CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755492
Đang truy cập:187
Nhóm tài liệu: Kết luận
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 11/3/1991  Kết luận công tác điều tra đo đạc biến động đất đai theo quyết định số 10 của UBND huyện Can Lộc
 15/8/2004Đoàn TT theo QĐ 456/ QĐ-UB Kết luận thanh tra xác minh vụ việc khiếu nại của bà Từ Thị Thương xã Xuân Lộc
24/ KL. ĐC 17/8/2000Phòng Địa chính Kết luận giải quyết đơn khiếu nại của ông: Nguyễn Sỹ Hiệp công dân xã Phú Lộc
24/ KL. ĐC 18/9/2000Phòng Địa chính V/v: Xin đăng ký lịch họp về công tác địa chính
10 /KL-UBND10/1/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Chấp hành chính sách, luật pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh
 29/7/1999  Kết luận việc giải quyết đơn tố cáo của công dân ở thị trấn Can Lộc
724 -KL/UBND06/9/2007UBND huyện Can Lộc V/v: Kết quả xác minh đơn tố cáo tại xã Kim Lộc