CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13703610
Đang truy cập:395
Nhóm tài liệu: Đơn (các loại đơn)
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 02/6/1993  V/v: Đơn xin cấp đất vườn ở của ông (bà): Nguyễn Sỹ Sơn, xã Thường Nga
 16/6/2008  Đơn xin chuyển hồ sơ cho ông (bà): Nguyễn Huy Mỹ, là mẹ của liệt sỹ: Nguyễn Văn Tấn, quê quán: xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, chuyển đến: Xã Song Lộc, huyện Can Lộc
 02/2/1983  Đơn xin đất làm nhà ở của bà Thái Thị Liệu, xã Đại Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1997  Khiếu nại của bà: Nguyễn Thị Năm về việc vườn liệt sỹ Trần Văn Đệ, bị chị Nguyễn Thị Tứ( vợ liệt sỹ Trần Văn Đệ) nhượng lại cho em trai Nguyễn Văn Bính tháng 2 năm 1975 , được chính quyền địa phương thừa nhận, nay bà khiếu nại đòi lại đất
 01/1/1984  Tập đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của đội 6 đến đội 9 xã Yên Lộc năm 1984
 01/1/1985  V/v: Đơn xin đất làm vườn, nhà ở của ông (bà): Võ Thị Huấn, xã Yên Lộc
 03/7/2005  Đơn xin cấp đất sản xuất kinh doanh của ông(bà): Bùi Huy Lan - Tại khu đất công ty Thương nghiệp huyện Can Lộc chuẩn bị bán đấu giá
 20/4/1988  Đơn xin đất làm nhà ở của bà Phạm Thi Thu , xã Tiến Lộc
 19/5/1980  Đơn xin khiếu nại của xã Quang Lộc
 28/2/1984UBND xã Mỹ Lộc Đơn khiếu trình về việc xã Sơn Lộc lấn chiếm đất của HTX Phương Mỹ
 10/1/2014Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc V/v: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh cho và Thân Thị Hương, thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc huyện Can Lộc
 02/6/1993  V/v: Đơn xin cấp đất vườn ở của ông (bà): Trần Đình Anh, xã Thường Nga
 01/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Võ Thị Thông, thôn Phú Thọ, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
 15/10/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Huy Thế, trú quán: xóm 4, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
 06/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Hoan, thôn Trà Sơn, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc
 06/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Lê Điều, thôn Trà Sơn, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc
 29/11/1996  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Lê Văn Tiếu, xã Thượng Lộc
 01/1/1995  Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Đình Nam, xã Thanh Lộc
 01/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Liệm, trú quán: xóm 2, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
 22/12/1994  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Huy Bình, xóm Thịnh Mới, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc
 25/4/2004  V/v: Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông (bà): Trần Chánh; Trần Thị Bơ. Nơi thường trú: Xóm 1, xã An Lộc, huyện Can Lộc
 24/10/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Phạm Toại, HTX Phù Mỹ Phù Lưu, Thụ Lộc.
 23/10/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Lê Hồng Minh, Phù Mỹ, Phù Lưu, xã Thụ Lộc
 23/10/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Phan Trí, xã Phù Lưu.
 18/11/1987  Đơn xin đất làm nhà ở, làm vườn ở của ông (bà): Trần Văn Bảng, Xã Kim Lộc
 17/5/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Nguyễn Hạnh, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc./
 01/1/1985  Đơn lương - Văn phòng UBND huyện Kỳ Anh
 12/8/2008HTX DV điện Bình Minh Đơn xin giải thể tự nguyện hợp tác xã - UBND xã Kỳ Đồng
 01/1/1992  Đơn xin cấp đất xây dựng vườn rừng
 15/3/2014  Đơn xin cấp bằng " Tổ quốc ghi công" cho liệt sỹ: Cao Đình Xu (kèm hồ sơ)
 04/6/1995  V/v: Đơn xin cấp giấy chứng nhận huân huy chương của ông (bà): Dương Đình Quang - xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
 20/9/2010  Đơn xin chuyển trợ cấp chất độc da cam cho ông (bà) Lê Thị Cúc - con bà Phạm Thị Thi : nguyên quán xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh
 02/12/1987  Đơn xin đất làm nhà ở, làm vườn ở của ông (bà): Thái Thị Xuân, Xã Kim Lộc
 23/10/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Phan Văn Lĩnh (Hồng), xã Phù Lưu
 23/10/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Phan Duân, Phù Mỹ, Phù Lưu, xã Thụ Lộc
 24/10/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Nguyễn Thú, HTX Phù Mỹ Phù Lưu, Thụ Lộc
 25/4/2004  V/v: Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của ông (bà): Trần Đình Bình; Phạm Thị Tứ. Nơi thường trú: Xóm 1, xã An Lộc, huyện Can Lộc
 20/12/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Trần Nuôi, xóm Thịnh Mới, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc
 01/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Lê Sơn Quang, trú quán: , xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1995  Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Đội, xã Thanh Lộc
 29/11/1996  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Lê Văn Dáp, xã Thượng Lộc
 06/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Võ Bảy, thôn Trà Sơn, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc
 16/10/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Trần Văn Tuệ, trú quán: xóm 4, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
 02/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Doãn Khắc, thôn Phú Thọ, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
 02/6/1993  V/v: Đơn xin cấp đất vườn ở của ông (bà): Nguyễn Văn Hùng, xã Thường Nga
 30/5/1992  Đơn xin kiến nghị của một số gia đình thuộc khu vực xóm công đoàn xây dựng cũ
 20/5/1980  Đơn kiến nghị của HTX Hồng Lĩnh xã Vượng Lộc
 10/11/2014  Đơn đề nghị cho thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện (khóa XVIII) nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Bùi Văn Sơn
 20/8/1991  Đơn xin đất làm vườn ở của ông Nguyễn Văn, đội 5 xã Tiến Lộc
 30/11/1985  V/v: Đơn xin đất làm vườn, nhà ở của ông (bà): Phan Quang Thanh, xã Yên Lộc
 03/8/1987  Đơn xin lại quyết định sử dụng đất làm vườn của ông Trần Đình Trọng
 17/5/1984  Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của ông (bà): Nguyễn Phản, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc
 06/8/1987  V/v: Đơn xin cấp đất nhà, vườn ở của các hộ xã Khánh Lộc
 28/2/1985  V/v: Đơn xin đất làm vườn, nhà ở của ông (bà): Nguyễn Văn Tài; Nguyễn Văn Yên, xã Yên Lộc
 01/1/1999  Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Minh, thôn Nam Phong, HTX Vịnh Phú, xã Thượng Lộc
 02/9/1980  Đơn kiến nghị của HTX Đồng Lộc
 06/9/1988UBND xã Đậu Liêu Đơn kiến nghị về ranh giới lãnh thổ xã Đậu Liêu và xã Thuận Lộc
 01/1/2002  Đơn xin giải quyết đất đai: Lê Thế Phượng, Xóm 12, Bắc Nghèn
 02/6/1993  V/v: Đơn xin cấp đất vườn ở của ông (bà): Nguyễn Sỹ Bế, xã Thường Nga
 03/1/1995  V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Nguyễn Đình Âu, thôn Phú Thọ, HTX Vĩnh Phú, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
12345678910...