuần, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
01 /PB-DC21/3/2018Phòng LĐ-TB&XH Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Trần Đình Quyết, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
02 /PB-DC27/3/2018Phòng LĐ-TBXH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh của ông (bà): La Văn Ngụ, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
09/PB-DC01/1/2014Phòng LĐ-TBXH huyện Can Lộc Phiếu báo di chuyển hồ sơ thờ phụng liệt sỹ cho ông (bà) : Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, cư trú tại: Số 10, ngõ 87, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội, đến: Phường Vĩnh Phúc, Hà Nội
 23/2/2009Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo giảm ban hành theo NĐ 147/CP ngày 1/10/2005 của ông Nguyễn Đức Thụ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
 02/6/2015Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo giảm người có công với cách mạng từ trần đối với bà Lương Thị Bé, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
20 /PB-DC10/11/2015Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Huy Truyền, chuyển đến nơi cư trú: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
15 /PB-DC19/9/2013Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Thái Thị Thanh, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
03 /PB-DC15/3/2016Phòng LĐTB&XH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Tam, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
18 /PB-DC28/9/2015Phòng LĐTB&XH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Trần Thị Hiền, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2012HĐND huyện Can Lộc - Khóa XVIII Phiếu thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XVIII (Dùng cho đại biểu các xã, thị trấn, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị)
04 /PB-DC20/4/2015Phòng LĐ-TBXH Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh cho ông (bà): Võ Chí Trung, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
16 /PB-SLĐTBXH-NCC25/2/2014Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hối, xã Nga Lộc, huyện Can Lộc
18 /PB-DC19/9/2013Phòng LĐ-TBXH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh của ông (bà): Trần Văn Hảo - quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
 26/8/2014  Hồ sơ báo di chuyển cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với ông (bà): Nguyễn Văn Xin - quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
19 /PB-DC23/9/2013Phòng LĐ-TB&XH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Hữu Thắng, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc
27 /PB-DC02/10/2013Phòng LĐ-TB&XH V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Thị Nguyệt, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc