CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376227
Đang truy cập:71
Nhóm tài liệu: Bản khai
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 06/9/2010  Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đọan chuẩn bị đầu tư đền bù GPMB dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Cửa Thờ Trại Tiểu huyện Can Lộc
 24/9/2013  Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho người có công là Thương binh đối với : Phan Đình Tứ - xã Thanh Lộc
 20/11/1983Trường PTTH Đồng Lộc Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho cán bộ, nhân viên chiến sỹ và nhân dân của ông Đặng Xuân Lộc - Xã Trung Lộc huyện Can Lộc
 01/1/2010  Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư cho dự án: Mở rộng khuôn viên huyện ủy Can Lộc
 05/10/2013  Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho người có công là Thương binh đối với : Trần Văn Minh - xã Thiên Lộc
 01/1/2010  Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư cho dự án: Sửa chữa nâng cấp nhà để xe phục vụ thể thao cơ quan UBND huyện Can Lộc
 09/6/2003  Bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động cho ông (bà): Nguyễn Cao Niên, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
 02/6/2003  Bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động của ông (bà): Nguyễn Quốc Dần, xã Thịnh Lộc, huyện can Lộc
 26/8/2011UBND xã Gia Hanh Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và đề xuất phương án xử lý: UBND xã Gia Hanh
 02/1/2007  V/v: Bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động của ông (bà): Trần Văn Thanh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2011UBND xã Thường Nga Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và đề xuất phương án xử lý: UBND xã Thường Nga
 25/8/2011UBND xã Tùng Lộc Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và đề xuất phương án xử lý xã Tùng Lộc
 28/8/2011UBND xã Xuân Lộc Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và đề xuất phương án xử lý xã Xuân Lộc
 18/6/1996  V/v: Bản khai người làm chứng của ông (bà): Võ Thị Vỵ, Tt Can Lộc, huyện Can Lộc
 15/6/1996  V/v: Bản khai người làm chứng của ông (bà): Trần Thị Vân, Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc
 17/6/1996  V/v: Bản khai người làm chứng của ông (bà): Nguyễn Duy Lương, Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc
 24/1/1999  Bản khai hoạt động cách mạng, kháng chiến hoặc bị địch bắt, tù đày của ông (bà): Trần Thị Thiệu (Khu Kinh tế Mới Truông Bát - Công ty Cao Su Hà Tĩnh, huyện Can Lộc
 01/1/2009  V/v: Bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động đối với ông (bà): Nguyễn Đình Quỳ, Xóm 2, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 23/5/2009  V/v: Bản khai hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động đối với ông (bà): Nguyễn Duy Xuân, Xóm 19, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc
 01/1/2010  Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần đối vói ông (bà): Đặng Bá Sỹ, em ruột vợ liệt sỹ: Nguyễn Đình Đoài, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/2002  V/v: Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Từ Quang Huệ (Từ Hữu Kế) - xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc
 28/2/2001  V/v: Bản khai người hoạt động kháng chiến đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Thông, địa chỉ Xóm 12, Bắc Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
 01/1/2008  V/v: Bản khai người hoạt động kháng chiến của ông (bà): Trần Cảnh - xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc