CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754787
Đang truy cập:267
Nhóm tài liệu: Phiếu xác nhận
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
15 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hoàng Thị Nguyệt, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 01/1/2013Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh
 16/3/2014Chi bộ Kinh tế - Hạ tầng Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2014
2 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Tam, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 01/1/2013  Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 14/8/2013 của khối các trường mầm non trên địa bàn huyện Kỳ Anh
3 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Diên, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
4 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Phan Thị Lục, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
5 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Thân Văn Hiếu, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
6 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hoàng Văn Tình, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
7 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Thái Thị Tứ, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
14 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Phan Văn Cường, Xã Song Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013Văn phòng UBND huyện Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Văn phòng UBND huyện Kỳ Anh
18 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Châu, Xã Son Lộc, huyện Can Lộc
19 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hồ Thị Mai, Xã Song Lộc, huyện Can Lộc
20 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hồ Lý Hải, Xã Song Lộc, huyện Can Lộc
21 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Thị Hường, Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
22 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Văn Luyện, Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013Trung tâm BDCT huyện Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Trung tâm BDCT huyện Kỳ Anh
23 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Đặng Thị Thanh, Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
24 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Nhàn, Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
25 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Phan Quốc Đồng, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 01/1/2013Trung tâm ứng dụng KTKT&BVCTVN huyện Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Trung tâm ứng dụng KTKT&BVCTVN huyện Kỳ Anh
28 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Phan Văn Vy, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
29 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Sỹ Mão, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
31 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lê Văn Thực, Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 01/1/2013Hội chữ thập đỏ huyện Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Hội chữ thập đỏ huyện Kỳ Anh
34 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lkee Văn Ảnh, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
35 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Thế Năng, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
36 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lê Công Dũng, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc./.
37 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Văn Sỹ, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
38 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Hà, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
39 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Đặng Lợi, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
40 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lê Thị Thảo, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
41 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Phan Thị Hùng, Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
57 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lương Thị Thanh, Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
66 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Chỉ Chiến, Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
69 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Hạnh, Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
70 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Đặng Văn Trọng, Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013Ủy ban MTTQ huyện Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Ủy ban MTTQ huyện
72 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Đình Doãn, Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
74 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Dương, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
76 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Đình Châu, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013Đài TT-TH Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Đài TT-TH Kỳ Anh
93 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Thị Thanh, Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
94 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lê Thị Châu, Xã Quang Lộc, huyện Can Lộc
97 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Đức Trành, Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
101 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hoàng Trọng Chế, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc./.
102 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Hoàng Trọng Chế, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
104 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Thái Hữu Lượng, Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
114 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Bỉnh Nghị, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
115 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Lê Công Dũng, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013Trung tâm VH-TT Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Trung tâm VH-TT Kỳ Anh
116 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Trần Thị Chư, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
117 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Phan Thị Thân, Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
118 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Công Nghị, Xã Nga Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2013Trung tâm GDTX huyện Kỳ Anh Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL Quốc gia về tài sản nhà nước (Loại tài sản: Đất, nhà, TS khác) kỳ xác nhận: từ ngày 31/12/2008 đến ngày 13/08/2013 của Trung tâm GDTX huyện Kỳ Anh
125 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Nguyễn Tuân, Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
135 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Ngô Thị Long, Xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
148 /LĐTB&XH24/2/2010Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương đối với ông (bà): Đặng Minh Đệ, Xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
111 /LĐ-TBXH24/2/2010Phòng LĐ-TBXH Phiếu xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, huy chương đối với ông Nguyễn Chí, xã Kim Lộc
12